Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dienstbaar in Overijssel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dienstbaar in Overijssel

Provinciaal portret

5 minuten leestijd

Overijssel is een mooie provincie met afwisseling in landschappen, steden en plattelandsgemeenten. De provincie bestaat uit Drie landstreken: de Kop van Overijssel, Salland en Twente. De belangrijkste rivier is uiteraard de IJssel.

In Provinciale Staten van Overijssel heeft het CDA als de grootste partij ruim een derde van de zetels (17 van de 47) en vormt samen met PvdA en VVD een brede coalitie. De SGP is vertegenwoordigd met twee zetels. Dhr. D. van Dijk uit Genemuiden is als fractievoorzitter het boegbeeld van de partij in de provincie. In gesprek met een onderwijsman met hart voor jongeren en voor politiek.

Meneer Van Dijk, u bent al zestien jaar lid van Provinciale Staten. Wat vindt u de mooie kanten van het Statenlidmaatschap?
“Ik vind het eervol om een deel van mijn tijd dienstbaar te mogen zijn voor de publieke zaak of, eenvoudiger uitgedrukt, me in te mogen zetten voor de Overijsselse samenleving. Ik vind het ook een voorrecht om dat namens de SGP te mogen doen. een partij die het niet in de eerste plaats om de kiezersgunst gaat, maar om de doorwerking van Bijbelse beginselen in de samenleving. Als lid van een kleine fractie ben je bij veel beleidsterreinen betrokken. Het Statenlidmaatschap vraagt echter naast gezin en beroep wel veel tijd.”

Hoe combineert u het Statenlidmaatschap dan met uw privéleven?
“Gezin en beroep zijn belangrijker dan de politiek. Alvorens me kandidaat te stellen, vraag ik eerst mijn vrouw of zij er (nog) achter staat; vervolgens bespreken we het met onze kinderen. Daarna vroeg ik ook altijd mijn werkgever of die ermee instemde. Na de Heere, Die gezondheid en kracht gaf, wil ik de geweldige steun en betrokkenheid van mijn vrouw en onze kinderen hier graag noemen. Mede dankzij hen mag ik inmiddels bijna 25 jaar een bescheiden bijdrage leveren aan het openbaar bestuur.”

De eerste acht jaar van die periode zat u in de gemeenteraad van Genemuiden. Waarin verschilt het Statenlidmaatschap van het raadslidmaatschap?
“In een gemeente, zeker in een kleine gemeente, is de afstand tussen bestuur en burger kleiner. De te behandelen zaken zijn vaak heel concreet en gaan de burgers rechtstreeks aan. De stukken die je als Statenlid te behandelen krijgt, zijn letterlijk omvangrijker en meestal abstracter van inhoud. Er is minder contact met individuele burgers en meer met gemeenten, organisaties, belangengroepen, en dergelijke. Dat maakt het werk anders, maar niet minder boeiend. De provincie is een nuttige, niet weg te denken schakel tussen Rijk en gemeenten.”

Welk thema houdt de SGP-fractie in Overijssel momenteel het meest bezig?
“De laatste tijd zagen we een toename van provinciale activiteiten op zondag. We hebben hier vragen over gesteld en contact gezocht met de fractievoorzitters van CDA en ChristenUnie. Zij deelden onze zorg. We verwachten een andere koers van Gedeputeerde Staten in dezen. De enorme toename van het goederenvervoer per spoor door Overijssel en de negatieve gevolgen hiervan voor veel aanwonenden krijgt momenteel veel aandacht. Doortrekken van het twentekanaal of een noordelijke aftakking van de Betuwelijn zou dit probleem grotendeels oplossen. Ook de moeilijke positie van de agrarische sector is voor onze fractie een aangelegen punt.”

Wat vindt u van het voornemen van het nieuwe kabinet om de jeugdzorg bij de gemeenten neer te leggen?
“Wat Overijssel betreft zien wij daartoe geen noodzaak. Deze verandering gaat een hoop tijd en geld kosten. Voor grote gemeenten levert het mogelijk wat voordelen op, maar kleine gemeenten zullen op dit gebied toch weer samenwerkingsverbanden moeten aangaan. Overigens, het in ere herstellen van het christelijk huwelijks- en gezinsleven is een betere ‘dienst’ die we de jeugd kunnen bewijzen dan structuurveranderingen.”

Wat vindt u de mooiste plaats in uw provincie?
“Wie Overijssel kent, zal met mij van mening zijn dat het de mooiste provincie van ons land is. Salland, twente, Wieden en Weerribben zijn in één woord: schitterend! De mooiste stad is Kampen met zijn IJsselfront. Wat betreft de dorpen is ‘De Streek’ van Staphorst onovertroffen.”

Wat is uw favoriete en laatst gelezen boek?
“Een van mijn favoriete boeken is Ongeloof en Revolutie. Groen van Prinsterers analyse is ook anno Domini 2010 nog actueel. Wat mijn laatst gelezen boeken betreft, noem ik er twee. Van dr. C.A. van der Sluijs: Spurgeon, een spelbreker. Spurgeon was een veelzijdig prediker die sterk betrokken was op het maatschappelijk leven van zijn tijd. Het tweede boek is van H. Natzijl: Gasten en vreemdelingen op de aarde. Dit boek bevat naast een levensbeschrijving ook brieven van Ali Ipema. Daaronder zijn veel brieven aan Leuntje Smits-Schra, die in Genemuiden bijna tien jaar onze buurvrouw was. Zij was een blijmoedig christin, die goed sprak van haar God en Koning. Nauw bevriend met ds. Zandt en zeer betrokken op land en volk; ze was een bidster voor kerk, staat en vorstenhuis.”

---
• Naam en woonplaats: D. van Dijk uit Genemuiden
• Leeftijd: 59 jaar
• Burgerlijke staat: getrouwd, elf kinderen, van wie twee getrouwd
• Beroep: leerkracht Dr. Maarten Lutherschool op Urk
• SGP-Statenlid vanaf 1994

• Aantal inwoners van de provincie Overijssel: ca. 1,1 miljoen
• Aantal gemeenten: 25
• Aantal SGP-Statenleden: 2

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 november 2010

De Banier | 24 Pagina's

Dienstbaar in Overijssel

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 november 2010

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken