Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Praktische beginselen (32)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Praktische beginselen (32)

5 minuten leestijd

Nederland kent de scheiding der machten. Er is een wetgevende, een uitvoerende en een rechterlijke macht die elk hun eigen verantwoordelijkheid hebben. De wetgever zorgt voor wetten. Dat zijn normen die gelden in de samenleving. De uitvoerende macht, het bestuur, zorgt voor de uitvoering der wetten. De rechtspraak oordeelt over de naleving van de wetten. Artikel 12 schept vanuit SGP-perspectief richtlijnen voor de rechtspraak.

Beginselen
“De rechtspraak behoort te geschieden naar beginselen”. Wat is rechtspraak zonder beginselen? Dat is een rechtspraak zonder regel, zonder norm. Rechtspraak zonder norm is volstrekte willekeur. Rechtspraak heeft beginselen nodig, rechtsbeginselen. Die geven de zekerheid dat de rechtspraak betrouwbaar is. De rechtspraak kent haar eigen beginselen in de maatschappij. enkele voorbeelden ter toelichting. Allereerst is er het decisiebeginsel. Ieder (rechts)persoon heeft recht op een behandeling van en een tijdige beslissing in zijn of haar zaak. Het toepassen van hoor en wederhoor is het tweede principe (verdedigingsbeginsel). Rechters mogen niet partijdig oordelen. Onpartijdigheid is dus een vereiste. Dat is het derde beginsel. een uitspraak van de rechter moet ook gemotiveerd zijn, met andere woorden een (rechts)persoon moet weten waarom de rechter tot een bepaalde uitspraak gekomen is. De SGP staat een rechtspraak voor naar beginselen. Onderstreping van de genoemde beginselen is het minimum waaraan de rechtspraak moet voldoen.

Geopenbaarde recht des Heeren
Het Program van Beginselen gaat verder. Welke beginselen zijn van betekenis voor de rechtspraak? Dat zijn de beginselen gegrond op het in de Heilige Schrift geopenbaarde recht des Heeren. Wat zegt Gods Woord? God is dé Rechter. In Genenis 18:17 staat dat de Heere de Rechter is der ganse aarde. een hogere rechter bestaat er niet. Alle rechters zijn ondergeschikt aan die hoogste Rechter. Zij spreken geen recht uit naam van zichzelf of op last van mensen, maar op last van God. Hem hoort het gericht toe en Hij stelt mensen in Zijn plaats. Dat staat in Gods Woord. “Het gericht, dat is Godes” (Deut. 1:17). Josafat gaf de rechters het volgende mee: “Gij houdt het gericht niet den mens, maar den HeeRe” (2 Kron. 19:6). De Heere zal de rechters oordelen naar de vonnissen die zij uitgesproken hebben. Aan Hem zijn zij verantwoording schuldig. De norm die de rechters hanteren, mag niet ingaan tegen Gods Woord. Gods wetten moeten de toetssteen vormen. De rechtspraak moet zonder aanzien des persoons zijn (Deut. 1:17, Jak. 2:9). tijdens de rechtspraak moeten de personen gehoord worden. Zowel de éne partij, als de andere moet zich kunnen uitspreken (Deut. 1:16). een rechter mag geen geschenken aannemen (2 Kron. 19:7, Deut. 1:17). Niet de verklaring van één getuige is doorslaggevend. Op z’n minst moeten twee getuigen hetzelfde verklaren (Deut. 17:6; Deut. 19:15). Het zijn slechts enkele aspecten van het recht des Heeren.

Het zwaard
“De overheid draagt het zwaard niet tevergeefs” (Rom. 13:4). Rechtsregels vragen om handhaving. Burgers en overheden moeten zich aan normen houden. Als de overheid niet let op de naleving, ontkracht zij haar regelgeving. Chaos kan dan (na verloop van tijd) het geval zijn. De overheid is geroepen het zwaard te hanteren. Natuurlijk gaat het dan over het figuurlijke zwaard. De overheid heeft de zwaardmacht, dat is het vermogen om desnoods met dwang haar wil, vertolkt in de wetten, op te leggen aan de burgers. Macht wijst op dwang. Die macht is aan de overheid gegeven om het kwade en de kwaaddoeners te straffen. Alleen de overheid is daartoe geroepen. Niemand mag het recht in eigen hand nemen. Dat leidt tot anarchie. De zwaardmacht in overeenstemming met Gods Woord is een zegen. Hantering van de zwaardmacht los van Gods Woord geeft in naam van de rechtstaat een totalitair regime.

Bescherming personen en bezittingen
De rechtspraak bedoelt niet een bedreiging te vormen voor burgers, nee, zij leidt juist tot bescherming van de burgers en hun bezittingen. Burgers kunnen zich bedreigd voelen door allerlei vormen van criminaliteit die persoon en bezittingen aantasten. De kranten leren ons hoe creatief mensen in het kwaad zijn. Om bescherming te bieden tegen dergelijke creatieve geesten en instellingen is de rechtspraak ingesteld. Burgers moeten kunnen rekenen op een eerlijk proces dat de waarheid centraal stelt. Het onwederrechtelijk zich toe-eigenen van bezittingen van anderen door bijvoorbeeld diefstal en fraude, kan in naam der wet teruggedraaid worden. Slachtoffers krijgen in naam der wet genoegdoening.

Bescherming Goddelijke ordening van huwelijk en gezin.
De overheid is door God geroepen de Goddelijke ordening van huwelijk en gezin te beschermen. Ons Program van Beginselen onderstreept met deze zinsnede nogmaals de waarde van huwelijk en gezin voor de opbouw van de maatschappij. Huwelijk en gezin zijn niet in de eerste plaats maatschappelijke verbanden die in de loop der tijd zijn ontstaan, dus maatschappelijke eenheden die sociologisch verklaarbaar zijn. Huwelijk en gezin gaf God in Zijn goedheid als een ordening in de samenleving. Bescherming daarvan is hoogstnoodzakelijk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 mei 2010

De Banier | 24 Pagina's

Praktische beginselen (32)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 mei 2010

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken