Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meer doen met groen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meer doen met groen

6 minuten leestijd

Uitstoot van fijnstof brengt veel problemen met zich mee. Niet alleen de directe gevolgen voor de gezondheid (naar schatting sterven 18.000 mensen eerder door fijnstof), maar ook de maatschappelijke gevolgen zijn groot. Er is echter een groene en goedkope manier om dit gedeeltelijk op te lossen door middel van het instrument Integraal Technisch Groen (ITG).

De SGP-Statenfractie Utrecht is ervan overtuigd dat Integraal technisch Groen een goed middel is om de leefbaarheid te verbeteren. Daarom publiceerde zij een notitie over deze methode. In dit artikel meer hierover, inclusief een gesprek met deskundige W. van Heteren.

Eenvoudig
Het klinkt eenvoudig: men plaatst groen langs snelwegen en industrieterreinen en de rest doet de natuur. Het principe werkt zo, al is de uitvoering ervan complex. De laatste jaren zijn er veel experimenten gedaan om fijnstof te reduceren. een daarvan is met behulp van groen. Dit is een relatief eenvoudig middel om fijnstof ‘af te vangen’ en weg te sturen. Fijnstof heeft de eigenschap om als een wolk uit te waaien over het gebied. Hoe eerder het fijnstof opgevangen of weggestuurd wordt, hoe beter.

Afbraak
Met behulp van groen kan veel fijnstof worden afgevangen en weggestuurd. Het fijnstof blijft als het ware plakken aan het blad. Na regenval en bladval in de herfst komen de schadelijke deeltjes op de grond. Het afgevallen blad met het daarop aanwezige fijnstof wordt door bodemschimmels (mycorrhiza’s) afgebroken. Verder wordt door het sturen van de luchtstromen door middel van het groen een deel van het fijnstof weggezonden. Zo komt er zo weinig mogelijk neer op bewoonde gebieden.

Turbulentie
Groene wallen functioneren beter dan betonnen geluidswallen. een groene wal voorkomt namelijk turbulentie van de luchtstroom, omdat deze wal lucht doorlaat. Het gevolg van turbulentie is namelijk dat het fijnstof op plaatsen komt waar het niet gewenst is. Door het voorkomen van turbulentie van de luchtstromen en de filtering van de luchtstromen door groenwallen wordt bovendien op energie bespaard (tien procent). Ook vermindert deze methode de geluidsoverlast die veroorzaakt wordt door onder andere het wegverkeer.

Belangrijk
Groen wordt steeds belangrijker. Bij het geven van bestemmingen aan nieuwe woonwijken zal de groenstructuur steeds meer een leidend element worden. Ook de emissienormen voor fijnstof zullen steeds belangrijker worden. er zullen nieuwe manieren gevonden moeten worden, waarbij de verschillende overheden gezamenlijk actie moeten ondernemen. Groen als middel tegen fijnstof en geluid vraagt een heel andere denkwijze dan het denken in beton en massieve schermen.

Leefbaarheid
De opbouw, de gebruikte plantensoorten, de kruidenlaag, en het beheer en onderhoud van de groenstroken die als filter en geluidsscherm functioneren, zijn afhankelijk van de windsnelheid en de hoeveelheid weg te vangen fijnstof. Bovendien verhogen deze groenwallen de leefbaarheid voor de burger en de ecologische en economische waarde van de omgeving.

Resultaat
Een uitgebreid en proefondervindelijk onderzoek langs de A50 bij Heteren door een consortium van onder andere Wageningen Universiteit en twee ministeries gaf goede resultaten. De proef moest antwoord geven op de vraag of groenstroken langs wegen de concentraties fijnstof en stikstofdioxide konden laten dalen. Langs de A50 is daarom vorig jaar een perceel met loofbomen (linden) en een perceel met dennen beplant. Voor en na het groen is meetapparatuur geplaatst. Op een derde perceel stond geen groen, maar werd de vervuiling wel gemeten om te kunnen vergelijken. ten opzichte van het perceel zonder groen was de concentratie stikstofdioxide achter de dennen zestien procent lager. Achter de loofbomen was de concentratie dertien procent lager.

Notitie
De urgentie van fijnstofreductie is groot. De provincie Utrecht levert als ‘draaischijf van Nederland’ een belangrijke bijdrage aan uitstoot, mede door het brede verkeersnetwerk. De SGP-Statenfractie wil daarom graag een bijdrage leveren aan de discussie en meedenken over oplossingen. Vandaar dat zij een notitie publiceerde over dit thema. De notitie is aangeboden aan de commissaris van de Koningin, de heer R.C. Robbertsen, en als bespreekstuk geagendeerd in de verantwoordelijke commissie. Ook alle SGP-raadsleden in de provincie Utrecht hebben de notitie op de deurmat gekregen.

Reacties
Hoewel er kritische vragen werden gesteld, bleken alle partijen in de commissie positief te staan tegenover de notitie van de SGP. Het CDA zei ‘overtuigd’ te zijn door de nota en ook de andere partijen spraken over een ‘goed initiatief’. Het college was echter terughoudend in zijn reactie. Vooral de geringe beschikbaarheid van empirisch materiaal en de tegenstrijdige rapporten brachten gedeputeerde De Jong tot dit standpunt. De SGP erkent de reserves, maar stelde bij monde van commissielid Benschop daartegenover dat Integraal technisch Groen niet dé oplossing tegen fijnstof is. Het ‘denken in groen’ is echter wel een middel om een goede en goedkope bijdrage te leveren aan de reductie van fijnstof. De gedeputeerde gaf daarop aan dat hij in gesprek gaat met de betrokken partijen over het inzetten van groen. “Het is goed om aangesloten te blijven bij kennisontwikkeling en nieuwe experimenten”, zo zei hij. Ook nodigde hij de SGP-fractie uit om een presentatie te verzorgen over dit onderwerp.

Vragen
Een groendeskundige die ervaring heeft met Integraal technisch Groen is de heer W. van Heteren. Door zijn jarenlange ervaring in het groen en zijn raadslidmaatschap wist hij in Veenendaal het thema een duidelijke plek op de agenda te geven. Hij leverde ook de deskundigheid en adviezen voor de notitie die de SGP-Statenfractie publiceerde. We stellen Van Heteren enkele vragen.

De SGP profileert zich met hiermee als ‘groen’. Is dat bewust?
Ja. De mens heeft de opdracht de aarde te bebouwen en bewaren. Het openbaar groen biedt daarvoor veel mogelijkheden.

Wordt Integraal Technisch Groen dé oplossing van de toekomst?
Integraal technisch Groen wordt een van de mogelijkheden die een zeer goede bijdrage kan leveren aan het verhogen van de leefbaarheid.

Welke voordelen heeft Integraal Technisch Groen?
Het fijnstof wordt door het groen, mits op de juiste wijze ingezet en beheerd, weggefilterd en weggestuurd. Daarmee wordt de leefbaarheid voor de burger verhoogd. Maar ook de ecologische en economische waarde van de omgeving verbetert.

Het lijkt allemaal eenvoudig. Waarom zijn veel bestuurders nog niet zover?
SGP-bestuurders willen niet het imago opgeplakt krijgen van een geitenwollensokken- partij. Integraal technisch Groen heeft daar echter niet mee te maken! Ook is het gebruikmaken van het openbaar groen als milieumiddel nog niet algemeen bekend. Dat zou anders moeten.

Kunt u goede voorbeelden noemen van gebruik van de ITG-methode?
De proef langs de A50 bij de plaats Heteren is een goed voorbeeld. Maar ook het samenwerkingsverband van de gemeenten Nijmegen, Venlo, Duisburg (Duitsland) en Krefeld (Duitsland). Op de Floriade 2012 wordt een demonstratieterrein ingericht. er komt dus wel degelijk steeds meer aandacht voor het gebruik van Integraal technisch Groen.

Hoe kunnen raadsleden en Statenleden dit onderwerp op de politieke agenda krijgen?
De door de Statenfractie uitgegeven nota ‘Dodelijk stof, door groen gevangen’ biedt daar goede en voldoende mogelijkheden voor. Ik zou hen aanraden deze te lezen.

---
De nota ‘Dodelijk stof, door groen gevangen’ is te downloaden op www.sgputrecht.nl of gratis op te vragen via sgp@provincie-utrecht.nl. Voor meer informatie over Integraal technisch Groen en advies op locatie kunt u terecht bij
W. van Heteren: wim.van.heteren@veenendaal.nl.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 december 2009

De Banier | 32 Pagina's

Meer doen met groen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 december 2009

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken