Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van het SGP-bureau

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van het SGP-bureau

5 minuten leestijd

Datum en voorstellen partijdag
De volgende partijdag zal worden gehouden D.V. op zaterdag 19 maart 2011. Met het oog daarop maken wij u attent op de procedure met betrekking tot het indienen van voorstellen voor die vergadering. In het Algemeen Reglement is bepaald dat de plaatselijke kiesverenigingen - uiteraard na gehouden ledenvergadering - vóór 1 oktober voorstellen kunnen indienen bij het Hoofdbestuur ter behandeling in de jaarvergadering. Alléén voorstellen die de laatste drie jaren niet in een algemene vergadering aan de orde zijn gesteld, komen voor behandeling in aanmerking (art. 3 van het Algemeen Reglement).

Eventuele voorstellen dienen te worden gericht aan het Hoofdbestuur en te worden toegezonden aan het bureau van de SGP, t.a.v. de heer mr. V.A. Smit, Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda.

De partijdag wordt dit keer gehouden in een vergaderzaal van Intres BV, Koninginneweg 1 te hoevelaken. De keus is op dit zalencentrum gevallen omdat het meer mogelijkheden biedt om onverwachte ontwikkelingen in bezoekersaantallen op te vangen. Het ruimtetekort was natuurlijk het grote en vervelende minpunt van de in maart jl. gehouden partijdag. een “buffer” om meer bezoekers dan verwacht op te kunnen vangen, is er in het Hoornbeeck College niet. Zoals is beloofd, doet het Hoofdbestuur er alles aan om zo’n situatie in de toekomst te voorkomen. er zijn in deze accommodatie 7 vergaderzalen en 3 beurszalen voor 10 tot 1.500 bezoekers. Bovendien is de locatie centraal gelegen, goed bereikbaar en is een gratis parkeerruimte beschikbaar voor zo’n 750 auto’s. Wij hopen dat de partijdag op deze nieuwe locatie in een goede en samenbindende sfeer zal mogen plaatsvinden en zien uit naar uw komst.

Ontvangen giften
In mei dit jaar hebben wij in De Banier melding gemaakt van de kosten die de tweede Kamerverkiezingen met zich meebrachten. Natuurlijk hebben wij daar een aantal jaren voor kunnen sparen, maar tegenwoordig worden er elk jaar wel verkiezingen gehouden. Bovendien hebben wij ook materiaal in de eigen huisstijl van de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen laten ontwikkelen. De plaatselijke kiesverenigingen hebben daar bij de in maart jl. gehouden gemeenteraadsverkiezingen al gebruik van kunnen maken. Graag gaan wij op die weg voort, ook richting Provinciale Statenverkiezingen D.V. in maart 2011. U kunt ons daarbij helpen - zo schreven wij - door een (fiscaal aftrekbare) gift over te maken op rekeningnummer 7741753 t.n.v. Staatkundig Gereformeerde Partij - Fondswerving. en velen hebben ons inderdaad geholpen. Met raad, met daad en dus ook met een gift. In totaal hebben wij tot half augustus jl. het wel heel erg mooie bedrag van e 136.000 ontvangen voor de verkiezingen. Daarin zit een bedrag van € 6.600 aan collecteopbrengsten van de gehouden regionale verkiezingsbijeenkomsten. Verder hebben wij € 6.500 ontvangen aan “reguliere” giften. Daaronder zijn ook giften van enkele kerkelijke gemeenten.

In de begroting is voor deze giften een bedrag van € 50.000 opgenomen. Vorig jaar werd zo’n verschil met de toen gehouden “eindejaarsactie” weggewerkt. Wij hopen dat het ook met de a.s. “eindejaarsactie” weer zo zal mogen gaan. De gebruikelijke giftenactie onder politiek functionarissen heeft € 8.700 opgebracht. Zoals bekend is, hanteert de SGP geen systeem van reglementaire afdrachten van politiek functionarissen aan de partij en is er ook geen verplicht lidmaatschap van een bestuurdersvereniging zoals bij andere partijen wel het geval is. Wel vragen wij onze politici om jaarlijks op geheel vrijwillige basis een gift te doen. Zij hebben ons met bovenvermeld bedrag verblijd! Graag zeggen wij allen die een gift hebben overgemaakt heel hartelijk dank daarvoor. Het stelt ons in staat om ons werk te doen. Om gestalte te kunnen geven aan het doel van onze partij: Gods Woord meer bekend te maken in ons land en het politieke beleid daarop af te stemmen. Daar gaat het om. en daar zijn velen in het land en daarbuiten
- op Europees niveau, landelijk, provinciaal, gemeentelijk en in waterschappen
- dagelijks mee bezig. Leef met hen mee, ook in uw gebed voor de overheid waarvan zij als politiek bestuurders en volksvertegenwoordigers deel uitmaken.

Kadercursusdag
Elders in deze Banier is een advertentie geplaatst over de D.V. op zaterdag 2 oktober te houden kadercursusdag. In het verleden was deelname aan kadercursusdagen alleen bedoeld voor politiek bestuurders en volksvertegenwoordigers. Om zo veel mogelijk personen binnen de SGP in staat te stellen zich in politieke thema’s en vaardigheden te verdiepen, mogen nu niet alleen ook bestuurders van kiesverenigingen, maar ook individuele partijleden daaraan deelnemen. Sterker: wij vinden het juist belangrijk dat partijleden zich verdiepen in bijvoorbeeld de beginselen van de SGP (workshop Bijbels genormeerde politiek) of in de oorsprong en de verschillen tussen politieke stromingen (cursus is in ontwikkeling). Het zal wel duidelijk zijn dat bij een te grote belangstelling voorrang wordt gegeven aan actieve politici omdat de scholing voor hen van primair belang is en bovendien ook voor die primaire doelgroep een rijkssubsidie wordt ontvangen. Vandaar ook het verschil in de prijs voor deelname.

Het cursusaanbod is modulair opgebouwd en vormt voor de periode van 2010 tot 2014 - dus de zittingsperiode van de huidige raadsleden - voor wat betreft bijvoorbeeld het debatteren een “doorlopende leerlijn”. De modules kunnen natuurlijk afzonderlijk worden gevolgd, maar er zit wel degelijk een opbouw in. Daarnaast is het de bedoeling om het programma agendatechnisch meer op individuele wensen en behoeften te kunnen afstemmen. Daarvoor zou over een soort “eigen instructielokaal” beschikt moeten kunnen worden. Zo ver is het helaas (nog) niet, maar een adequaat scholingsprogramma heeft alle aandacht, zo mag uit het voorgaande wel blijken. Wij hopen binnen niet al te lange tijd een scholingsgids te kunnen presenteren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 september 2010

De Banier | 24 Pagina's

Van het SGP-bureau

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 september 2010

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken