Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een verstandig hart

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een verstandig hart

5 minuten leestijd

Geef dan Uw knecht een verstandig hart… 1 Koningen 3:9a

Het is nacht in Gibeon. Het is nog maar korte tijd geleden dat Salomo koning is geworden in de plaats van zijn vader David. En dan gebeurt het tijdens een nacht dat de Heere aan hem verschijnt in een droom en hem bevel geeft: “Begeer wat Ik u geven zal.”

Schijnbaar geeft de Heere Salomo daarbij de gelegenheid om te vragen wat hij maar wil. Is het niet verleidelijk voor Salomo om op dat moment de Heere te vragen om rijkdom of om de heerschappij over zijn vijanden? Misschien is dat ook wel een verleiding voor hen die een belangrijke plaats innemen in de partij of de politiek. Als de Heere op een bepaalde positie brengt, geeft dat ons een zekere invloed. Hoe verleidelijk is het niet om die te gebruiken om eigen verlangens te verwezenlijken, waarbij het niet (alleen) gaat om Gods eer en het heil van de naaste, maar ook om eigen naam en eer.

Genade
Als de Heere tegen Salomo zegt: “Begeer wat Ik u geven zal”, beproeft de allerhoogste God Zijn eigen knecht. en tijdens deze beproeving mag blijken dat er genade leeft in Salomo’s hart. In vers 7 belijdt Salomo dat het de Heere is geweest, Die hem koning heeft gemaakt. Zichzelf noemt hij daarbij maar een kleine jongeling die niet weet uit te gaan noch in te gaan. Salomo weet alleen koning te (kunnen) zijn bij de gratie Gods en gevoelt daarbij zijn eigen geringheid. Die genade doet hem bidden, niet om geld of eer of grote macht, maar om een verstandig hart. “Geef dan Uw knecht een verstandig hart, om Uw volk te richten, verstandelijk onderscheidende tussen goed en kwaad; want wie zou dit Uw zwaar volk kunnen richten?” En dat gebed verhoort de Heere. Hij doet dat zelfs boven bidden of denken. Omdat Salomo niet bidt om eer en aanzien, maar om een wijs hart, geeft de Heere hem niet alleen dat wijze hart, maar zelfs datgene wat hij niet begeerd heeft; beide rijkdom en eer.

Is Salomo’s gebed ook het gebed van allen die een plaats innemen binnen onze partij of die onze partij vertegenwoordigen op europees, landelijk, provinciaal of plaatselijk niveau? Is dat ook uw gebed als u, door Gods genade toch, gesteld bent in een situatie dat u burgemeester mag zijn, of gedeputeerde of wethouder? “Geef dan Uw knecht een verstandig hart.” Hoe verleidelijk is het niet om een aanzienlijke positie te begeren of om (zetel) winst na te jagen? Het is genade als dat alles mag wegvallen en alleen de bede om een verstandig hart mag overblijven. Mag dat voor u gelden?

Knecht
Wat is de reden dat Salomo alleen om een verstandig hart vraagt? Als wij letten op Salomo’s gebed valt één ding op. Hij noemt zichzelf een knecht van de Heere: “Geef dan Uw knecht…” Is Salomo dan een knecht des Heeren? De eerste jaren van zijn regering worden zeker gekenmerkt door grote vroomheid. Van de laatste jaren van Salomo’s regering lezen wij echter zulke andere dingen. Zijn hart is dan niet meer volkomen met de Heere. Wij lezen zelfs van afgoderij. De Heere verwekt daarom een vijand die tegen hem opstaat. Wat tekent Gods Woord ons eerlijk de zwakte van Zijn liefste kinderen. Salomo is in eigen kracht niet meer dan een doorbrenger, een doelmisser, een albederver. Hij is een onverstandige in zichzelf die, ook na ontvangen genade, nog zo dwaas handelt.

En toch klinkt hier de bede: “Geef dan Uw knecht…” en toch is Salomo zelfs een type van de meerdere Salomo, Christus. Als Salomo een knecht van de allerhoogste God is, is hij dat alleen door genade. en als Salomo zichzelf hier een knecht van de Heere noemt, is dat alleen maar in het geloof en door het geloof. Omdat hij nu mag behoren bij dat volk van het Oude testament dat van verre mag zien op de komende Christus. Omdat hij door genade mag zien op Hem Die door Salomo zelf de Opperste Wijsheid wordt genoemd, in Wie de Vader in Zijn eeuwige wijsheid een weg heeft geopenbaard tot volkomen verlossing voor een volk dat zichzelf als dwaas moet leren afkeuren. Hij nu is voor Salomo geworden tot wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. In Hem zijn ook voor Salomo al de schatten der wijsheid en kennis verborgen.

Gebed
Is dat wonder in uw leven ook gebeurd? Dat u zichzelf leerde kennen als een dwaze en onverstandige, om nu de Heere in een ootmoedig smeekgebed te bidden om genade? Heeft de partij, heeft Nederland niet zulke vertegenwoordigers nodig, die daarvan mogen weten? Die het niet te doen is om zichzelf, maar om de eer van God en het heil van de naaste. Die niet meer zichzelf zoeken, maar met Salomo een beter Vaderland dat Boven is. en die daarom nu bruikbaar zijn geworden voor de Heere, omdat de Heere ze bruikbaar maakte voor Zichzelf. Wat een les. Bent u zo bruikbaar voor de Heere? Het mag nog uw hartelijk gebed zijn dat de Heere u zo bruikbaar wil maken voor Zijn dienst. en wat mag dan blijken dat de Heere zulken geeft boven bidden of denken. en indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 mei 2009

De Banier | 24 Pagina's

Een verstandig hart

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 mei 2009

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken