Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuws uit Gelderland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Nieuws uit Gelderland

9 minuten leestijd

Deze bijdrage gaat in op Gelders nieuws uit de afgelopen maanden. Zo werd Statenlid mr. G. Holdijk in Uddel verrast met een speciaal tijdschrift. Er werd een debat gevoerd over bedrijventerreinen en tijdens de vergadering van Provinciale Staten in november kwamen uiteenlopende thema’s aan de orde, zoals glastuinbouw, de Gelderse investeringsgedrag en sport.

Afscheid Holdijk
Mr. G. Holdijk is vooral bekend als lid van de eerste Kamer en van de Provinciale Staten van Gelderland. Ook is hij in zijn woonplaats Uddel bestuurslid van de Stichting Koningin Wilhelmina Hof, een steunpunt voor ouderen, en was hij voorzitter van de Zicht-redactie (uitgave van het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP). ter gelegenheid van zijn afscheid als redactievoorzitter typeerde mr. C.G. van der Staaij hem als een ‘juridisch omnivoor’. Holdijks vertrek is voor de Zichtredactie een echte aderlating. “Om hem te vervangen, heb je eigenlijk twee nieuwe redacteuren nodig”, zo oordeelde het SGP-tweede Kamerlid. ter gelegenheid van zijn afscheid is een speciale Zicht-editie samengesteld waaraan diverse oud-redacteuren een bijdrage leverden over echte Holdijk-thema’s. Op de voorkant prijkt een foto waarop Holdijk een tractor uit 1947 bestuurt. “Die heeft mijn man vorig jaar laten opknappen”, zo vertelt mevrouw L. Holdijk- Groen. “Hij is er apetrots op.” De oranje tractor staat nu te pronken op de boerderij van Holdijk. Het plaatje maakt zijn verbondenheid met het boerenleven en het platteland op een schitterende manier zichtbaar. Op zaterdagmiddag 12 december is het bijzondere Zicht-nummer bij de familie Holdijk thuis gepresenteerd door drs. J.A. Schippers, de eindredacteur van het blad. Holdijk werd volledig verrast, omdat zijn vrouw alle medewerking verleende aan het geheim houden van deze vriendenactie.

Debat bedrijventerreinen
Samenwerken, dat is de eindconclusie die getrokken kan worden na het Gelders debat over bedrijventerreinen. Het is in feite de simpele boodschap voor alle betrokkenen om de beste kwaliteit op bedrijventerreinen te krijgen met daarbij de juiste bedrijvigheid op de juiste plaats. Op woensdag 25 november werd het debat gevoerd tussen Statenleden en bestuurders van gemeenten, ondernemers en vele belangstellenden, onder voorzitterschap van ing. E. Klein, fractievoorzitter van de Gelderse SGP-Statenfractie. De positie van de provincie is heel duidelijk die van regisseur. Commissaris van de Koningin Cornielje omschreef die positie aan het eind van het debat treffend: “Het betekent partijen bij elkaar brengen, afstemmen en soms ook afdwingen. Maar vooral ‘verleiden’ tot kwaliteit.” Over niet al te lange tijd wordt het onderwerp bedrijventerreinen in Provinciale Staten besproken.

Glastuinbouw Bommelerwaard
Op 11 november 2009 werd in de vergadering van Provinciale Staten de herstructurering van glastuinbouw en paddenstoelenteelt in de Bommelerwaard behandeld. De SGP ondersteunde het voorstel. Ing. N. Zondag: “Meneer de voorzitter, wij zijn bijzonder blij met dit voorstel en we mogen de gedeputeerde wel complimenteren dat hij deze intentieovereenkomst met de gemeente voor elkaar heeft gekregen. Want dit biedt toch een duurzaam toekomstperspectief. en aan de andere kant worden er ook weer oplossingen aangereikt om knelpunten in de tuinbouwsector in de Bommelerwaard aan te pakken. Want het nieuwe beleid is vooral gericht op het overwegend herbegrenzen en het herstructureren van intensiveringsgebieden, waarbij de problemen integraal worden aangepakt. Ik denk dat dit heel belangrijk is voor de Bommelerwaard, als we de verrommeling van de oude kassen zien, maar ook kassen die langs de dijk staan, dicht bij de dorpen, en op andere kwetsbare plaatsen. Dan is het een bijzonder goede zaak dat hier een beleid op wordt losgelaten om toch de Bommelerwaard weer mooi te maken. En dit zal gepaard gaan met slopen en nieuwe kassen bouwen, want de bedoeling is dat deze bedrijven verplaatst worden naar een geschikt terrein. er zijn ook gebieden aangewezen bij Zuilichem. een nadeel is dat vooral de kleine ondernemer de dupe zal worden, want die zal steeds meer verdwijnen. Aan de andere zijde betekent het wel dat er efficiënter gebouwd zal gaan worden. Maar het doet ons toch wel pijn dat de ondernemer met minder dan 5 hectare eigenlijk geen levensvatbaar bedrijf meer zal kunnen runnen. Graag ondersteunen wij het voorliggende voorstel.”

Gelderse investeringsagenda
Op dezelfde vergadering werd de Gelderse investeringsagenda besproken. Ing. e. Klein zei hierover: “Als SGP-Statenfractie zijn wij content dat uit de recessiemaatregelen de gezamenlijke regeling voor het microkrediet tot stand is gekomen. Zodoende kunnen waarschijnlijk tweehonderd Gelderse ondernemers geholpen worden. echter, de pijn bij bestaande bedrijven is naar wij denken nog groter. Vooral in het MKB. eigenlijk willen wij wel aansluiten bij de woorden van de voorzitter van MKB Nederland die maandag op het jaarcongres van zijn organisatie opgeroepen heeft tot de vorming van een financieringsfonds om de groei van de Nederlandse economie te steunen en de werkloosheid te bestrijden. Banken, pensioenfondsen, bedrijfsschappen, Kamers van Koophandel en provincies zouden hieraan kunnen meedoen. MKB-ondernemers hebben juist steun nodig bij de financiering van hun activiteiten. Het gaat hierbij niet over kredietfaciliteiten voor innovatieve projecten voor het MKB in Gelderland, omdat wij hiervoor vandaag al 25 miljoen beschikbaar gaan stellen. Uiteraard hebben wij als SGP hiervoor vandaag niet een adequate oplossing, maar wij constateren wel deze problematiek. en wij verzoeken van uw college een meedenkende houding. Juist omdat de werkloosheid in Gelderland hoog blijft. De werkloosheid onder jongeren stijgt harder dan bij andere leeftijdsgroepen. In vergelijking met vorig jaar groeide het aantal jongeren zonder werk landelijk met 54 procent en in Gelderland met 68 procent. In Gelderland zijn er eind september van dit jaar 54.350 mensen zonder werk. Dat is 8.100 meer dan een jaar geleden. Wij hopen dat recessie-investeringen die in 2010 en 2011 uitgevoerd zullen worden, kunnen leiden tot extra werkgelegenheid, zodat ook onze jongeren een perspectief geboden kan worden.”

Gelderland Sportland
Een ander onderwerp dat aan de orde kwam was het voorstel ‘Gelderland Sportland’, over breedte- en topsportbeleid in Gelderland. Bij de bespreking hiervan bracht ing. N. Zondag het volgende naar voren: “Meneer de voorzitter, we horen net de opmerking: breedtesport kan niet zonder topsport. Deze mening zijn we absoluut niet toegedaan. Want jarenlang hebben we hier breedtesport gehad en toen was er helemaal geen sprake van topsport. en ineens zien we dat alles moet geschreven worden naar de topsport, het Olympisch Plan en de Olympische Spelen. In een tijd van recessie en economische crisis gaan wij rustig weer een nieuw plan schrijven om miljoenen te gaan uitgeven, misschien zelfs wel miljarden in ons land. en dat kan allemaal maar; maak het maar op, het geeft niets! en niemand zegt: jongens, dit kan toch niet! Ik had anders verwacht, gezien de oproep van de CDA-gedeputeerde over de economische crisis. U hebt het hem horen zeggen: ‘We zitten in zeer zwaar weer.’ Ik merk er hier helemaal niets van. We geven maar uit, daar wat en hier wat, enkele miljoenen en het kan allemaal maar doorgaan. en we staan er eigenlijk helemaal niet bij stil dat er een miljard mensen honger lijden. Je moet het eens na gaan trekken, kijk eens wat een tekorten er in Athene en Atlanta zijn. Atlanta is nog steeds niet uit de schuldenlast van de Olympische Spelen. U moet eens gaan kijken naar Peking: ook miljarden tekort. en willen we dit nu zo graag? Willen we dan topsport? Is het niet veel beter om overal accommodaties te hebben waar we kunnen bewegen, waar gehandicapten kunnen sporten, waar reumapatiënten kunnen oefenen in het water. Dat zijn belangrijke zaken. Daar moeten we uiteindelijk als provincie mee bezig zijn. Ik ben meegegaan met het werkbezoek naar Manchester om daar de situatie aan te zien. tijdens het werkbezoek werden ons beelden getoond van het Olympische Plan. eén dia vertoonde het Olympische vuur. toen ik die vlammen als van vuur zag, moest ik denken aan de verdeelde tongen als van vuur bij het Pinksterfeest op de hoofden van de apostelen. Op dat moment dacht ik: dit moet ik eens nader onderzoeken. en ik heb daar historici, theologen en professoren op nageslagen. en nu blijkt uit dit onderzoek dat vele volkeren dit pinkstervuur hebben willen nabootsen. Denk maar aan de fakkeltocht die ook in Athene gehouden is. er schijnt een gelijkenis te zijn met het vuur dat toen op die hoofden van de discipelen was te zien. en toch is er een hemelsbreed verschil. Want wat ons opvalt, vooral bij topsport en de Olympische Spelen, is een sterke en onblusbare eeuwige vlam, een verlangen dat trilt. Ook de woordvoerder van de VVD heeft dat naar voren gebracht. Die collectieve, religieuze extase, die is als een verheven werkelijkheid. Het moet een bevrijding worden, een verlossing uit de knellende banden van de ik-sfeer. en dat betekent tegelijk vergoddelijking, idool, juichende mensen. De mens krijgt goddelijke eer en wordt verheven tot een godheid. U zult begrijpen, meneer de voorzitter, dat topsport absoluut niet kan samengaan met de Bijbelse opvatting ‘dat aan de mens geen goddelijke eer mag worden gegeven’. en ik heb u al gezegd, gezien het financiële maar ook het principiele, dat die festiviteiten meestal op zondag plaatsvinden. Dit strijdt ook met de heiliging van de rustdag, die God ons gegeven heeft. Daarom kunnen wij als SGP-fractie niet instemmen met deze nota ‘Gelderland Sportland, een wereld te winnen’.”

Kort Gelders nieuws
• De SGP-Statenfractie heeft op 6 januari 2010 schriftelijke Statenvragen gesteld over het standpunt van het college van Gedeputeerde Staten inzake de Noordtak van de Betuweroute.
• De SGP-Statenfractie maakt zich zorgen over de plannen van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de mogelijke bezuinigingen op de politiecapaciteit. Als Statenfractie zullen wij ons op alle mogelijke fronten inzetten om de politie minimaal op de huidige sterkte te houden.
• In samenwerking met de provinciale vereniging SGP Gelderland heeft de Statenfractie Gelderland het initiatief genomen om verkiezingmateriaal door KRB te laten ontwikkelen ten behoeve van de kiesverenigingen. Dit initiatief is door het SGP-bureau landelijk uitgerold. Uit de folder kunnen kiesverenigingen hun keuze maken tegen een aanzienlijk goedkoper tarief dan wanneer zij zelf hun materiaal laten ontwerpen en vervaardigen. De bedoeling is dat elke gemeente waarin voor de SGP gekozen kan worden dezelfde uitstraling heeft door herkenbaar materiaal.
• Het is de bedoeling dat de digitale nieuwsbrief van de Gelderse Statenfractie dit jaar maar liefst twintig keer verschijnt. Ga naar onze website (www.sgpgelderland.nl) en meld u aan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 januari 2010

De Banier | 24 Pagina's

Nieuws uit Gelderland

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 januari 2010

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken