Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Klare wijn

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Klare wijn

5 minuten leestijd

Aan kritiek heeft het de SGP nooit ontbroken. De theocratische belijdenis van de partij “Alles moet Hem eren” (Psalm 33) werd en wordt door oude neocalvinisten en nieuwe christenconservatieven als een onhaalbaar ideaal, zelfs als een principieel misverstaan van de Bijbel beschouwd. Betrekkelijk nieuw is echter het verwijt dat de SGP geen klare wijn zou schenken.

Kritiek
Klare wijn schenken; duidelijkheid scheppen en rechtzetten wat krom is. een oproep die SGP’ers moet aanspreken. Duidelijke standpunten en een heldere verwoording waarbij het verkeerde bij de naam genoemd wordt. Niet alleen dat, maar waarbij ook dé oplossing wordt aangewezen: “Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen” (Pred. 12:13). Was en is dit niet, met alle gebrek dat aan mensenwerk eigen is, het profiel van de SGP? en toch horen we tegenwoordig te pas en te onpas dat de SGP nu eindelijk eens klare wijn moet schenken. Wat zijn dan de prangende kwesties waarover duidelijkheid verschaft moet worden? er wordt betoogd en (te) dikwijls kritiekloos overgenomen, dat de SGP niet het lef zou hebben om stelling te nemen tegen de dreigende islamisering van de Nederlandse samenleving. De SGP zou zelfs een moedig tweede Kamerlid (zijn keiharde seculier-liberale standpunten neemt men dan maar op de koop toe) die deze strijd wel voert, nauwelijks steunen en zelf vastgeroest blijven zitten in een theocratisch concept waar we in deze tijd niets meer mee kunnen. Wat dit laatste aangaat wijt dr. Spruyt het min of meer aan Calvijn dat deze optie (een theocratische ordening) leidt tot “een rechtlijnigheid die soms nare consequenties had”. Anderzijds klinkt het verwijt dat de SGP nalaat om met islamieten, die onze rechtsstaat wel respecteren, een front te maken tegen de links-liberale gelijkheidsdrijvers. Hoewel eenvoudig aangetoond kan worden dat deze kritieken niet terecht zijn, blijkt een deel van de achterban, gevoed door de oproep van (jongere en oudere) christelijke opinieleiders, hier toch gevoelig voor.

Garantie
SGP, schenk eindelijk eens klare wijn! Voldoen aan dit gezegde levert niet altijd de garantie van een zorgvuldig, wijs en rechtvaardig beleid. De (jonge) adviseurs van Rehabeam schonken onmiskenbaar klare wijn (1 Kon. 12). een advies, helder als glas, waarin echter de voorzichtigheid en wijsheid ontbrak. Scheuring van het koninkrijk was het droevige gevolg. Klare wijn, dat schonk ook koning Saul toen hij de Gibeonieten trachtte uit te roeien. Niets mis mee toch? De Heere had immers bevolen de Kanaänieten, Amorieten, enz. uit de bezitting te verdrijven. en hoewel het verbond met de Gibeonieten tegen het uitdrukkelijk bevel van de Heere gesloten was, waakte Hij zorgvuldig over deze menselijke ordening (2 Sam. 21). twee Bijbelse voorbeelden die aangeven dat het nogal wat uitmaakt uit welk vat de zo hoog geprezen klare wijn afkomstig is. Daarover is de SGP nooit onduidelijk geweest. Zorgvuldigheid, wijsheid en rechtvaardigheid zijn onmisbare grondstoffen voor werkelijk klare wijn. Het is niet bij geval dat bij de drie pijlers waarop Bijbelse politiek dient te rusten, gewezen wordt op de openbare orde. Dat “gerust en stil leven”, als eerste noodzakelijke voorwaarde voor “godzaligheid en eerbaarheid” (1 Tim. 2:2). Daarvan zeggen de kanttekeningen: “want de rechte overheden zijn bewaarders, of beschermers, van de beide tafelen der wet”. In dat getuigenis, gepaard met praktische politiek waarbij met respect voor de regels van onze rechtsstaat getracht wordt het goede te bevorderen en het verkeerde te beteugelen en uit te bannen, ligt de meerwaarde én het bestaansrecht van onze SGP. Met alle (toenemende) zorgen en bezwaren die we hebben over het functioneren van onze rechtsstaat en de beïnvloeding van onze onafhankelijke rechtspraak, tot in de hoogste regionen toe, door het per definitie onverdraagzame gelijkheidsdenken, is en blijft het een menselijke ordening die we onderdanig moeten zijn (1 Petr. 2:13); voor zover die ons niet dwingt te zondigen (Hand. 4:19). De vergelijking zal mank gaan, maar de grenzen die koning Saul overtrad moeten ons tot lering strekken.

Niet terecht
Principiële zorgvuldigheid wordt uitgelegd als het niet schenken van klare wijn. Onterecht! Neem slechts kennis van het de woorden die de heer Van der Staaij op 24 november jl. in de tweede Kamer sprak. Lees wat mr. Van Dijk (medewerker van de SGP-Tweede Kamerfractie) tijdens een debatavond op Urk zei: “Al in 2005 heeft de SGP een uitgebreide notitie gepresenteerd over de aanpak van de islam in ons land. De SGP is hiermee uniek. Zelfs de PVV heeft geen uitgewerkte visie ten aanzien van de islam. Alleen wat schreeuwerige standpunten.” Waarvan akte!

Hoge Raad
De zorgen over het uitgebracht advies aan de Hoge Raad behoeven geen toelichting. Het gebed van een rechtvaardige (en die mogen er onder ons nog zijn) vermag veel. Maar dat betekent ook het gelovig kunnen berusten in de bede “Uw wil geschiede”. Laat ons het oog vestigen op Psalm 99:3: “Die in den hemel woont, is de God mijn; Die zal nog veel hoger en sterker zijn” (berijming Datheen).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 december 2009

De Banier | 32 Pagina's

Klare wijn

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 december 2009

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken