Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Leden werven

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leden werven

Plaatselijk actief

9 minuten leestijd

Het politieke seizoen is weer van start gegaan. Den Haag draait op volle toeren, Provinciale Staten zijn bezig met de verkiezingen in 2011 en gemeenten beginnen zich over de begroting te buigen. Ook kiesverenigingen organiseren weer hun ledenvergaderingen, politieke bijeenkomsten en tijdredes. In deze rubriek wordt de aandacht gevestigd op een belangrijke activiteit die vaak het ondergeschoven kindje is: ledenwerving.

Aan het begin van elk jaar presenteren politieke partijen hun ledenaantallen. De ene partij kan vol trots vermelden groter te zijn geworden, terwijl de andere moet constateren dat populariteit vaak maar van korte duur is. Hoewel het totale ledenaantal van politieke partijen de laatste jaren daalde, was er dit jaar weer winst te constateren. De SGP heeft van deze ontwikkelingen weinig last gehad: sinds 2005 groeit ze met gemiddeld 215 leden per jaar, waarbij alleen in 2008 een verlies werd geleden.

Belang
Hoe belangrijk ledenaantallen ook zijn in de huidige politiek, het is de SGP er nooit om te doen geweest alsmaar groter te worden. Wat voor haar politiek handelen geldt, geldt ook voor de grootte van de partij: “Haar streven is niet zozeer gericht op een meerderheid van kiezers, als wel op de handhaving en doorwerking van de beginselen” (artikel 2, Program van Beginselen).

Toch is ledenwerving daarmee niet tot onbelangrijk verklaard. Integendeel, het was ds. G.H. Kersten zelf die vanaf het begin wees op de verantwoordelijkheid om zich politiek te verenigen, omdat “de stem van Gods Woord onverkort zou moeten doorklinken tot volk en overheid”. Daarmee probeerde hij mensen over te halen tot het lid worden en steunen van de SGP.

Het ondersteunen van Bijbels genormeerde politiek is in 2010 nog steeds het belangrijkste argument om zo veel mogelijk mensen over te halen lid te worden van de SGP. Daarnaast zijn er nog andere redenen. De aanwas van nieuwe leden betekent voor kiesverenigingen een groter potentieel bij het vervullen van bestuursfuncties en kandidatenlijsten. Ook kunnen met ledenwerving jongeren binnengehaald worden die in de toekomst iets kunnen betekenen voor de SGP. Verder zijn nieuwe leden vaak gemotiveerd om de handen uit de mouwen te steken en te werken aan een vitale vereniging. Tegelijk brengt dit verantwoordelijkheid mee voor kiesverenigingen: het actief betrekken van de nieuwe leden.

Moeite
Elke SGP’er zal ermee instemmen dat, wil Bijbels genormeerde politiek in de toekomst haar voortgang vinden, er nieuwe leden voor de partij geworven moeten worden. Maar op de vraag hoe dit te doen, blijft het antwoord vaak uit. Kiesverenigingsbesturen zien al hun beschikbare tijd vaak opgaan in de organisatie van de ledenvergadering, tijdrede en politieke bijeenkomst. Ledenwerving lijkt dan niet meer mogelijk.

Toch is dit een misverstand. Ledenwerving kost een kiesverenigingbestuur anno 2010 maar weinig tijd en moeite. Met de hulpmiddelen van het SGP-bureau, zoals het Draaiboek Ledenwerven, de oranje ledenwerfbox en de u al langer bekende ledenwerfsets, kan ledenwerving bijvoorbeeld uitbesteed worden aan een in te stellen Commissie ledenwerving. Hoe? Dat staat in het vervolg van dit artikel. Dit voorbeeld van een eenmalige, intensieve actie komt niet in de plaats van permanente ledenwerving! Ledenwerving blijft een punt van voortdurende aandacht.

Draaiboek Ledenwerven
Stap 1: instellen commissie
Het is een kiesverenigingsbestuur aan te bevelen ledenwerving uit handen te geven aan een Commissie ledenwerving. Naast een bestuurslid van de kiesvereniging die als voorzitter optreedt, nemen hierin leden van de kiesvereniging uit alle leeftijdscategorieën plaats. Het is verstandig dat deze leden behoren tot de verschillende kerkgenootschappen in de gemeente.

Stap 2: opstellen plan
De tweede stap is dat de Commissie ledenwerving een plan van aanpak opstelt. Het kiesverenigingsbestuur kan nog een budget en doelstelling meegeven, maar voor de rest geeft het de commissie de vrije hand. De Commissie ledenwerving gaat in deze stap, door middel van een brainstorm, alle mogelijke ledenwerfacties op een rij zetten. Door te kijken naar het budget en de doelstelling kunnen er een aantal specifieke acties uitgekozen en geconcretiseerd worden. Wat zijn de mogelijkheden? Een oude, maar succesvolle methode is het langsgaan van verzamelde adressen waar potentiële nieuwe leden wonen. Ook kan een stand afgehuurd worden op een braderie, jaarmarkt of verkoping, om hier leden te werven. In de ledenwerfbox zit als voorbeeld een nieuwe actie, namelijk een wedstrijd wie met het minste aantal slagen een spijker in een blok hout slaat (hamer en spijkers zijn meegeleverd), onder het motto: ‘De SGP slaat spijkers met koppen’. Zo zijn er nog meer acties te bedenken.

Stap 3: voorbereiding
Bij de derde stap worden de bedachte acties concreet gemaakt. Welk materiaal is er nodig? Op welke momenten? Wie helpt er mee? Ledenwerven is het prettigst bij mooi weer, maar u kunt er ook voor kiezen ledenwerving te combineren met de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011. Een actie staat of valt met de voorbereiding van de kleinste details. Niet voor niets is een goede voorbereiding het halve werk! In deze voorbereidende fase moet ook het promotiemateriaal bij het SGP-bureau besteld worden. Zorg dat dit samen met de inschrijfformulieren bij de ledenwervers terechtkomt. Ook kunnen de lokale media op de hoogte gesteld worden van de ledenwerfactie, door een persbericht of een persoonlijke uitnodiging om mee op pad te gaan. De handleiding Publiciteit in het losbladig Handboek geeft hiervoor tips en adviezen. Als u ervoor kiest bij mensen langs te gaan, is een uitgebreide potentiële ledenlijst belangrijk. Vraag zo veel mogelijk leden, vrienden, bekenden en mensen uit verschillende kerkgenootschappen om namen en adressen aan te leveren van mensen die nog geen SGP-lid zijn, maar daarvoor mogelijk wel interesse hebben. De adressen kunnen verdeeld worden onder de ledenwervers. Als u ervoor kiest om op een braderie, markt of verkoping te staan, dan is het belangrijk om te zorgen voor een standplaats en eventuele vergunningen. Maak een tijdschema voor de ledenwervers en zorg ook voor eten en drinken.

Stap 4: ledenwerfactie
Bij wijze van start van de ledenwerfactie is het goed om (nog) een keer samen te komen met alle ledenwervers. Op deze bijeenkomst kan het doel van de actie worden besproken en adviezen uitgewisseld. Ledenwervers die nog met vragen rondlopen, kunnen die stellen. en geef de ledenwervers de laatste informatie: weten ze dat nieuwe leden gratis een halfjaarabonnement op De Banier krijgen? Het belangrijkste is dat iedereen enthousiast wordt voor de ledenwerfactie. Hierna kunnen alle ledenwervers aan de slag, zodat geplande acties uitgevoerd worden en iedere ledenwerver zijn taak volbrengt. In een van de volgende afleveringen van deze rubriek wordt uitgebreid ingegaan op de vraag hoe een ledenwerfgesprek op gang gebracht en waarover gepraat kan worden. Ook de juiste toon en mogelijke valkuilen komen aan de orde.

Stap 5: afronding
De afronding van de ledenwerfactie is erg belangrijk! De voorzitter van de Commissie ledenwerving moet erop toezien dat de actie met net zo veel zorgvuldigheid wordt afgerond als zij gestart is. Bij het afronden gaat het allereerst om het doorgeven van de contactgegevens van nieuwe leden aan de secretaris van de kiesvereniging, die deze op zijn beurt zo snel mogelijk doorgeeft aan het SGP-bureau; zo zijn beide administraties weer op orde en gaat het gratis halfjaarabonnement voor de nieuwe leden zo spoedig mogelijk in. Daarna gaat het om een evaluatie van de actie. Wat ging er goed? Wat kon beter? Is het doel bereikt? Met het antwoord op deze vragen kan niet alleen de Commissie ledenwerving haar voordeel doen, maar ook het SGP-bureau. Wij horen graag welke acties aanslaan en welke niet. Met welke vragen komen mensen als ze gevraagd worden als lid? Wat zijn tegenwerpingen waarop we moeten inspringen?

Valkuilen
Een belangrijk ingrediënt van ledenwerving is enthousiasme. Zonder enthousiasme is een succesvolle ledenwerfactie niet mogelijk. enthousiasme creëert echter ook valkuilen. Hier worden er drie weergegeven.

1. Ledenwerving is het einddoel
Vaak zien kiesverenigingen ledenwerven als einddoel. Maar welk voordeel hebben kiesvereniging en nieuwe leden van elkaar als er niets gedaan wordt met dit lidmaatschap? Het gaat erom dat kiesverenigingen hun nieuwe leden een interessant programma aanbieden. Ledenwerving is daarom niet het einde, maar het begin van een actieve tijd. Met net zo veel enthousiasme als bij de ledenwerving moet de kiesvereniging aan haar oude en nieuwe leden een mooi jaarprogramma bieden.

2. Niet-realistische verwachtingen
Als een Commissie ledenwerving enthousiast is, kan ze hoge verwachtingen hebben. Wanneer blijkt dat mensen niet enthousiast zijn om SGP-lid te worden, dan is dit vaak een domper die kan omslaan in moedeloosheid. Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat de commissie realistische doelen en verwachtingen stelt. Natuurlijk is een gezonde ambitie goed, maar voorkom teleurstellingen die de ledenwerfactie doen mislukken.

3. Onduidelijke taakverdeling
Het werken in groepen kan een aanstekelijk enthousiasme overdragen, maar kan ook eindigen in frustraties. Om dit te voorkomen, is het goed dat de commissievoorzitter let op een eerlijke en duidelijke taakverdeling. Ook kan de afspraak gemaakt worden om elkaar aan te spreken op zogenaamd ‘meeliftgedrag’. Belangrijker is nog dat men voor elkaar klaarstaat wanneer iemand aangeeft zijn taak niet af te krijgen. Dit levert de meest prettige werkwijze op.

SGP-bureau
Wat heeft het SGP-bureau te bieden aan kiesverenigingen die graag leden willen werven? Allereerst is dit voorjaar aan alle kiesverenigingsecretarissen een oranje ledenwerfbox gestuurd. Daarin zitten een hamer, spijkers, ledenwerftips en een SGP-folder. Deze folder, die mensen informeert over de SGP, kan bij gebleken behoefte bijbesteld worden. Naast de ledenwerfbox zijn ook nog de ledenwerfsets te bestellen. Een set bevat de bladen
De Banier, Zicht, In Contact, KLIK en de SGP-folder.

Een andere mogelijkheid voor kiesverenigingen is om telefonisch (0182 - 69 69 07) of per email (hpool@sgp.nl) contact te leggen over de ledenwerfactie of andere zaken die het kiesverenigingsbestuur bezighouden.

Tot slot
Ledenwerving hoeft geen nachtmerrie te zijn voor kiesverenigingsbesturen. Door het uit handen geven van ledenwerving aan een groep enthousiaste vrijwilligers, die alle leeftijdscategorieën en aanwezige kerkverbanden vertegenwoordigen en samen de Commissie ledenwerving vormen, kan zonder veel moeite een mooi resultaat bereikt worden. Deze commissie heeft met het Draaiboek Ledenwerven, de ledenwerfbox en de ledenwerfsets doeltreffende middelen in handen. Samen geven deze middelen een eerste aanzet voor een geslaagde ledenwerfactie. De rest ligt in handen van de ledenwervers. Kiesverenigingsbesturen moeten zich wel realiseren dat ledenwerving een permanente activiteit is die niet door een intensieve tijdelijke actie vervangen kan worden.

De nadruk in deze aflevering van de rubriek ‘Plaatselijk actief’ lag op het werven van leden. toch is dat geen doel op zich. Leden zijn nodig om de SGP levend te houden en op een verantwoorde wijze de toekomst in te gaan. Ledenwerving is een voorwaarde om de activiteiten van de SGP te doen voortgaan. Alleen zo kan met Gods hulp ook in de toekomst Bijbels genormeerde politiek te horen zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 oktober 2010

De Banier | 24 Pagina's

Leden werven

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 oktober 2010

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken