Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Herdenken en overdenken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Herdenken en overdenken

5 minuten leestijd

Na de paasdagen hebben de afgelopen weken ook andere, weliswaar minder belangrijke, maar toch gedenkwaardige feiten onze aandacht gevraagd: de 42e verjaardag van prins Willem-Alexander, Koninginnedag met de herinnering aan het feit dat koningin Juliana honderd jaar geleden geboren werd en, om niet meer te noemen, de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei.

Wens
In het Reformatorisch Dagblad werd enkele weken geleden, met een verwijzing naar Psalm 77 en 78, gewezen op onze plicht om bepaalde gebeurtenissen te herdenken. De bovengenoemde feiten horen hier zeker bij. Op de dag dat dit geschreven wordt mag prins Willem- Alexander zijn 42e verjaardag vieren. Omdat zijn moeder, koningin Beatrix, op 42-jarige leeftijd de troon beklom, leidt dit tot speculaties of mogelijk een troonswisseling aanstaande is. Laten wij ons beperken tot de wens dat Hare Majesteit de kracht en wijsheid mag ontvangen om haar taak voort te kunnen zetten en dat de kroonprins haar op Gods tijd in gezondheid zal mogen opvolgen. Voor beiden geldt dat ze zorgvuldig zijn voorbereid om de belangen van ons land met plichtsbesef te kunnen dienen. Daarvoor dienen wij hun erkentelijk en bovenal de Heere dankbaar te zijn. Beiden wensen we van harte toe om alle eer en rijkdom te verachten en, zoals eenmaal Mozes, die ook als een beoogde regeerder was opgeleid, te leren zien dat “de versmaadheid van Christus” van onmetelijk hogere waarde is “dan de schatten in egypte; want hij zag op de vergelding des loons” (Hebr. 11:26). Deze verjaardagswens geldt ook de heer Van Vollenhoven, die al jarenlang van grote betekenis voor “koningin en vaderland” mag zijn.

Herdenken
De genoemde Psalmen 77 en 78 wijzen het doel van onze herdenkingen aan. Dan gaat het niet om mensen, zelfs niet om gekroonde hoofden, want ook zij zijn nietige mensenkinderen, maar om “de daden des HeeReN”, Zijn “wonderen van oudsher” (Ps. 77:12). Dan is het de taak van ouders, leerkrachten, predikanten, enz. om jongeren bekend te maken met de daden en wonderen die de Heere gewerkt heeft, ook in de geschiedenis van ons land en volk. Voortdurend mogelijkheden zoeken en optimaal benutten, zoals ons in Ps. 78, Deut. 4:9 en Deut. 6:7 indringend voorgehouden wordt. Waarom? Omdat zij (en wij) Gods daden niet zouden vergeten en Zijn geboden zouden bewaren (Ps. 78:7). een jongerenorganisatie van een politieke partij kan daarbij een bruikbaar middel zijn. Als SGP moeten we waarderen dat onze jongerenorganisatie, anders dan bij de meeste andere partijen, in de lijn van de ‘moederpartij’ werkzaam wil zijn. Natuurlijk is er over en weer weleens (terechte) kritiek. Dat beeld is overigens van oude datum: jongeren die vinden dat de ouderen (en dat ben je bij de hedendaagse jeugd al snel) blijven hangen in oude patronen en te weinig oog hebben voor de dagelijkse werkelijkheid. Aan de andere kant ouderen die beducht zijn dat de jongeren “oude palen” willen verzetten. De laatsten moeten daarbij (ik spreek in algemene zin) in het licht van de genoemde Bijbelse opdracht vooral niet vergeten de hand in eigen boezem te steken. Het gaat immers over onze jongeren, onze kinderen die wij kennelijk onvoldoende onderwezen hebben. Hoe oordeelde Jacob Cats daarover? Glashelder: “De vader zelf verdient de straf; die haar geen beter lessen gaf.”

Overdenken
Het geijkte oordeel van jongeren over ouderen vinden we min of meer terug in het afscheidsinterview in het Nederlands Dagblad van de voorzitter van de SGPjongeren, de heer J. Kloosterman. In zijn ‘ambtsperiode’ van drie jaar heeft hij zich bijzonder ingezet om de SGP-jongeren op de kaart te zetten. Wanneer we daarbij bedenken dat hij dit partijwerk als vader van een jong gezin moest combineren met een drukke baan, past ons dank en waardering voor zijn grote inzet. In het afscheidsinterview, althans in de conceptversie zonder de uiteindelijke krantenkop (die de toon kan zetten), worden kritische noten geplaatst in de richting van de ‘moederpartij’. Sommige zijn de moeite van nadere overdenking waard en andere prikkelen tot een reactie, maar de liefde voor de partij en voor haar theocratisch beginsel kleurt de inhoud. eén specifiek verwoorde zorg van de heer Kloosterman wil ik graag doorgeven. De SGP-achterban zou moeten groeien. “Die blijft echter op z’n best stabiel. er is in alle stilte een kaalslag onder onze jongeren gaande. De kerkelijke verdeeldheid draagt er bepaald niet aan bij die ontwikkeling te keren. Als de werkelijke bezieling door en vanuit de Bijbel ontbreekt, is de bedreiging van binnenuit het grootst.”

Wens
Wij wensen de heer Kloosterman en zijn opvolger Gods onmisbare zegen toe. Daartoe vooral aangezet door de media moeten politieke jongerenorganisaties tegenwoordig standpunten formuleren over alle beleidsterreinen. De door de scheidende voorzitter verwoorde zorg over het lek in de achterban pleit er mijns inziens echter voor om als jongerenorganisatie vooral gericht te zijn op de bestudering en overdracht van het Bijbelse beginsel dat God regeert en dat overheden geen macht zouden hebben “indien het u niet van boven gegeven ware” (Joh. 19:11).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 mei 2009

De Banier | 24 Pagina's

Herdenken en overdenken

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 mei 2009

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken