Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geen onderwerp

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Geen onderwerp

5 minuten leestijd

In zijn rubriek ‘ kort en bondig’ schonk Van der vlies aandacht aan overleden Predikanten. Ditmaal is dat ‘meegenomen’ in deze rubriek, in de hoop dat niemand vergeten is. Daardoor is er weinig ruimte beschikbaar om in te gaan op onderwerpen zoals de komende verkiezingen voor Provinciale Staten en de Eerste Kamer, waarvoor de voorbereidingen gestart zijn, en de kabinetsformatie die zich nu nog (15-08-2010) in een explosief stadium bevindt.

Verootmoediging
De vraag wordt van verschillende zijden gesteld: Hoe moet de SGP zich opstellen tegenover een regering, hetzij links of rechts, die op basis van deze ‘stem des volks’ tot stand gekomen is? In de lijn van onze geschiedenis, zonder onderscheid, het goede steunen, het verkeerde verwerpen. Dat was ook de inhoud van de SGP bijdrage in het debat met informateur Lubbers. Calvijn wijst ons de weg. 1) Bedenk dat een ‘goddeloze over heid nog beter te verdragen is dan wanneer er in het geheel geen orde en regel is.’ 2) Verootmoediging, want ‘wanneer wij het waard waren dat God over ons regeer de, zou Hij ons ongetwijfeld goede ambtsdragers geven. 3) Gebed. ‘Wie dit weet zal zuchten, het hoofd buigen en God aanroepen dat Hij onder ons zulke overheidspersonen ge ven wil dat de rechtsorde onder ons uitblinke.’

En hij stierf (1)
In Genesis 5 klinkt in het geslachtsregister van Adam tot en met Noach, na de vermelding van hun nakomelingen en de bereikte leeftijd, steeds; en hij stierf. De betekenis hiervan is, zegt Matthew Henry, dat ons leven een verbeurd, veroordeeld, kwijnend en stervend leven is. Dat is de betekenis van de vloekspraak uit Genesis 2:17: ‘want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.’ ‘Stervende sterven’ tekent Kanttekening 40 hierbij aan. Met name in de laatste twee jaren van zijn lang en arbeidzaam leven moest ds. F. Mallan, emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, dit ondervinden. Ds. Mallan was binnen de SGP geen onbekende. Meerdere malen stond hij op de kandidatenlijst voor de tweede Kamerverkiezingen. In 2006 sprak hij het slotwoord op de partijdag. Betrekkelijk kort voor zijn overlijden heb ik hem nog bezocht en gesproken. Zijn belangstelling voor onze partij, zijn meeleven met onze Kamerleden en de wijze waarop hij zijn welgemeende waardering èn zijn grote zorgen verwoordde lieten een diepe indruk na. Ds. Mallan was het duidelijk niet eens met de besluiten die in 2006 omtrent ‘het vrouwenstandpunt’ genomen zijn. Maar, hij bleef de partij trouw! Die bijzondere loyaliteit toonde hij bij de eerstvolgende Kamerverkiezingen. Waar opgeroepen werd om niet meer te gaan stemmen bracht hij zijn stem wèl uit, en stond toe dat het Reformatorisch Dagblad dit feit (op de voorpagina) vastlegde. Hij overleed op 8 juli 2010 in zijn woonplaats Alblasserdam.

En hij stierf (2)
De ‘weg van alle vlees’ ging ook ds. C. de Jongste, predikant van de Gereformeerde Gemeente te tholen. Hij overleed op 6 juni, na een ernstige ziekte, op de betrekkelijk jonge leeftijd van 63 jaar. Ds. De Jongste voelde zich zeer nauw verbonden met de SGP en hij schroomde niet om zowel steunbetuigingen als zorgen over bepaalde ontwikkelingen onder de aandacht van partijbestuurders en vertegenwoordigers te brengen. telefonisch en per mail heb ik verschillende keren contact met hem gehad. Ik kan daar met waardering op terug kijken. De SGP was op zijn hart gebonden. Zo kon hij niet berusten in een droeve breuk binnen de raadsfractie van tholen, waardoor ‘broeders van hetzelfde huis’ gescheiden optrokken. Samen met zijn eilandelijke collegae Ds. Van Kooten en ds. Van der Sleen heeft hij werkelijk alles in het werk gesteld om het conflict op te lossen. Hij heeft het nog mogen beleven dat bij de laatste raadsverkiezingen de breuk geheeld was.

En hij stierf (3)
In de periode waarin de Banier niet verscheen, wegens de vakanties, overleden ook de predikanten ds. J.D. Wuister te Schiedam en ds. H. Zethof te Kockengen. Ds. Wuister overleed op 10 juni op 81-jarige leeftijd. In een waarderend briefje aan Van der Vlies, noemde hij zichzelf een ‘buitenbondse bonder’ en overtuigd theocraat. Hij betreurde het gebrek aan feitenkennis ‘om linkse rakkers te kunnen bestrijden’ en wenst Van der Vlies en de SGP toe: ‘Weest sterk en hebt goeden moed.’ Over een directe betrokkenheid van ds. Zethof, die op 8 augustus op 85-jarige leeftijd overleed, is mij niets bekend, maar onze partij schijnt wel zijn sympathie gehad te hebben.

Uitkomst
Vanaf deze plaats willen wij alle familiebetrekkingen van de vier genoemde predikanten toewensen dat de Heere hen wil troosten en ondersteunen in het smartelijk verlies. Wat de partij betreft zijn ons mensen ontvallen waarvan we weten dat de SGP een vast onderdeel van hun gebed was. Van hun overlijden gaat ook een waarschuwende en een opwekkende spraak uit.: ‘Gedenkt uw voorgangers, die u het Woord Gods gesproken hebben; en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandel’ (Hebreeën 13:7).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 september 2010

De Banier | 24 Pagina's

Geen onderwerp

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 september 2010

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken