Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Begrotingstijd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Begrotingstijd

10 minuten leestijd

Het begrotingseizoen is op het Binnenhof in volle gang. Voor 1 Januari moeten alle begrotingen door de Tweede Kamer worden be- en afgehandeld. Zo wil de comptabiliteitswet het, en zo wil ook de Kamervoorzitter het. Gebeurt dat niet, dan kan het kabinet in 2010 wel beginnen met geld-uitgeven, maar niet het volle pond. Vandaar dat de najaarsagenda van de Tweede Kamer altijd overvol is.

MKB
In de voorbije twee weken waren er drie majeure onderwerpen aan snee. Dat was ontwikkelingssamenwerking, justitie en economische Zaken. Om met het laatste departement te beginnen, een van de kernthema’s die de SGP aansneed was de positie van het midden- en kleinbedrijf (MKB). Voor de SGP al sinds jaar en dag een aangelegen punt. Wat wel eens wordt vergeten tussen alle reuzen: juist het MKB levert de allergrootste bijdrage aan de Nederlandse economie. Ruim de helft van de omzet van het Nederlandse bedrijfsleven komt voor rekening van het MKB!

Van der Vlies, die namens de SGP het woord voerde, hamerde er nog eens op dat er meer aandacht moet komen voor de veiligheid van winkels en kleine bedrijven. Hij deed dat niet voor het eerst: “Naar aanleiding van een motie van mijn hand uit 2005 en een breed gesteund amendement van collega ten Hoopen heeft de staatssecretaris enkele belangrijke stappen in de goede richting gemaakt. Dat was en is broodnodig. Het aantal winkeldiefstallen, evenals de geleden schade, is fors gestegen.’ Samen met het CDA maakt de SGP zich sterk voor 10 miljoen euro meer om hier wat aan te doen.

Verder sneed de SGP ook nog enkele andere onderwerpen aan die momenteel in het bedrijfsleven spelen. Zoals de financiering. Banken doen nog altijd erg moeilijk. Begrijpelijk, maar daarmee is de bedrijvigheid natuurlijk niet geholpen. Ook de regeldruk blijft ondernemers knellen: verpakkingenbelasting, welstandcommissies, reprorecht en allerlei enquêtes, ze kosten tijd en geld. Het kabinet wil de administratieve lasten in 2010 met 1,5% beperken. Maar hoe, is nog volslagen onduidelijk.

Na op de mogelijkheden en onmogelijkheden van duurzame energie te hebben gewezen (MeP-gelden, SDe-regeling) en de noodzaak van innovatie te hebben onderstreept, eindigde de SGP-woordvoerder met de notie ‘moraliteit’. Minister van der Hoeven had daar ook al iets over gezegd, al was dat wel erg ‘grofmazig’ geformuleerd. Van der Vlies: “Ook ondernemerschap is niet normen- en waardenvrij. De SGP vindt het volkomen terecht dat de minister de vinger heeft gelegd bij het korte termijnwinstbejag dat hier en daar overheerst en een van de oorzaken is geweest voor de economische crisis. Wie de schoen past, trekke hem aan. (…) een hoge moraal begint bij een goed fundament en een goede opvoeding. Graag wijs ik de minister en het bedrijfsleven aan het slot van mijn betoog op het beste fundament dat ik ken: de Bijbel, het Woord van God!”

Koenders
De week daarop stonden er twee begrotingen van Van der Staaij op de rol. Om te beginnen moest minister Koenders opdraven, de verantwoordelijke voor ontwikkelingssamenwerking. een realistische minister, begon Van der Staaij zijn betoog: “De toon en pretenties van deze begroting spreken mij redelijk aan. Ik proef de wens om te komen tot een realistische benadering van het fenomeen ontwikkelingshulp, waarbij een gezonde balans wordt gezocht tussen overtrokken verwachtingen en ongefundeerd cynisme. Dat spreekt de SGP zonder meer aan.”

In tijden van financiële en economische crisis is de vraag gerechtvaardigd: wat doen we met de hulp aan de naasten? De regering kiest ervoor om, ondanks de grote problemen, “de economische crisis niet af te wentelen op de allerarmsten. Van ons BNP blijft 0,8% gaan naar OSW. In moreel opzicht hebben wij daarvoor alle begrip.” Het vasthouden aan dit percentage betekent overigens wel een flinke budgetdaling omdat het BNP ook daalt. Het gaat om het niet geringe bedrag van ruim 600 miljoen!

Bedenkingen heeft de SGP óók, met name als het gaat om de vraag of het OSW-geld daadwerkelijk aan de meest geëigende doelen wordt besteed. Zit er niet ook een heleboel vervuiling in de gelden? Anders gezegd: staan er op de begroting niet te veel posten die eigenlijk oneigenlijk zijn, in ieder geval posten waar de allerarmsten niets aan hebben? Van der Staaij zei verder het niet logisch te vinden dat er nog het meest wordt bezuinigd op posten die betrekking hebben op opleiding en onderwijs. Is dat niet het paard achter de wagen?

Nog twee punten uit Van der Staaij’s bijdrage. Allereerst de abortus. De VN is duidelijk pro-abortus. ergerlijk: “In de media is gewezen op de nogal Noord-Koreaanse praktijken van het Wereldbevolkingfonds van de Verenigde Naties, de Unfpa. Deze organisatie ziet het als haar grootste missie om abortus wereldwijd toegankelijk te maken. Iedereen die er een andere mening op na houdt, wordt systematisch de mond gesnoerd. eind oktober 2009 is er een grootschalige conferentie gehouden, die moest bevorderen dat de afspraken van voorgaande bevolkingsconferenties worden vastgelegd in nationale wetten. Alle deelnemers zijn echter serieus gescreend op hun abortusagenda. Wie daarbij kanttekeningen heeft, is niet welkom.” Van der Staaij wilde weten hoe dat nou precies zit. Als de berichten kloppen, moet Nederland de bijdrage aan dat fonds direct stopzetten.

Het tweede punt betreft de uitstapprogramma’s voor prostituees. Vorig jaar is een SGP-amendement aangenomen om daar meer geld voor op de begroting te zetten. Dat is gedaan, maar nu blijkt dat het geld vooral naar organisaties is gegaan die weinig tot geen ervaring hebben met dergelijke uitstapprogramma’s. “Was dit wel zo handig?”, vroeg de SGP’er zich af. Waarom is er geen aansluiting gezocht bij organisaties die al de nodige ervaring hebben op dit terrein?” Dat moet volgende keer dus anders.

Hirsch
twee dagen later, op dankdag, was de begroting van Justitie aan de beurt. Met achter de regeringstafel minister Hirsch Ballin. Ook nu weer een breed scala van onderwerpen die de revue passeerden. elk jaar is het weer een strijd om binnen enkele minuten recht te doen aan de veelheid van thema’s. Dit jaar lichten we er hier een paar uit.

Een. Al jaren maakt de SGP een punt van allerlei geweld dat over jongeren, kinderen vaak nog, wordt uitgestort. Hoe je ’t ook wendt of keert, dat kan gewoon niet goed zijn. daarom dringt de SGP al jaren aan op bijvoorbeeld een verbod op gewelddadige games voor kinderen. In andere landen doen ze dat gewoon, maar hier wordt daar erg moeilijk over gedaan, ondanks het feit dat de Kamer ooit een SGP-motie hierover aannam. Hoe zit het nu, vroeg Van der Staaij de minister. Anders gevraagd: komt er nog wat van? Dat de ‘sector’ er zelf werk van maakt, is een illusie gebleken. Des te meer reden voor de regering om zelf in actie te komen.

Twee. Euthanasie. Nederland is internationaal toch redelijk omstreden omdat ons euthanasiebeleid wel erg makkelijk is. Zijn we daar dan helemaal doof voor? was de hartenkreet van Van der Staaij. Daar komt nog bij dat ook levensbeëindiging van pasgeborenen met een ernstige afwijking doorgaat, zonder dat de toetsingscommissie daaraan in de praktijk te pas komt. “Wat gaat de minister doen om artsen te dwingen dergelijke situaties te melden?” wil de SGP toch nu wel erg graag weten.

Drie. Hoe gaan we om met ex-gedetineerden? De SGP is voorstander van streng en consequent straffen. Maar de keerzijde daarvan is wel dat mensen die hun straf hebben uitgezeten zoveel mogelijk geholpen moeten worden om na hun straftijd weer op het goede spoor te komen. Anders is het risico groot dat hij of zij weer in dezelfde fout vervalt. Veel organisaties doen goed werk op dit terrein. Op aandrang van de SGP is daar geld voor beschikbaar, maar er zijn signalen dat dat geld toch niet goed wordt besteed. Hoe zit dat?

Tenslotte vier. De SGP maakt zich grote zorgen over het uitzetten door Nederland van tot het christendom bekeerde asielzoekers naar Iran. Onbegrijpelijk. Van der Staaij: “Het is zeer de vraag of het huidige beleid genoeg recht doet aan de ernstige bedreigingen voor deze groep. We krijgen signalen dat christenen die zijn uitgezet daadwerkelijk te maken hebben gekregen met werkkampen en mishandeling. Daarbij komt dat in Iran inmiddels een strafwet is aangenomen die de doodstraf stelt op geloofsafval. De definitieve bewoordingen zijn weliswaar nog niet bekend, maar de strekking is helder.” Kortom, wat de SGP betreft wordt er geen christen uitgezet naar het land van de ayatollahs.

En passant verzette de SGP zich ook tegen de mogelijkheid die ambtenaren van de IND wordt geboden om bij indiensttreding ook een islamitische eed af te leggen. Deze islamisering moeten we niet hebben, alle zogenaamde gelijkheid van godsdiensten ten spijt.

Balkenende
Over belangstelling heeft ‘europa’ de laatste tijd niet te klagen. Al was het maar omdat in Den Haag het gezelschapsspel ‘Gaat Balkenende wel of gaat ie niet’ erg populair is. De SGP heeft daar ook aan mee gedaan. Onze conclusie: een tussentijdse wissel van premier is hoogst onwenselijk. Staatsrechtelijk mag het dan niet echt verboden zijn, uit het feit dat premiers tot op heden nooit aftraden tijdens de rit kun je ten minste afleiden dat het not done is. Zo’n ongeschreven regel heeft wel degelijk zeggingskracht.

Van der Staaij, die namens de SGP het woord voerde, zei er dit over: “Voorzitter. Allereerst spreek ik graag mijn blijdschap uit over het feit, dat premier Balkenende weer terug is uit Brussel. Je weet tegenwoordig immers maar nooit. Overigens zeg ik dit wel met een serieuze ondertoon. We hebben niet de gewoonte om te debatteren over een mogelijk vertrek van een premier en de wenselijkheid daarvan, maar er wordt in dit huis wel eens gedebatteerd over zaken die minder ingrijpend zijn voor ons land en voor haar regering. Het vertrek van een premier – tussentijds – is een ingrijpende stap. Ik hecht eraan gezegd te hebben, dat naar de mening van de SGP een vertrek van de premier niet in de rede zou mogen liggen. Als premier draagt hij een bijzondere verantwoordelijkheid voor dit kabinet; hij was ook de formateur ervan. Daarnaast bevinden wij ons in economisch zeer zwaar weer en moeten er in het voorjaar stevige knopen worden doorgehakt. Op zo’n moment kan een kapitein niet zijn schip verlaten. Laat premier Balkenende zijn karwei afmaken.”

De aandacht voor Balkenende heeft andere onderwerpen die in europa spelen een beetje verdrongen. Dat is jammer, want enkele daarvan zijn bepaald niet onbelangrijk. Neem de houding van de eU tegenover Iran. De SGP maakte daar een punt van toen de tweede Kamer debatteerde over de jongste eurotop in Brussel. Buitenlandman Van der Staaij kritiseerde de geen-daden-maar-woorden-houding van de europese leiders. Alles wijst erop dat de islamitische republiek Iran onverdroten doorgaat met haar atoomprogramma. en wat zegt europa? ‘De europese Raad blijft vastbesloten om een diplomatieke oplossing te vinden voor de kwestie van het Iraanse kernprogramma en dringt er bij Iran op aan hieraan volledig mee te werken.’ Alsof de Iraanse bewindvoerders na deze ‘krachtige en niet mis te verstane’ verklaring wel eieren voor hun geld zullen kiezen.” De SGP heeft er geen enkele fiducie in dat deze diplomatieke weg tot een oplossing zal leiden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 november 2009

De Banier | 24 Pagina's

Begrotingstijd

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 november 2009

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken