Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Doorpakken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Doorpakken

5 minuten leestijd

In De Banier van 4 september 2009 schreef ik dat er voldoende tijd is om na te denken over de maatregelen die nodig zijn om de overheidsfinanciën weer gezond te krijgen. Door de val van het kabinet is die tijd ineens teruggebracht van een half jaar naar een paar weken.

Politiek is een raar vak. terwijl er zeer ingrijpende beslissingen genomen moeten worden, moet dat ineens in zeer korte tijd plaatsvinden. Wat zijn de hoofdlijnen die denkbaar zijn voor de SGP?

Kleinere en efficiëntere overheid
De overheid heeft een gigantisch structureel tekort van zo’n 35 miljard euro. Dat is maar liefst 2.000 euro per inwoner per jaar. Als we niets doen, leidt dat al snel tot grote financiële problemen. Nu al bedragen de renteverplichtingen bijna de grootste uitgavenpost. Als er niets gebeurt, verergert dat jaar op jaar. In het huishouden is het simpel. Als er elke maand geld tekort is, dan wordt er te weinig verdient of teveel uitgegeven. Over het eerste hieronder meer, maar duidelijk is wel dat de overheid teveel uit de kluiten is gegroeid. De regeringspartijen hebben jarenlang gedaan alsof het geld nauwelijks op kon. Het is nog maar even geleden dat minister Bos vol trots een sluitende begroting presenteerde en de kiezer wat mooie extra’s voorhield. Zo groeide in een paar jaar tijd de bijdrage aan kinderopvang van 700 miljoen naar bijna 3 miljard euro. De financiële crisis heeft duidelijk gemaakt dat dit soort kostenstijgingen op drijfzand zijn gebaseerd. Schrijnender is dat dit eigenlijk al lang duidelijk was. Het CPB waarschuwt al meer dan tien jaar dat er meer bezuinigd moet worden om de toekomstige kosten van bijvoorbeeld de vergrijzing op te kunnen vangen. een van de hoofdlijnen waarlangs de SGP haar voorstellen de komende tijd zal afwegen is dan ook een beperking van de overheidsuitgaven. een oplossing voor de financiële problemen is dat de overheid kleiner en efficiënter wordt. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld minder bureaucratie, minder ministeries, een betere en efficiëntere samenwerking tussen overheidslagen en minder rondpompen van geld via allerlei subsidies en financiële regelingen.

Eigen verantwoordelijkheid eerst
De overheid heeft een gigantische welvaartsstaat opgebouwd. Aan zorg en sociale zekerheid wordt meer dan 100 miljard euro uitgegeven. en dat elk jaar weer! een kerntaak van de overheid is te zorgen dat er een schild is voor de zwakken. terecht dus dat er regelingen zijn die daaraan vorm en inhoud geven. Maar zijn die regelingen niet doorgeschoten? Voor je het weet zijn er verzekeringen tegen elk mogelijk onheil. Maar is dat in overeenstemming met christelijke politiek? eerlijker verdelen van verantwoordelijkheid tussen de overheid en huishoudens leidt tot een beter systeem. Dan is de grote vraag hoever de overheid zich kan terugtrekken zonder dat er allerlei groepen buiten de boot gaan vallen. Maar dat er dingen moeten veranderen in de sociale zekerheid en zorg is glashelder.

Ondersteun gezinnen
Een heroverweging van beleid zou richting gezinnen een totale ommekeer moeten laten zien. Jarenlang is geïnvesteerd in de ontwrichting van het traditionele gezin. Niet alleen via allerlei emancipatorische retoriek, maar ook via praktische regelingen zoals het belastingstelsel en via de woningmarkt. Het is volstrekt in strijd met het toch alom geaccepteerde begrip van neutraliteit dat eenverdieners momenteel veel meer belasting betalen dan tweeverdieners met hetzelfde inkomen. De heroverwegingen kunnen dan ook gebruikt worden om te komen tot een nieuw belastingstelsel waarbij eenverdieners wel een gelijke positie krijgen met tweeverdieners. Aangezien hiervoor ook belangstelling is bij andere partijen, maar dan vanuit andere overwegingen, is de politieke haalbaarheid stukken groter dan in het verleden. Het zou dan gaan om een sociale vlaktaks waarbij iedereen een gelijk belastingtarief betaalt. Het sociale zit hem vooral in heffingskortingen voor huishoudens met een laag inkomen en de optie om een toptarief te introduceren voor zeer hoge inkomens. Niet alleen het belastingstelsel probeert het traditionele gezin te ontwrichten. Ook de pijlen van de woningmarkt worden hiervoor gebruikt. Welk jong stel kan nog een woning financieren op basis van één inkomen? Bewust hebben diverse politieke partijen hierop aangestuurd. een totaal ander woningbeleid kan dit keren. Zo zijn er nog meer dingen te noemen, maar de kern is dat een belangrijke hoofdlijn van de SGP is dat herziening van beleid moet leiden tot ondersteuning van gezinnen.

Ondersteunen economie
Een laatste hoofdpijler is dat de herziening van beleid tot ondersteuning van de economie moet leiden. De financiële problematiek is in feite veroorzaakt doordat de structurele groeikracht van de economie te gering is. De belangrijkste kansen voor de komende jaren zitten in kennis en innovatie. Concurrentie op wereldschaal zal de komende jaren alleen maar toenemen. Om in die concurrentie een goede positie te behouden en die ook nog verder te versterken, is het richten op kwaliteit belangrijk. Maatregelen kunnen dat ondersteunen, bijvoorbeeld door te investeren in het beter gebruiken van kennis bij universiteiten en het verhogen van de kwaliteit van onderwijs. Dat biedt ook kansen om de economie op een meer duurzame wijze vorm te geven.

We staan met elkaar aan het begin van een nieuwe tijd. Het zou met dankbaarheid vervullen als in die tijd meer geluisterd zou worden naar de wijze lessen die de Bijbel ons voorhoud. De aarde bouwen en bewaren als duurzame rentmeesters is een moeilijke, maar ook mooie opdracht. Als de Heere dat wil zegenen worden de woorden van Psalm 144:7 waar: “Welzalig is het volk, dat bij ’t genot van overvloed, den Heer’ heeft tot zijn God.”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 maart 2010

De Banier | 24 Pagina's

Doorpakken

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 maart 2010

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken