Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jezus Christus, de eeuwige Koning

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jezus Christus, de eeuwige Koning

5 minuten leestijd

En God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven. En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn. Lukas 1:32b-33

Hoe vaak zal het dit jaar gezongen zijn: “Wie leeft er, die den slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van ‘ t graf?” De dood snijdt op Gods bevel elk leven onherroepelijk naar recht af. Ook dat van koningen en prinsen, van hen die regeren. Nochtans heeft de God der waarheid het in het onwankelbare genadeverbond gezworen: Zijn koninkrijk zal volstrekt zonder einde zijn. Hoe zal dat wezen?

Een Godswerk
Telkens mag het wel opvallen in Gods Woord, dat het heilshandelen van de Heere dwars door alle hindernissen heen gaat. De vijandschap van de gevallen engelen en mensen heeft alle eeuwen door alles in het werk gesteld om het verlossingswerk van God te verijdelen. Meer dan eens leek het erop dat het op niets uit zou lopen. Zo ook in de dagen waarin keizer Augustus het beloofde land bezette. Alles lag als in de greep van duistere machten en het koningshuis van David, waaraan zulke dure beloften van God verbonden waren, ja een gestaafde eed (Ps. 132:11 en 18), was niets meer dan een afgehouwen tronk, waarvan geen verwachting meer was naar menselijke inschatting. en toch, Gods beloften worden niet gebroken. Zijn waarheid zal bestaan, al moet, ja zal die uit de doden worden opgewekt. De hemelbode Gabriël spreekt profetisch de belofte uit, waarin al de toezeggingen van het Oude testament aangaande het koningschap worden geconcentreerd: “God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven.” Heel de macht der hel zal het niet kunnen verhinderen. De kop van de slang zal vermorzeld, dus totaal overwonnen worden, ondanks al zijn gekonkel en gekronkel. Al zal deze Koning, Gods Beminde, aan het kruis van vloekschande en bittere smart worden genageld onder het uitgieten van Gods rechtvaardige toorn, Hij zal op de troon komen te zitten in Gods gunst tot zegening voor het huis Jakobs. Ja, dit is de enige weg waarin het naar recht moet, kan en zal bestaan. In de kracht van Zijn Godheid zal Hij door Zijn reine menszijn triomferen. Zo staat kerst in het licht van kruis en geopend graf. God de Heere zal geven. Dat is Zijn welbehagen van liefde. Het is ook een rechtvaardig geven, want het is met handhaving van Gods recht, gefundeerd op de genoegdoening van de Davidszoon Zelf. Zo alleen is het waarlijk ‘ere zij God’. Kan er ook voor ons alleen zo ware vrede zijn? Leerden we dat (Jes. 32:17) verstaan?

Zonder einde
Met alles en iedereen op aarde loopt het uit in de dood, vanwege Gods waarheid. Daarop maakt ook deze Koning geen uitzondering. Hij lijkt onder te gaan. Het schijnt in het verlies te eindigen. De geboren Prins van Bethlehem sterft. Het einde? Ja, waar alles wat uit de gevallen mens is moet blijven liggen, daar zal dat wat uit God is uit de dood wegbreken. De gestorven troonopvolger en erfgenaam treedt als de Volbrenger van alle gerechtigheid Gods uit de dood, om verheerlijkt te worden op de troon van David die Hem rechtens toekomt. Hij regeert nú op de troon in de hemelse heerlijkheid (Hebr. 2:8-9). Hij, Die naar het vlees uit David is, heerst tot eer van God en brengt Zijn Kerk, het huis Jakobs, thuis. Door alle verwikkelingen op aarde heen, ondanks alles wat woelt en woedt. Het jaar 2010 spoedt ten einde. Veel heeft er plaatsgevonden in de samenleving. Meer en meer wordt Gods Woord schaamteloos teruggedrongen uit het openbare leven. Ach, ook in Nederland nemen de antichristelijke machten in kracht toe. Overal ontwaren we afbraak. Niets wordt ontzien. Waar gaat dat heen? Grote bezorgdheid (met name wanneer we aan ons nageslacht denken) is op haar plaats, vooral omdat de tere vreze Gods in de zichtbare kerk zo schaars is. en toch, de Koning op Zijn troon heerst. Voor wie is dat een bemoedigende troost? Voor hinkenden, die als vreemdelingen hier beneden op genade alleen zich aangewezen weten (Micha 4). O ja, het Koninkrijk Gods wordt binnen in hen opgericht en het gaat door velerlei verdrukking heen (hoe zal het ook anders), maar hun Koning zal het voor hen voleinden. Zij weten van de onttroning van eigen ik, maar ook van de genadige ontferming in de Koning der gerechtigheid.

Is het geboren Kind, de gekruisigde Knecht, de verheerlijkte Zoon, uw Koning al geworden? O, dat is een onbevattelijke begenadiging. Daar komt het huis Jakobs echt wel achter. Dat zal hier voor de dood waarheid moeten worden ín ons, zal het met ons niet in de eeuwige dood eindigen. De Geest van de Koning maakt dat waar in hen, die daartoe in deze Koning werden uitverkoren. “Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op ’t hoofd van Davids groten Zoon.” Die vertroosting vloeit uit het genadeverbond tot allen die in al hun klachten het geloofsoog mochten slaan op de Koning der koningen. Hoe het dan ook gaat, dan gaat het naar de doorbraak van het eeuwige vrederijk, waar gerechtigheid heerst. Dat rijk komt, want de eeuwige Koning leeft en zal niet rusten, voordat al deze dingen zijn geschied.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 december 2010

De Banier | 24 Pagina's

Jezus Christus, de eeuwige Koning

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 december 2010

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken