Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gedwongen integratie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gedwongen integratie

5 minuten leestijd

De Vereniging Openbaar OnderWijs (VOO) is een vereniging die, volgens eigen zeggen, opkomt voor de belangen van het openbaar onderwijs. Dat lijkt een redelijke en begrijpelijke zaak. Helaas laat de vereniging in haar missie blijken een stuk verder te willen gaan. Ze ijvert namelijk voor het idee ‘school’. Dat wil zeggen dat zij zich actief hard maakt voor de openbare school “ zonder de voorvoegsels openbare, katholieke, protestants-christelijke, islamitische of welk voorvoegsel dan ook”.

Missie VOO
R. Limper, de directeur van de VOO, schreef in oktober in trouw een artikel waarin hij dieper ingaat op de achtergronden van de missie van de vereniging: hij pleit voor de afschaffing van het verzuilde onderwijsbestel. Dit koppelt de vereniging sterk aan het voor iedere school verplichte kerndoel om bij te dragen aan burgerschap en integratie. De uitgebreide missie1 van de VOO bevat de volgende verbazingwekkende passage: “Het is in onze ogen niet geloofwaardig een dergelijk kerndoel te realiseren als wij kinderen gescheiden naar school laten gaan. Dat is niet uit te leggen aan kinderen en ook niet aan hun ouders.” Volgens Limper is het huidige verzuilde onderwijsbestel volledig achterhaald. Autochtone Nederlandse kinderen kunnen zo gesegmenteerd opgroeien en dat werkt integratie niet bepaald in de hand.

Integratie
Het is interessant om de visie van deze vereniging op integratie eens nader onder de loep te nemen. Want op deze manier heeft integratie wel een heel brede strekking gekregen. Wat de VOO in ieder geval terecht constateert is dat integratie niet alleen onze allochtone medemens betreft. Het kan namelijk niet zo zijn dat de autochtone burgers rustig achterover gaan leunen om te kijken hoe allochtonen al dan niet hun best doen om te integreren. Nee, het moet van twee kanten komen. Dus terecht mag iedere Nederlander aangesproken worden op zijn of haar verantwoordelijkheid als het gaat om integratie. Ga contact met allochtonen niet uit de weg, neem geen hoogmoedige positie in, help de mensen om je heen, ook de allochtone inwoner, en draag naastenliefde uit zoals Jezus dat heeft voorgeleefd in Gods Woord.

Gedwongen
Een belangrijk element van integratie is volgens de VOO dat kinderen gedwongen opgroeien met kinderen met andere culturen, religies en achtergronden. Dit ‘gedwongen’ karakter van samenleven wijst ons op de grenzen aan integratie. We moeten accepteren dat iedereen in meer of mindere mate in een subcultuur leeft. Conform de postmoderne levensopvatting moet iedereen openstaan voor elkaars ideeën en vanuit die openheid ook heel veel accepteren. Dit gaat ten koste van degenen die hierover een andere opvatting hebben, en binnen de kaders van de wet soeverein willen zijn in eigen kring. In de definitie van integratie zoals de VOO die hanteert, moet vervolgens iedere leerling op school met diverse opvattingen te maken krijgen, op een zo gelijkwaardig mogelijke manier, en worden de leerlingen geacht zelfstandig keuzes te maken en hun weg te vinden in het aangebodene. Dat jonge kinderen hiertoe niet in staat zijn, zeker als het gaat om levensomvattende onderwerpen als godsdienst, lijkt de VOO niet te beseffen. Het omgaan met andere culturen kan zeker verrijkend zijn, maar een blik in de krant of een kijkje naar de wereld onttrekt toch niet aan de indruk dat dit geen vaststaand gegeven is. en hoe wordt er eigenlijk een moreel kader bepaald op openbare scholen? elkaar niet slaan zal duidelijk zijn, maar hoe zit dat met visievorming op euthanasie en abortus? Heerst het recht van de meerderheid?

Iedereen welkom?
Terug naar Limper. Zijn ideaal is een situatie waarin ieder kind gewoon naar ‘School’ kan, een school “waar iedereen welkom is, hun sociale, culturele, levensbeschouwelijke én seksuele geaardheid inbegrepen”. Voor zover ik weet is dit al het geval. Mensen worden op scholen niet geweigerd op grond van deze kenmerken, maar volgens de wet mag een school mensen wel weigeren als ze de grondslag niet onderschrijven. Op voorhand wordt niemand uitgesloten die de grondslag onderschrijft. Het is goed en duidelijk dat scholen een grondslag hebben, een stuk waardevoller dan scholen zonder grondige basis of richting. Notabene in de missie van de VOO krijgen onze orthodox-gereformeerde scholen er nog van langs: “terzijde merken wij op dat veel bijzondere scholen steeds minder doen aan hun oorspronkelijke achtergrond en sowieso alle kinderen toelaten met uitzondering van het gereformeerd onderwijs. Alleen in dát onderwijs zijn de toelatingscriteria onvermurwbaar en bikkelhard.” Buiten het feit dat het logisch is dat een school met een bepaalde overtuiging aan ouders en leerlingen vraagt deze te onderschrijven, zou het toch zeer bijzonder zijn als toelatingscriteria maar halfslachtig nageleefd zouden worden.

De directeur van de VOO en zijn club doen alsof zij tolerantie prediken en geloven duidelijk in een multicultureel ideaal. Dat dit ten koste gaat van mensen die graag binnen de kaders van de wet hun eigen invulling willen geven aan het onderwijs of mensen die niet geloven in het multiculturele ideaal wordt pijnlijk duidelijk.


Noot
1 http://www.voo.nl/download/pdf/missie%20Vereniging%20Openbaar%20Onderwijs.pdf

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 november 2009

De Banier | 24 Pagina's

Gedwongen integratie

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 november 2009

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken