Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een geopende boekrol

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een geopende boekrol

4 minuten leestijd

De uitspraak van de Hoge Raad vormt een zwarte bladzijde in de geschiedenis van ons land. Volgens deze uitspraak weegt het discriminatieverbod zwaarder dan de andere grondrechten. Als de lijn van de Hoge Raad wordt doorgetrokken kunnen de gevolgen heel ingrijpend zijn.

Volgens de Hoge Raad staat het gelijkheidsbeginsel boven de vrijheid van godsdienst en boven de vrijheid van vereniging. Zullen de godsdienstvrijheid en de vrijheid van vereniging bedreigd worden? Volgens de Hoge Raad heerst artikel 1 van de grondwet over de andere grondrechten. Waar gaat dit heen? Wat zal dit kunnen betekenen voor christelijke instellingen en hulporganisaties, voor school en kerk?

De Leeuw
De inhoud van het boek Openbaring kan tot rijke troost zijn te midden van de verontrustende ontwikkelingen die wij meemaken. Johannes, die naar Patmos verbannen was, zag een boekrol met zeven zegels verzegeld. Niemand was waardig die boekrol te openen. In die boekrol staat opgetekend wat er nog gebeuren zou tot aan de dag van de wederkomst. Als die boekrol inderdaad niet geopend zou kunnen worden, als die gesloten zou blijven, dan zou de Raad van God niet vervuld worden. Maar Gods Raad zal wel vervuld worden. Daartoe wordt Johannes gewezen op de Leeuw Die uit de stam van Juda is. Die Leeuw heeft overwonnen. Christus heeft als de Leeuw gestreden tegen de satan. Denk aan de verzoeking in de woestijn en aan Golgotha. Maar op Golgotha heeft het geklonken: “het is volbracht.” Dat hield in dat de kop van de slang vermorzeld was, dat de overwinning op de satan behaald was. Wat naar menselijke maatstaven de definitieve nederlaag voor de Zaligmaker leek te worden, werd juist Zijn overwinning over de duivel. Die overwinning werd onderstreept op de Paasmorgen in de opstanding uit dood en graf en nog eens onderstreept op de dag van de hemelvaart. Dat betekende immers plaats nemen aan de Rechterhand van God de Vader. Nu heeft Christus alle macht in hemel en op aarde. Hij regeert over alle dingen. De vijanden kunnen buiten Gods toelating niets doen. De Leeuw uit de stam van Juda regeert over de wereld, over Nederland, over de kerk en in het bijzonder over Zijn onderdanen. Zijn heerschappij is onwankelbaar. Hij kan niet van de troon gestoten worden. Is dat geen troostrijke wetenschap voor al Zijn onderdanen?

Het Lam
Het Lam, staande als geslacht, heeft het boek, de boekrol, genomen en de zegelen geopend. De Leeuw heeft Zich vrijwillig als een Lam ter slachting laten leiden naar Gods beschikking om verzoening en zaligheid te verwerven voor Zijn Kerk. Plaatsbekledend heeft Hij Zich overgegeven tot in de kruisdood toe. Hij is Lam en Leeuw tegelijk. Het Lam heeft zeven ogen, aan Zijn blik ontgaat niets. Ook niet wat er gebeurt in Nederland. Ook het lijden van Gods kinderen wordt door Hem waargenomen. Het Lam kent de plannen van de vorst der duisternis. Het Lam heeft zeven hoornen. Dat wijst op Zijn almacht waarmee Hij Zijn zwakke onderdanen beschermt en Zijn vijanden verdelgt. In Openbaring 6: 1 lezen we van de opening van het eerste zegel. Dan ziet Johannes een wit paard, en Die daarop zat had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwon. Christus wordt hier getekend als Overwinnaar die pijlen afschiet in het hart van vijanden, hen neervelt, hen losrukt uit de klauwen van de satan en aan de Heere en Zijn dienst verbindt. Het welbehagen des HeeReN gaat door Zijn hand gelukkiglijk voort. De ene overwinning na de andere overwinning wordt geboekt. Dat behoort tot de opening van het boek, de boekrol. Alles wat daarin beschreven staat wordt vervuld. Verloren zondaren worden toegebracht naar Gods welbehagen uit Jood en heiden. tot de opening van het boek behoren ook de oordelen die opgetekend staan in het boek Openbaring. er zijn verontrustende gebeurtenissen, maar toch kan het niet misgaan. Het gaat heen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Alles geschiedt naar de eeuwige, onveranderlijke en wijze raad van God. Dat zij tot troost in onze dagen. Nu we dit schrijven is er nog geen vliegtuig in de lucht te zien. Maar de zon staat er wel. Dat betekent dat de Heere voortgaat met het bekeren van zondaren. We lezen in Psalm 72:5 “Zij zullen U vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht.” Mogen wij persoonlijk de vreze Gods al kennen? Waar zullen wij zijn in de eeuwigheid? De Leeuw, Het Lam, komt weder als Rechter om te oordelen de levenden en de doden. Hoe zal dat oordeel uitvallen?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 april 2010

De Banier | 24 Pagina's

Een geopende boekrol

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 april 2010

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken