Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Als waterbeken…

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Als waterbeken…

5 minuten leestijd

“Des konings hart is in de hand des HEEREN als waterbeken. Hij neigt het tot al wat Hij wil.” Spreuken 21:1

Toen de Hoge Raad uitspraak had gedaan over het vrouwenstandpunt, zei iemand tegen mij: “We weten, dat er Eén is die regeert!” Toen de verkiezingen zo’n dramatische uitkomst gaven voor christelijk Nederland, zei iemand: “En toch regeert Hij!” we moeten dit natuurlijk niet gemakkelijk zeggen. Maar door de worsteling heen zal het wel een houvast geven dat geen boze macht zal kunnen afnemen.

Geneigde harten
Er staan in de Bijbel veel voorbeelden van koningen wier hart door de HeeRe geleid wordt. Of ze het weten of niet; en of ze het wìllen weten of niet. In Jesaja 45 vernemen we dat koning Kores de Gezalfde van de Heere is, en dat om het volk Israël weer uit de ballingschap thuis te laten komen. God heeft zijn hart geneigd tot wat Hij wil. In Lukas 2 gaat het over de machtige keizer Augustus. Hij vaardigt een bevel uit tot inschrijving. en zo is tegelijk God Zelf bezig om Christus in Bethlehem geboren te doen worden. God heeft zijn hart geneigd tot wat Hij wil. en dan koning Herodes in Mattheüs 2. Hij zorgt ervoor dat Jezus naar egypte vlucht. Maar juist zo kan de profetie van Hosea in vervulling gaan, die gezegd had: “Uit egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen…” God heeft zijn hart geneigd tot wat Hij wil. Wat zien wij hier? Precies wat de tekst zegt: het hart van de koning is in de hand van de Heere als waterbeken. Hij neigt die harten tot wat Hij wil.

Aangevochten harten
Helaas doen die koningen niet altijd zulke vruchtbare dingen als wel zou moeten. Maar ondanks alles (ik zeg ook: ondanks alles wat wij niet begrijpen!) volbrengen de koningen de wil van God. en ik voeg er het woord van Calvijn aan toe die zegt dat dat voor ons vaak verborgen is. Ook in onze tijd kunnen wij het beleid van God als de allerhoogste Koning niet narekenen. Wij doorzien het niet hoe God de harten van de wereldregeerders leidt. Neem president Obama, neem president Sarkozy, neem dhr. Rutte, op welke manier is hun hart in Gods hand? Wie zal het zeggen? We belijden het wel – als het goed is! Want het is een geloofsbelijdenis! Maar wij doorzien het vaak niet. Vooral als regeringsleiders dingen doen die wij als helemaal verkeerd ervaren, vinden we het moeilijk om te zeggen dat hun beleid in Gods handen ligt. Als een koning of fractieleider niet als een waterbeek het goede voor een land zoekt, en niet vruchtbaar bezig is, hoe zit dat dan? Kun je dan wel zeggen dat God hun hart neigt tot al wat Hij wil? Wil God dan dat het Bijbels onderwijs aan banden wordt gelegd? Wil Hij dat ongeboren baby’s, levensmoede ouderen en vrouwen die verhandeld worden onrecht wordt aangedaan? Als we het op deze manier zeggen, dan kun je je best wel eens afvragen hoe het nu zit met die regering door God. en of je het eigenlijk wel echt(!) belijdt dat Hij regeert. Of moet je zeggen dat de hele geschiedenis één grote absurditeit is, zoals zo velen roepen? Wat een wereldleed komt dagelijks ons leven binnen via het nieuws. Ook een Bijbelboek als Prediker verzucht: IJdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid. trouwens, de Heilige Geest doet Gods kinderen meezuchten met de schepping in barensnood, zegt Paulus in Rom. 8. en toch, en toch zullen wij belijden, dat de HeeRe regeert. Zelfs te midden van het woedend stroomgedruis. Hij is geweldiger dan het bruisen van grote wateren. Dit betekent niet dat wij alles kunnen verklaren. Het is ook zeer de vraag of dat moet. Ik denk aan de ingehouden toon van art. 13 van de NGB over Gods voorzienigheid: niet nieuwsgierig onderzoeken de dingen die God doet en die wij niet begrijpen.

Gebogen harten
En wijzelf? Hebben wij ons gebogen voor de Koning die de Heere is? Wij hebben graag ons eigen koninkrijkje. toch?! Doch wij mensen zijn in deze geschiedenis neergezet, niet alleen om te werken, en niet alleen voor vrije tijd, maar vooral om de Heere te zoeken. en Hem ook te vinden. Zoek Jezus jong, zoek Jezus vroeg, Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. En wie met de Heere Jezus leeft, gaat als een waterbeek leven. Vruchtbaar leven. Vrucht-dragend. Die gaat ook verlangend uitzien dat Christus zal terugkomen op de wolken. Als Hij komt, geeft dat weliswaar tweeërlei uitkomst van de wereldgeschiedenis. Namelijk vrijspraak voor allen die gingen vertrouwen op de genade van God in Christus. Zij beërven het eeuwige Koninkrijk dat van voor de grondlegging van de wereld voor hen is weggelegd en mogen altijd met Christus zijn. Maar allen die Christus verworpen hebben, komen in de buitenste duisternis. Zij zullen altijd zonder God en zonder Christus zijn. Wat een verschil! Laten we daar zeker rekening mee houden. Tenslotte, in Afrika sterven vele kinderen. Aangrijpend is dat. Ik las van een kind van 8 jaar, dat gestorven was. Wat een verdriet. Je zou je afvragen of God wel Koning is. Maar de verdrietige vader van het kind keerde zich niet van God af. Ook werd hij niet weer een heiden. Maar hij sprak zelf op de begrafenis een woord over Job 1:21, en het klonk als een rijke boodschap van God: “De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de Naam des Heeren zij geloofd”. En door die ene toespraak werden 300 mensen in het hart getroffen. Nee, die vader begreep veel niet, maar één ding wist hij heel diep vanuit het Woord en door de Geest: God neigt de harten van mensen, die van nature als zelfstandige koningen zich gedragen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 juli 2010

De Banier | 20 Pagina's

Als waterbeken…

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 juli 2010

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken