Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

SGP Gelderland en aanpak crisis

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

SGP Gelderland en aanpak crisis

9 minuten leestijd

De SGP-Statenfractie Gelderland organiseerde op 9 maart jl. een openbare bijeenkomst in ‘De Werelt’ te Lunteren met het thema ‘lessen naar aanleiding van de (krediet)crises’.

De fractievoorzitter, ing. e. Klein, verzorgde de opening met Schriftlezing, gebed en een meditatie over Mattheüs 16:3 - het onderscheiden van de tijden. Het thema ‘Lessen naar aanleiding van de (krediet)crises’ is op deze avond van verschillende kanten belicht. De inleiders dachten met ons na over de volgende vragen:
- Welke impact hebben de huidige crises tot nu toe?
- Wat zullen de crises voor het jaar 2009 kunnen betekenen?
- Welke lessen kunnen wij leren uit deze crises?
De inleiders waren de heer B. Lichtenberg (voorzitter LTO Noord afdeling Gelderland), ds. J. Prins (Hervormd predikant te ederveen), mevr. drs. M.A. Buitink- Heijblom (predikantsvrouw en publiciste) en mr. J. Rolleman (fiscaal jurist bij accountantskantoor Visser & Visser te Barneveld).

Landbouw
De heer Lichtenberg nam ons mee naar de landbouw. Hij gaf aan dat de landbouw in de provincie Gelderland een belangrijk bestaansmiddel is: één op de acht mensen van de beroepsbevolking werkt in de land- en tuinbouw. Van iedere euro is vijftien cent in de land- en tuinbouw verdiend. In Gelderland is de verkaveling van de grondgebonden bedrijven slecht. Vervolgens moeten de boeren die het eens geworden zijn over herverkavelen onverantwoord lang wachten op de vergunningen, omdat vergunningtrajecten moeizaam verlopen. De oproep van de heer Lichtenberg aan de provinciebestuurders is duidelijk. Daarnaast ondervindt de sector veel hinder van ‘Natura 2000’. De situatie in de melkveehouderij is op dit moment dramatisch. De melkopbrengst per liter is € 0,22. Om kostendekkend te ondernemen heeft de boer een literprijs van € 0,35 nodig. De grote gespecialiseerde bedrijven zijn kwetsbaarder geworden omdat zij in toenemende mate gefinancierd zijn. De sector heeft de laatste jaren met crises leren leven; denk hierbij aan de MKZ, vogelpest en varkenspest.

Werk in uitvoering
Ds. Prins mediteerde over ‘Werk in uitvoering’. er bestaat overeenkomst tussen Haggaï 1 en de kredietcrisis. De Israëlieten mochten van koning Kores stad en tempel te Jeruzalem herbouwen. De tempelbouw stopt bij de fundamenten en het brandofferaltaar. Op het feest van de nieuwe maan spreekt Haggaï in de Naam van God: “U zegt dat het nu de tijd niet is om Mijn huis te bouwen vanwege de slechte oogst? Is het wel tijd om te wonen in uw huizen en Mijn huis woest te laten?” Haggaï somt de oordelen van God op: U zaait veel, maar de oogst is mager. U eet, maar wordt niet verzadigd. U drinkt, maar kunt er niet eens dronken van worden. U hebt wol en vlas om kleding te maken, maar het geeft u geen warmte en uw loon komt in een buidel met een gat. Hoe komt dit? U leeft niet van harte voor de Heere, maar voor uzelf. Deze preek raakt de harten van de mensen. Het volk vreest en ziet de zonde van zijn eigenliefde. De preek heeft dus een gezegende uitwerking. God leert Israël deze les uit haar kredietcrisis! Wijst onze kredietcrisis niet op hetzelfde? Waar is het buigen voor de Heere, vanwege onze schuld? De borden ‘Werk in uitvoering’ hangen er wel, maar is het Gods werk? In en door ons? Laten we zoals Israël vrezen en terugkeren tot de HEERE, Die ons slaat. Haggaï mag tot Israël en tot u zeggen in de Naam des HEEREN: “Ik ben met u, in Mijn genade en liefde.” Hierdoor ontwaakt het volk uit zijn geestelijke slaap van eigenliefde. eerst had het geen tijd en nu bouwt het van harte aan Gods huis. Waarom kan en wil de HEERE zulke rijke genade geven? Omdat er met eerbied gesproken ‘Werk in uitvoering’ was aan het kruis. Dit is ontdekkend en bemoedigend. De gemeente gaat zich door de Hogepriester geven in priesterlijke dienst voor haar God. tot Gods lof en tot zegen voor het land. er is werk uitgevoerd én werk in uitvoering! Gods werk gaat door!

Gezin Broeders
Mevrouw Buitink-Heijblom nam ons mee naar het gezin Broeders. Door de kredietcrisis zijn er zorgen op financieel terrein. Zal meneer Broeders, die werkt in de auto-industrie, zijn baan kunnen houden? Hoe zal het gaan met de verhuisplannen? Zullen ze hun huis kunnen verkopen en de financiering rond kunnen krijgen voor het nieuwe huis? Het gezin kampt al jaren met een gezinscrisis door zorgen rondom hun zoon Ben en is bekend bij vele jeugdzorginstanties. Soms lijkt het een speurtocht door de jungle van de jeugdhulpverlening. Gelukkig is jeugd- en gezinsproblematiek in beeld bij de provincie. Het Rijk stelde € 133,5 miljoen beschikbaar voor jeugdzorg in Gelderland. De provincie vulde dit aan met € 2 miljoen. Momenteel zitten 12.000 jongeren in Gelderland in de jeugdhulpverlening. Op papier is alles mooi geregeld. De werkelijkheid is echter anders. er is veel bureaucratie; instanties die niet met elkaar samenwerken, zodat ouders er zelf weer achteraan moeten. De grootste zorg van dit gezin heeft met de identiteit van de hulpverlening te maken. Weekendopvang voor Ben is er wel, maar bij een neutrale instantie. Dit brengt ouders in gewetensnood. Veel hulpverleners missen de antenne om de identiteitsvragen op een juiste manier te beoordelen. Mevrouw Buitink wijst op het grote gemis van jeugdhulpverlening die aansluit bij de identiteit van het gezin, en doet een dringend beroep op de gehele gereformeerde gezindte om initiatieven hiervoor te ontwikkelen.

Ontstaan crisis Amerika
De heer Rolleman vertelde ons uitvoerig over het ontstaan van de financiële crisis in Amerika. De oorzaak: veel onverkoopbare huizen die gedwongen verkocht moesten worden, omdat de eigenaars de sterk gestegen hypotheeklasten niet konden opbrengen (crisis op de interbancaire geldmarkt). Belangrijk is wat we uit deze crisis kunnen leren. Minister Bos wees de hebzucht aan die velen parten gespeeld heeft. Denk aan de bonussen van bankmedewerkers, maar ook aan de beleggingsproducten (met geleend geld) waarbij veel spaarders en beleggers met een schuld bleven zitten. De heer Rolleman besloot zijn lezing als volgt: Alles wat God van ons verwacht, staat in Micha 6:8, namelijk recht doen, weldadigheid liefhebben en ootmoedig wandelen met uw God.

Na de pauze was er een forum met de inleiders, onder leiding van de heer Zondag. Hierna beëindigde de heer Holdijk de avond met een korte meditatie over biddag in crisistijd. Het woord crisis wijst op het beslissende stadium tijdens een ernstige ziekte. Het kan twee kanten op: herstel of fatale afloop. Wat is nu nodig voor een goede afloop? We moeten deze crisis ervaren als loutering en ons persoonlijk aandeel en de collectieve schuld belijden voor onze Schepper. Wanneer oprecht gebeden wordt “Heere, bekeer ons, zo zullen we bekeerd zijn” komt er verandering ten goede. Hoop en heil voor tijdelijke en eeuwige toekomst. Dit is de winst van de biddag. Hierna eindigde hij met dankgebed. ten slotte sloot de heer Klein deze indrukwekkende avond.

Plan van aanpak
Op D.V. 15 april 2009 hopen Provinciale Staten van Gelderland te debatteren over de aanpak van de economische crisis. De SGP-Statenfractie heeft hierop vooruitlopend alvast een plan van aanpak ontwikkeld. Onze fractievoorzitter ing. e. Klein zal dan steun vragen voor het volgende plan: de SGP-Statenfractie Gelderland heeft besloten om een deel van de opbrengsten van de Nuon-aandelen te gaan investeren in de Gelderse samenleving. In het verlengde van dit standpunt gaat de Gelderse SGP-fractie een resolute en bestendige lijn inzetten. Ook in de provincie Gelderland worden de gevolgen van de zeer ernstige economische crisis merkbaar. De SGP-Statenfractie vindt het om die reden niet langer verantwoord en geloofwaardig om binnenkort de totale opbrengsten van de Nuon-aandelen in zijn geheel te gaan beleggen en niet een deel daarvan extra te gaan investeren in de Gelderse samenleving. Vanzelfsprekend zullen de voorgestelde maatregelen geen negatieve effecten op de begroting van de provincie Gelderland voor de komende jaren mogen hebben.

Het budget
Het gaat de SGP-fractie in de eerste plaats om het vrij te maken crisisbudget. Vervolgens zal in een snelle, korte slag de besteding daarvan een politiek en maatschappelijk verantwoord draagvlak krijgen. In de achterliggende vijf jaar heeft de provincie jaarlijks gemiddeld een bedrag van € 145 miljoen aan Nuon-dividend ontvangen. Het netwerkbedrijf van Nuon gaan wij als provincie niet verkopen. De verwachting is dat wij daarvan jaarlijks € 50 miljoen aan dividend gaan ontvangen. Hierdoor missen wij als provincie jaarlijks € 95 miljoen aan dividendinkomsten. Als wij als provincie Gelderland voor € 2,7 miljard aan staatsleningen kopen, brengt dit op basis van 3,5% ook € 95 miljoen aan rente op. Wij kunnen het verschil tussen de netto-opbrengsten van de verkoop van de Nuon-aandelen (zijnde ongeveer € 4,2 miljard) en deze € 2,7 miljard, dus € 1,5 miljard gaan investeren in de Gelderse samenleving.

De besteding
Deze investeringen willen wij spreiden over vijf jaar, dus jaarlijks een bedrag van € 300 miljoen. en deze € 300 miljoen willen wij als volgt gaan bestemmen: € 100 miljoen voor het versterken en verbeteren van de provinciale infrastructuur. € 100 miljoen voor een participatieregeling voor medeoverheden (gemeenten en waterschappen). Investeringen die innovatief en duurzaam zijn kunnen op een bijdrage van 33% rekenen. € 100 miljoen voor een participatieregeling voor het bedrijfsleven. Investeringen die innovatief en duurzaam zijn kunnen eveneens op een bijdrage van 33% rekenen. In het MIG-fonds is tot 2015 rekening gehouden met een jaarlijkse dividendopbrengst van € 70 miljoen. Met bovengenoemde opstelling komen wij uit op € 145 miljoen, zodat er ook jaarlijks nog € 75 miljoen extra aan het MIG-fonds gedoneerd kan worden.

Creëren van draagvlak
Voor de investeringen van de beide participatieregelingen dient het college van GS en PS geadviseerd te worden door een nieuw in te stellen Gelderse Investeringsraad. Deze Gelderse Investeringsraad dient samengesteld te worden uit: een lid van het college van GS, enkele leden van PS, enkele leden uit de Gelderse SER, LTO-Noord, Participatiemaatschappij Oost-Nederland, vertegenwoordigers van alle Gelderse regio’s en van de Gelderse waterschappen. Daarnaast moet de provincie snel maatregelen nemen die het bedrijven en gemeenten makkelijker maken om procedures af te handelen. Als SGP-Statenfractie hopen wij zodoende de komende jaren vele duizenden arbeidsplaatsen te kunnen behouden. Samenvattend: Met onze voorstellen hebben wij niet alleen aan een kortetermijnoplossing gedacht, maar ook een over-all oplossing voor de komende jaren willen aanreiken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 april 2009

De Banier | 24 Pagina's

SGP Gelderland en aanpak crisis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 april 2009

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken