Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Passend onderwijs

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Passend onderwijs

4 minuten leestijd

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt zich ernstig zorgen over de groei van het speciaal onderwijs en de kosten die daarmee gepaard gaan. Steeds meer leerlingen zijn niet te handhaven op de reguliere school en worden verwezen naar speciale scholen. Om deze ontwikkeling te keren is het project ‘passend onderwijs’ gestart.

Het speciaal onderwijs is onderverdeeld in vier clusters: cluster 1 betreft blinde en slechtziende kinderen, cluster 2 betreft dove en slechthorende kinderen, cluster 3 is voor zeer moeilijk lerenden en lichamelijk gehandicapten, terwijl cluster 4 scholen zijn bedoeld voor leerlingen met een gedragsstoornis. Vooral de clusters 3 en 4 zijn sterk gegroeid. Hierdoor wordt het speciaal onderwijs onbetaalbaar. Het ministerie wil van deze stijgende kostenpost af en zou graag zien dat leerlingen op hun eigen school (thuisnabij) onderwijs kunnen blijven volgen, zodat er geen grote reizen behoeven te worden gemaakt. Daarnaast wil het ministerie de scholen een zorgplicht opleggen, waardoor de scholen zelf een passende oplossing moeten zoeken voor een leerling met een complexe zorgvraag. Ouders mogen niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd. Dit project van het ministerie heeft de naam ‘passend onderwijs’ gekregen.

Veldinitiatief
Het reformatorisch onderwijs heeft deze ontwikkeling van meet af aan positief geduid, omdat deze aansluit bij zijn visie op leerlingenzorg. De scholen willen graag zo veel mogelijk leerlingen binnen de schoolmuren houden en onderwijs bieden dat gegrond is op Gods Woord. Om die reden zijn in de jaren negentig samenwerkingsverbanden gevormd, waarin de scholen gezamenlijk deze doelstelling proberen vorm te geven. er bestaan binnen het reformatorisch onderwijs zes samenwerkingsverbanden voor het primair onderwijs en één samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs. Deze zeven samenwerkingsverbanden hebben in 2008 de handen ineen geslagen en zijn samen een veldinitiatief gestart. Dat betekent dat men gezamenlijk werkt aan het verder vormgeven van passend onderwijs, daarbij ondersteund door een forse subsidie van het ministerie.

Uitbreiding
Er wordt hard gewerkt om de leerkrachten bij te scholen en te ondersteunen, zodat zo veel mogelijk leerlingen op de reguliere school kunnen blijven. Dat heeft natuurlijk wel zijn grenzen. Om die reden is en blijft er speciaal (basis)onderwijs nodig. Sterker nog, het is nodig om dit nog wat uit te breiden. Het reformatorisch onderwijs heeft namelijk slechts vijf speciale scholen: in Kapelle, Barendrecht, Gouda, Ede en Zwolle. en deze speciale scholen zijn alleen ingericht voor leerlingen met een cluster 3 indicatie. Het gaat dan dus om zeer moeilijk lerenden. Uitbreiding van het speciaal onderwijs is echter nauwelijks meer mogelijk onder de bestaande onderwijswetgeving. Om die reden heeft het reformatorisch onderwijs aan de minister gevraagd of er afgeweken mocht worden van de bestaande wet- en regelgeving, door een beroep te doen op de experimentenwet. Minister Rouvoet heeft dit verzoek in augustus 2010 gehonoreerd. Dit betekent dat de reformatorische scholen voor speciaal onderwijs niet alleen cluster 3 leerlingen mogen inschrijven, maar ook cluster 4 leerlingen. Hierdoor zijn de onderwijsmogelijkheden uitgebreid: het reformatorisch onderwijs kan nu ook zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK) inschrijven! In Zwolle, ede en Kapelle kan dat vanaf 1 augustus 2010. Zwolle heeft direct een nevenvestiging toegewezen gekregen in Apeldoorn. De minister is onder voorwaarden bereid om de speciale scholen in Gouda en Barendrecht ook de cluster 4 licentie te geven.

Nevenvestiging
Naast de hierboven genoemde uitbreiding met cluster 4 zijn er nog twee zaken geregeld in de experimenteerbeschikking. De Rehobothschool in ede mag bij de ds. Detmarschool in Ochten een nevenvestiging speciaal onderwijs starten. Omdat de school nog gebouwd moet worden, verwacht men dat dit in 2012 kan worden geeffectueerd. Daarnaast wordt de dislocatie van De Akker in Werkendam – bij de ds. Groenewegenschool – omgezet naar een formele nevenvestiging. Daarmee heeft deze locatie een juridische status, waardoor de bekostiging ook goed geregeld is. De school gebruikt momenteel nog een tijdelijke huisvesting, maar gaat nu in gesprek met de gemeente Werkendam om te komen tot een definitieve huisvesting. Onderzocht wordt of de school – net als in Ochten – gebouwelijk kan integreren met de reformatorische basisschool.

Dankbaarheid
Het reformatorisch speciaal (basis)onderwijs breidt dus behoorlijk uit. Dat geeft reden tot dankbaarheid, zeker in deze tijd waarin het reformatorisch onderwijs meer en meer onder druk komt te staan. De reformatorische scholen hopen in de komende jaren D.V. samen te blijven werken om passend en thuisnabij onderwijs meer en meer mogelijk te maken. Moge de Heere Zijn zegen daaraan verlenen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 september 2010

De Banier | 24 Pagina's

Passend onderwijs

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 september 2010

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken