Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een wissel om

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een wissel om

5 minuten leestijd

Door de uitspraak van de Hoge Raad is binnen onze rechtsstaat een wissel omgezet. Met deze constatering bedoelen we nog niet eens in de allereerste plaats dat de consequentie van deze uitspraak vroeg of laat kan worden dat op onze kandidatenlijsten ook namen van vrouwen moeten gaan voorkomen, iets wat tot nu toe binnen onze partij niet gebeurde en als een fundamentele verandering wordt beschouwd. Een wissel beoogt een koerswijziging. Deze dreigt ons nu afgedwongen te worden. Althans, de Staat der Nederlanden is opgedragen er voor te zorgen dat met behulp van “effectieve maatregelen” onze partij tot deze koerswijziging wordt gebracht.

Alleen, wat wezenlijk aan de orde is, gaat nog veel dieper. Natuurlijk zijn er de grondwettelijke vrijheden van godsdienst en van vereniging. Maar er is ook artikel 1 van onze Grondwet, het gelijkheidsbeginsel. Deze grondrechten kunnen in een concrete situatie onderling botsen en met elkaar in conflict komen. Omdat er geen hiërarchie is tussen grondrechten, iets wat bij herhaling (ook recent nog) in het parlement is bevestigd, moeten deze in een concrete, aan de rechter voorgelegde situatie tegen elkaar worden afgewogen. In ons land met onze traditie, werd aan de vrijheid van godsdienst tot nu toe zwaar gewicht toegekend. eén van de meest doorslaggevende overwegingen in de uitspraak van vorige week vrijdag is de volgende: “Aangezien het kunnen uitoefenen van het passieve kiesrecht het democratisch functioneren van de staat in de kern raakt, is onaanvaardbaar dat een politieke groepering bij het samenstellen van een kandidatenlijst in strijd handelt met een grondrecht dat de kiesrechten van alle burgers waarborgt, ook al berust dit handelen op een voor die groepering in haar godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging wortelend beginsel”. Cruciale conclusie in het vonnis: “In zoverre weegt het discriminatieverbod zwaarder dan de andere in het geding zijnde grondrechten”. Daarmee is pas echt een wissel om. Dat zal verstrekkende gevolgen (kunnen) hebben, ook voor andere levensbeschouwelijke organisaties, identiteitsgebonden instellingen, scholen en uiteindelijk zelfs de kerken.

Dit vonnis heeft ons dan ook diep geraakt. Allereerst past verootmoediging. er geschiedt immers niets bij geval. Wat heeft ons deze uitspraak te zeggen? De gevolgen zijn nog in het geheel niet te overzien, maar betekenen een inbreuk op in elk geval de interne organisatie van onze partij, de oudste politieke partij die er in ons land nu nog bestaat, een partij die in al die jaren (bijna een eeuw lang) op het gewraakte punt dezelfde gedragslijn heeft gehanteerd. Deze gedragslijn is uit het recente verleden ook van andere partijen bekend, maar die hebben zich wel aangepast aan de ontwikkelingen die zich in de loop van de tijd op dit terrein voordeden. Die aanpassing wordt nu ook van ons gevraagd. De vraag of dat voor ons principieel mogelijk is, is blijkbaar ondergeschikt aan de heersende gelijkheidsideologie. Je mag je opvatting nog wel hebben en die uítdragen, er is immers vrijheid van meningsuiting, maar je mag je er niet naar gédragen (mevrouw Buitenweg van het Clara Wichmannproefprocessenfonds na het vonnis). Gemakkelijk nu gebalde vuisten moeten en mogen ontspannen tot gevouwen handen!

Een zware wissel getrokken
Intussen gaat er een zware wissel getrokken worden op de SGP. Uiteraard dienen we na te denken over de gevolgen van dit vonnis. Maar de Staat der Nederlanden is bevolen effectieve maatregelen te nemen tegen onze partij. Ook in de boezem van het kabinet moet dus worden nagedacht. er kan niet worden overzien waarmee men komt. er zullen binnenkort wel gesprekken komen. Intussen gaat de partij verder met haar constructieve bijdrage aan de politiek op allerlei niveaus. De partij werkt intensief aan de campagne voor de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer. De kandidatenlijst is gepresenteerd, het verkiezingsprogramma volgt D.V. binnenkort. Laten de omstandigheden ons niet uit het veld slaan. We hebben een “goede boodschap” voor dit land. We hebben een sterk profiel en een nóg sterker wapen! De daad mag bij het Woord worden gevoegd. Onder het gebed om de gunst en zegen van God. Zo de schouders eronder, juist nu! Ik roep met nadruk jongeren en ouderen op onder deze omstandigheden de SGP te (blijven) steunen, sterker dan nooit tevoren, opdat men aan de uitslag op D.V. 9 juni aanstaande ziet dat er een groot draagvlak is voor een voluit Bijbelgenormeerde politiek.

De apostel Johannes werd op hoge leeftijd nog verbannen naar het eiland Patmos. Hij was toen negentig jaar oud. Zijn aanwezigheid in de samenleving werd kennelijk niet langer gewenst. Zijn getuigenis moest verstillen. Maar hij mocht er het Bijbelboek Openbaring schrijven. Hij werd er toe aangeraakt door de rechterhand van Hem, Die Zich aan hem openbaarde als “de eerste en de Laatste”, in Wiens hand alles vast ligt en onder Wiens zegenende handen alles zal wélgaan. Hij vergist Zich niet. Johannes wendt zich tot zijn broeders, zijn medegenoten in de verdrukking, en in het Koninkrijk, en in de lijdzaamheid van Jezus Christus (hoofdstuk 1:9). Over hun hoofden heen, ook eeuwen later tot ons. Inderdaad lijdzaamheid, gevouwen handen veruit liever en beter dan gebalde vuisten. Zelfs de zwaarste wissel is dan te doorstaan. We mogen het immers allemaal in de handen van de Heere leggen en weten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 april 2010

De Banier | 32 Pagina's

Een wissel om

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 april 2010

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken