Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Praktische beginselen (21)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Praktische beginselen (21)

4 minuten leestijd

Dat de overheid de opbouw van de maatschappij dient te bevorderen lijkt voor iedereen vanzelfsprekend. Maar dat de overheid dat moet doen met inachtneming van de door God gewilde gezagsverhoudingen, kan op maatsshappelijke weerstand rekenen.

Gezagsverhoudingen
Trouwens: wat zijn de door God gewilde gezagsverhoudingen? De Bijbel spreekt toch niet over een kabinet, een eerste en tweede Kamer of een gemeenteraad. De Bijbel spreekt evenmin over een raad van toezicht, een raad van commissarissen of een ondernemingsraad. en dan toch: “de door God gewilde gezagsverhoudingen”? De concrete bestuurlijke en vertegenwoordigende organen zijn niet te vinden in Gods Woord. Wij geloven wel dat God de basisprincipes in Zijn Woord heeft gegeven.

Het fundament voor gezag en gezagsverhoudingen ligt in Gods wet: “eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de HEERE uw God geeft”, Exodus 20:12/Deuteronomium 5:16. Het vijfde gebod is het eerste gebod van de tweede tafel van Gods wet. De eerste tafel heeft tot kern: gehoorzaamheid jegens God. De samenvatting van de tweede tafel is: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven”, Mattheüs 22:39. Gezag mag dus nooit los gezien worden van Gods wet.

Gezagsdragers
De Heidelbergse Catechismus spreekt over “mijn vader en moeder, en allen die over mij gesteld zijn”. Zacharias Ursinus neemt de aanduiding ‘vader en moeder’ ruim. Wie zijn dat dan? De ouders, eventueel bloedverwanten, maar ook de onderwijsgevenden en zij die in het ambt gesteld zijn in Gods kerk. Ursinus rekent op grond van Gods Woord ook de overheden tot allen die over ons gesteld zijn, 2 Koningen 8:13.

Samenvattend schrijft Ursinus: “Deze allen noemt God met de naam van vader en moeder. Want zij allen zijn in de plaats van de ouders, en zijn a.h.w. Gods vicarissen, of staan a.h.w. in Gods plaats, om ons te regeren en te beschermen; en zijn door God Zelf in de plaats van de ouders gesteld, toen de boosheid der mensen begon toe te nemen.” God openbaart Zijn gezag door mensen te bekleden met gezag. Menselijk gezag is van Goddelijke oorsprong, maar beperkt in tijd, plaats en werkingsterrein. De hoogste Gezagsdrager bekleedt met gezag. De weg tot het ambt is niet doorslaggevend, maar het feit dat iemand een ambt bekleedt.

Eer, liefde en trouw
Wat moeten zij doen die onder het gezag gesteld zijn? eer, liefde en trouw bewijzen, zich onderwerpen en gehoorzaamheid tonen en ten slotte geduld hebben met de zwakheden van hen die over ons gesteld zijn. De keerzijde van de gezagsmedaille is dat gezagsdragers billijk, rechtvaardig en liefdevol dienen te zijn in de uitoefening van hun gezag. In Kolossenzen 4:1 staat: “Gij heren, doet uw dienstknechten recht en gelijk, wetende, dat ook gij een Heere hebt in de hemelen.” Werkgevers hebben te zorgen voor een goed onderhoud en loon voor het werk.

De overheid kan te ver gaan. Rehábeam is daar een voorbeeld van. Zijn vader kastijdde met geselen, maar hij wilde met schorpioenen kastijden, 1 Koningen 12:11. en in alle gezagsverhoudingen geldt: “Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten”, Mattheüs 7:12.

Verantwoordelijkheid
De doorgaande democratisering kan het gezag aantasten. De gezagsdrager kan echter, als het goed is, niet zonder een luisterend oor. Mee laten praten is goed. Meebeslissen kan het gezag in de kern raken. De overkill aan democratie in onze moderne maatschappij kan verantwoordelijkheden aantasten. Degene die verantwoordelijkheid draagt moet ook bevoegdheden ontvangen (geMACHtigd zijn) om gezag te kunnen uitoefenen. Verantwoordelijkheid dragen, vervolgens gedwongen worden anderen beslissingen te laten nemen en daarna toch zelf verantwoording te moeten afleggen voor die beslissingen, is een onzuivere situatie. Goede ouders nemen hun kinderen serieus. een goede werkgever houdt rekening met de mening van zijn werknemers. een goede overheid houdt rekening met wat onder het volk leeft. Zij houden wel hun eigen verantwoordelijkheid tegenover de Heere en Zijn wetten.

De kern van de door God gewilde gezagsverhoudingen is terug te vinden in Zijn Woord. Daar dient de overheid rekening mee te houden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 april 2009

De Banier | 24 Pagina's

Praktische beginselen (21)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 april 2009

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken