Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Schepping en zondvloed

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Schepping en zondvloed

5 minuten leestijd

Van nature is de mens een verwerper van het Woord Gods. Dat blijkt onder meer uit de vragen die gesteld worden omtrent schepping en zondvloed. Denk niet dat deze vragen in onze kringen niet voorkomen. De wetenschap zet vraagtekens achter en strepen door Gods Woord. Met name jongelui kunnen het hier moeilijk mee hebben. Zij kunnen gemakkelijk in verwarring worden gebracht. Er is evenwel goed materiaal op de markt waarin wetenschappers de waarheid van Gods Woord onderstrepen. Ik denk aan het boek ‘Hoe bestaat het!’ waarin zestig vragen over schepping, evolutie en de Bijbel worden behandeld.

Schepping in zes dagen
Velen geloven nog wel in God als Schepper, maar zetten een vraagteken achter de zes scheppingsdagen zoals Genesis daar duidelijk over schrijft. Op grond van de Hebreeuwse taal wordt in bovengenoemd boek onomwonden aangetoond dat we niet aan zes lange tijdperken hebben te denken, maar aan zes dagen van 24 uur. Ik geef u een citaat uit het boek: “Als Genesis niet als historisch gezien moet worden, waar begint de geschiedenis dan? Veel mensen geloven wel dat Abraham (Gen. 12) een werkelijk bestaand persoon was, maar zijn voorouders niet, en dan Adam in het bijzonder. De stamboom van Jezus gaat echter helemaal terug tot Adam (Luk. 3), dus welke voorouders hebben echt bestaan en welke niet? Jezus beschouwde Genesis als geschiedenis.” De scheppingsdagen van Genesis worden vergeleken met Numeri 7, waar ook van dagen van 24 uur sprake is. Genesis 1 behoort volgens taalkundigen duidelijk tot het genre geschiedschrijving. Het is geen poëzie. God schiep alles in zes letterlijke dagen. Velen zeggen wel het gezag van de Bijbel te aanvaarden, maar ze geloven niet in de zesdaagse schepping. Hoe komt dit toch? Waar ligt de oorzaak van deze opvatting? Het komt voort uit de wanhopige wens om de Bijbel in overeenstemming te brengen met de zogenaamde ‘feiten’ van de wetenschap. Genesis beschrijft echter daadwerkelijke gebeurtenissen in de echte tijd en ruimte. Het is een kwestie van gezag. Waar kennen wij gezag aan toe? Is dat aan de ‘wetenschap’ of is dat aan de Bijbel? De Heere geve dat we buigen voor het gezag van Zijn Woord, ook als het gaat over de schepping in zes dagen. Ook in exodus 20:11 staat duidelijk dat de HeeRe alles in zes dagen heeft geschapen. Indien dit niet juist zou zijn, zou dit niet zo in de wet Gods vermeld zijn. Dwars tegen alle tegengeluiden, bedenkingen en tegenwerpingen in, dient vastgehouden te worden aan het Woord Gods. Als we niet aan kunnen op Genesis, zouden we dan wel aan kunnen op al de andere zaken die in de Bijbel beschreven staan? Hoe zou het met de wonderen moeten die opgetekend staan en die de wetenschap niet kan verklaren? Als het niet de eerste Adam is geweest, waardoor de lichamelijke dood in de wereld is gekomen, waarom zou de tweede Adam dan de dood hebben moeten sterven? Wie begint te tornen aan het gezag van Gods Woord bevindt zich op een hellend vlak.

Zondvloed
Ook wat de zondvloed betreft dienen we vast te houden aan het gezag van Gods Woord. Vele vragen worden gesteld. Waar is al het water vandaan gekomen als er echt sprake was van een wereldwijde zondvloed? Heeft de Mount everest, die bijna negen kilometer hoog is, ook echt onder water gestaan? Op deze vraag wordt het volgende antwoord gegeven: “De huidige bergen zijn gevormd tegen het einde van en/of na de zondvloed, door het botsen van tektonische platen en de opwaartse krachten die daarmee gepaard gaan. Wat deze theorie ondersteunt, is dat de toplagen van de Mount everest samengesteld zijn uit - door water afgezette - fossielhoudende lagen.” tegen het einde van de zondvloed gleden er enorme vloedstromen van de landoppervlakten, om zich vervolgens in de snel dalende, nieuwe oceaanbassins te storten. Het feit van de zondvloed staat als een paal boven water. We geven opnieuw een citaat: “Genesis spreekt hier duidelijk over en Jezus en Zijn discipelen bevestigen dit getuigenis. Bovendien is er een overvloed aan geologisch bewijs voor een wereldwijde watersnoodramp.” Ook wordt in het boek aangetoond dat wel degelijk alle diersoorten in de ark zijn geweest en worden er oplossingen aangedragen voor het lozen van afvalstoffen tijdens het verblijf in de ark. Gods Woord is waar. Ook al zou de ‘wetenschap’ alles uit Gods Woord ontkennen, Gods Woord is en blijft waar. Ook als het gaat over de oordelen van God. Dit zien we bij de zondvloed. Omkomen buiten de ark en behoud in de ark. Zo is er buiten Christus de toorn van God en een eeuwig verderf. Alleen in en door Christus is er behoud en zaligheid. De Heere geve dat met name ook jongeren zich niet laten misleiden door de ‘wetenschap’, maar zich laten leiden door het Woord van God. Bijzonder als het gaat over de noodzaak van wedergeboorte en waarachtige bekering. Wat er ook wordt beweerd, zonder wedergeboorte zal er geen ingaan zijn in het Koninkrijk der hemelen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 september 2009

De Banier | 24 Pagina's

Schepping en zondvloed

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 september 2009

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken