Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Abortus

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Abortus

10 minuten leestijd

In de meeste kranten werd er niet al te veel aandacht aan besteed: het debat over de abortuspraktijk in Nederland. Vorige week woensdag stond het op de Kameragenda. Abortus is een onderwerp waar veel mensen schouderophalend over doen. Dat is een normale medische ingreep, en wie dat anders ziet moet dat zelf weten. Niemand is verplicht om abortus te laten plegen, dus waar hebben we het over?

Deze laconieke houding is er het beste bewijs van dat kennelijk niet meer beseft wordt waar het bij abortus om gaat: het doden van menselijk leven. een uniek mens, nog in de beschermende moederschoot, wordt willens en wetens gedood. toen er nog meer besef was van de heiligheid van het leven, werd abortus als moord gezien. Nu noemt men het ‘medisch handelen’. Als ergens de Umwertung aller Werte zichtbaar is, is het wel bij dit in- en aangrijpende thema. Gelukkig zijn er nog de ‘Dorenbossen’ en een organisatie als de VBOK die ons af en toe wakker schudden en Nederland bepalen bij de ernst van wat er in die doodsklinieken gebeurt.

Overtijdbehandeling
Tijdens de coalitieonderhandelingen in 2006 was een van de winstpunten waar de CU mee wapperde dat de overtijdbehandeling onder de werking van de Wet afbreking zwangerschap zou worden gebracht. Daarmee zou een remmetje gezet worden op deze vorm van abortus. Degene die de verantwoordelijkheid kreeg voor de uitvoering van dit onderdeel van het akkoord tussen CDA, PvdA en CU was mevrouw Bussemaker. Zij is lid van de PvdA, en daarmee minder geschikt om het akkoord royaal uit te voeren.

Welnu, dat is gebleken. Weliswaar is het oude Abortusbesluit aangepast, maar wie goed leest ziet dat er hoegenaamd niets verandert. De staatssecretaris was daar ook eerlijk over door te stellen dat de overtijdbehandeling juridisch gezien nog steeds buiten de werking van de Abortuswet valt. Van der Vlies, die namens de SGP het woord voerde tijdens het overleg over dit onderwerp, kon dan ook moeilijk anders dan de teleurstellende feiten onder ogen zien. Hij beriep zich daarbij mede op het oordeel van de vrijwel voltallige eerste Kamer, die tot een eensluidende conclusie kwam. “Het is een juridisch misbaksel: een gewrongen en schimmige constructie. en dat bij een thema dat noodzaakt tot het nemen van serieuze maatregelen ter bescherming van ongeboren kinderen”, aldus Van der Vlies.

Failliete klinieken
In het Kameroverleg stond de SGP tevens stil bij een bericht dat een dag eerder in diverse kranten stond: het kabinet heeft ‘een bedrag’ overgemaakt aan twee abortusklinieken die door wanbeheer en mismanagement zo goed als failliet zijn. Wat is dat nou?, vroeg Van der Vlies zich af. Als de regering op die manier slecht beheer en management gaat compenseren en belonen, is het einde zoek. en: “Zou de staatssecretaris hetzelfde doen als er bijvoorbeeld een oogkliniek in de financiële problemen komt?”

Merkwaardig is ook dat het kabinet in de brief waarin dit gemeld wordt slechts spreekt over ‘een bedrag’. In de beantwoording aan de tweede Kamer bleek dat het hier om een bedrag gaat van maar liefst een half miljoen euro. Van der Vlies: “Wij zijn niet in voor zo’n raar en principieel ongewenst beleid. Ziekenhuizen krijgen ook niet zomaar extra geld bij wanbeheer. Nergens is een verplichting vastgelegd om voldoende abortusklinieken in stand te houden. Het is immers geen normale zorg.”

Doden pasgeborenen
Een andere kwestie die te maken heeft met de bescherming van het leven is de levensbeëindiging van pasgeborenen. Op dit gebied is er nog heel veel onduidelijkheid, alle pogingen om de praktijk in kaart te brengen en te reguleren ten spijt. er is geen overeenstemming bij artsen en de toetsingscommissie heeft eigen regels. De normen zijn onduidelijk. Van der Vlies hekelde deze schimmigheid en drong aan op de broodnodige helderheid.

Zelfmoordsite
Het punt is niet nieuw: zelfmoord op aanvraag. In Nederland is al jaren een vereniging actief die er ‘eer’ in stelt om mensen die zichzelf om willen brengen daarbij een handje te helpen. Het mag weliswaar niet, maar de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde trekt zich daar niet al te veel van aan. Op een betrekkelijk eenvoudige manier kan iedereen die dat wil via de website van de vereniging tot in detail lezen hoe hij of zij het best een eind kan maken aan zijn of haar leven.

Toen dit bericht in de media verscheen, trok Kamerlid Van der Staaij direct aan de bel. Hij deed dat in de vorm van schriftelijke vragen. De belangrijkste vraag is natuurlijk: Bent u, minister van Justitie, bereid om maatregelen te nemen tegen deze vereniging en de site? En nog los van het principiële ‘nee’ tegen hulp bij zelfmoord: wat moet dit als je weet dat de regering eraan werkt om zo veel mogelijk te voorkomen dat mensen de hand aan zichzelf slaan. Wat zo’n vereniging doet, doorkruist dat beleid op een ongehoorde manier.

AOW
“De scherpe kantjes zijn omgezet in losse eindjes.” Dat zei onze voorman tijdens het lang verwachte debat over de AOW. Van der Vlies, zelf al twee jaar AOW’er, doelde daarmee op het voorstel van het kabinet om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar. De SGP vindt die ophoging noodzakelijk, maar de uitwerking van het voorstel nodeloos ingewikkeld, bijvoorbeeld over de zware beroepen. De SGP ziet ook liever een meer geleidelijke invoering dan de twee fasen waar het kabinet voor heeft gekozen.

Van der Vlies benadrukte dat de SGP niet van harte achter die verhoging naar 67 jaar staat. Maar we móeten wel: “Als de AOW-leeftijd níet wordt verhoogd, dan is het maar de vraag of de AOW nog wel betaalbaar is tegen de tijd dat de huidige jongeren met pensioen gaan. We moeten voorkomen dat zij straks een veel lagere AOW krijgen, terwijl ze er meer voor hebben betaald. Bovendien zijn extra bezuinigingen, zeker bij de oplopende begrotingstekorten, onvermijdelijk.”

Daarmee was echter niet alles gezegd. Net als veel andere fracties hebben we nogal wat aarzelingen bij de manier waarop het kabinet de verhoging wil realiseren. een van de aarzelingen zit ‘m in de redelijk abrupte invoering: twee stappen van elk een jaar. Beter en eerlijker zou zijn om het geleidelijk te doen, zeg: ieder jaar een maand extra tot de 67 bereikt is.

En dan de uitzonderingen voor mensen met zware beroepen. Van der Vlies: “Dit zorgt voor meer problemen dan oplossingen. Geen werkgever zal meer een werknemer willen aannemen die al 25 dienstjaren achter de rug heeft, als hij hem – op straffe van hoge kosten – na vijf jaar lichter werk moet bieden. Zo krijg je mensen wel heel gemakkelijk in een uitkering! Arbeidsparticipatie van ouderen moet juist voorop staan. Bovendien: voor kleine bedrijven (…) Is het vaak onmogelijk om werknemers na dertig jaar een lichtere baan aan te bieden. Die banen bestaan in een klein bedrijf vaak helemaal niet! en welke eisen worden gesteld aan de alternatieve functie?” en wie gaat precies bepalen wat een zwaar beroep is? Het kabinet heeft die vraag over de schutting gegooid bij de sociale partners, maar dat is nog absoluut geen garantie dat er een duidelijk verhaal uit komt. Zie de verhoging van de AOW-leeftijd zélf. Daar kwamen ze óók niet uit. “Zou het niet veel eenvoudiger zijn om in bepaalde CAO’s af te spreken dat er tijdens het werkzame leven extra pensioen kan worden opgebouwd, zodat men daarmee de korting op de AOW kan compenseren?”, vroeg de SGP-afgevaardigde.

Buitenland
Het buitenland kwam er de afgelopen weken ook niet slecht af in Den Haag. Allereerst was daar de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken. Vorige week dinsdag stond die op de agenda, met de dag erna de afronding. Voor Van der Staaij, onze buitenlandwoordvoerder, was het een kleine overgang, want kort voor het debat was hij nog te gast in Albanië op een mede door de SGP georganiseerde conferentie.
 
De SGP’er greep daar even op terug in zijn verhaal. Albanië riep zich ruim veertig jaar geleden uit tot de eerste officiële atheïstische staat ter wereld. Welk een grootspraak! Van der Staaij: “Albanië werd een van de meest totalitair geleide landen in het Oostblok. elke vorm van godsdienst werd op een afschuwelijke manier onderdrukt. Het regime duldde geen tegenspraak. Gelukkig is ook dáár uiteindelijk de omwenteling gekomen. Veel christenen binnen en buiten Oost-Europa hebben het als een verhoring van het gebed ervaren. Het is Gods hand die de geschiedenis schrijft. Zij zijn dankbaar voor de vrijheid die er gekomen is, maar ook bezorgd over het misbruik van de vrijheid voor verkeerde zaken: corruptie, mensenhandel en witwassen van geld bijvoorbeeld. terecht weerklonk op de Albanese conferentie dan ook de oproep: vergeet God, uw bevrijder niet. Zoals de Tien Geboden aan Israël werden gegeven door God, Die hen uit Egypte bevrijd had, zo is het ook voor alle landen op de wereld bevrijdend om in de weg van Gods geboden te gaan. Alleen in die context zullen ook mensenrechten werkelijk kunnen opademen.” Daarmee was de toon gezet. een onderwerp waar Van der Staaij ook de vinger bij legde was het Nederlandse euthanasiebeleid. Dat ligt internationaal onder vuur, ook van de VN. Ook de val van de Muur en het internationale terrorisme kregen een plaats in het betoog van de SGP. En natuurlijk het Midden- Oosten. Twee opmerkingen daarbij.

Obama en Midden-Oosten
De eerste was een kritische opmerking over het beleid van de nieuwe Amerikaanse president Obama. Die tapt uit een ander vaatje dan zijn voorganger Bush door zich in de richting van de islamitische wereld erg verzoeningsgezind op te stellen. Maar niets wijst erop dat die uitgestoken hand wordt aangepakt. Dus of deze lijn de beste is? De SGP waagt het te betwijfelen.

In lijn hiermee waren de opmerkingen die Van der Staaij maakte over Israël en de steeds benarder positie van die staat. een ‘mooi’ voorbeeld van hoe Israël bewust in een kwaad daglicht wordt gezet is de door de VN en Nederland gefinancierde gloednieuwe woonwijk bij Nablus. Die woonwijk is gebouwd om de Palestijnse vluchtelingen een goede behuizing te bieden. Maar de Palestijnse Autoriteit verbiedt het om die huizen te betrekken, met als gevolg dat de woonwijk al twee jaar leeg staat. en waarom? Om zo de wereld te kunnen laten zien hoe slecht de Palestijnse ‘vluchtelingen’ het hebben. Van der Staaij formuleerde het behoedzaam, maar de vraagstelling verraadt wat hij ervan denkt: “Is het dan toch zo, dat het Palestijnse vluchtelingenprobleem ‘geëxploiteerd’ wordt door de Arabische leiders als politiek wapen naar Israël? Moet het vluchtelingenprobleem geforceerd in stand blijven?”

Verderop in de SGP-inbreng was er nog aandacht voor de positie van vervolgde christenen, onder andere in Irak waar de Assyrische christenen zuchten onder de islamitische terreur. De situatie in Iran is zo mogelijk nog nijpender. Met name de revolutionaire garde speelt in dit aan de ayatollahs overgeleverde land een uiterst kwalijke rol. Een Kamermeerderheid zal een SGP-motie steunen om die garde op de Europese lijst van terroristische organisaties te plaatsen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 november 2009

De Banier | 24 Pagina's

Abortus

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 november 2009

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken