Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vouwen en wapperen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vouwen en wapperen

5 minuten leestijd

Tegenover mij zit de eigenaar van een landgoed nabij Borculo. Een echte: in stijl, op leeftijd, eigenzinnig en schrander. Hij is ook maatschappelijk betrokken. Hij vertelt over zijn jarenlange experimenten met het kweken van algen op mest. Ik vermoed dat minister Verhagen en staatssecretaris Bleker van het samengevoegde ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in hun nopjes zijn met dit soort mensen, en andersom.

Ruimte voor ondernemerschap en durf om ongebaande paden te betreden. Deze woorden uit het regeerakkoord hebben het kabinet aangespoord om de ministeries economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen te voegen. Ook het innovatiebeleid, het energiebeleid en de aanpak van de administratieve lasten komen helemaal onder het dak van het nieuwe ministerie. Dit kan positief uitpakken. Neem bijvoorbeeld de dwarsverbanden tussen landbouw, energie en innovatie, waarmee de Borculose landgoedeigenaar te maken heeft. Algen maken nuttig gebruik van koeien- of varkensmest. Op hun beurt vormen zij een grondstof voor biodiesel of veevoer. De innovatieve activiteiten van de landgoedeigenaar waren de opmaat voor een nieuw bedrijf. Zowel de landgoedeigenaar als de nieuwe ondernemer kunnen nu rekenen op eenduidig beleid vanuit één ministerie.

Hakbijl
Het nieuwe ministerie zal omgekeerd ook een beroep doen op de Borculose landgoedeigenaar. Dan gaat het over zijn natuurgronden. Het heeft vriend noch vijand verrast dat het nieuwe kabinet stevig gaat snijden in het natuurbudget. Hoe zal een bezuiniging van ongeveer dertig procent uitpakken? er was al sprake van forse financiële tekorten. Het mag niet zo zijn dat het kabinet de hakbijl hanteert en provincies vervolgens opzadelt met het opvullen van de open plekken. Dat neemt niet weg dat het kabinet verschillende goede voorstellen doet. Het wil maximaal gebruikmaken van particulier en agrarisch natuurbeheer. Dat vindt de SGP positief. Geef burgers en ondernemers de ruimte om rentmeester te zijn. Laat de handen van de Borculose landgoedeigenaar en andere particulieren maar wapperen. Het is dan wel nodig dat deze betrokken particulieren en boeren een eerlijke kans krijgen ten opzichte van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Ook moeten de beheerpakketten aantrekkelijker worden gemaakt.

Wolf in Lelystad
Provinciebesturen waren boos op staatssecretaris Bleker. Hij trad aan en schreef al snel een brief waarin hij een streep trok door de robuuste verbindingszones. Provincies hoefden per direct niet meer op Rijksgeld te rekenen. Hoewel de voortvarendheid en robuuste toonzetting geen recht deden aan gemaakte afspraken, sprak de intentie ons wel aan. Robuuste verbindingszones zijn brede stroken grond met natuurontwikkeling. Deze zones moeten verschillende natuurgebieden met elkaar verbinden. Zo kunnen planten en dieren zich beter verspreiden en kan de natuur meer floreren. De verbindingszones kosten veel geld, omdat vaak landbouwgronden gekocht en ingericht moeten worden. Maar waarom zouden ze robuust (breed, volledig met natuur) moeten zijn? Zie bijvoorbeeld de gewenste verbinding tussen de Oostvaardersplassen en natuurgebieden in Duitsland. Flevoland kiest voor een brede en robuuste verbindingszone en het aankopen van landbouwgronden om zo edelherten te kunnen laten passeren. Oost- Gelderland kiest voor een niet-robuuste verbindingszone met extra natuurelementen en agrarisch natuurbeheer en houdt het bij het passeren van kleine zoogdieren, amfibieën en vlinders. De SGP ziet liever dát dan de investeringen van Flevoland. trouwens, voor je het weet zit er een wolf in Lelystad. Dat is niet de biodiversiteit waar we op wachten.

Ontpoldering
Het kabinet wil ook ontpoldering beperken. De afspraak luidt: “er komen geen nieuwe besluiten tot ontpoldering, bestaande plannen worden heroverwogen.” De SGP steunt dat van harte. Neem bijvoorbeeld het onder water zetten van de Zuiderdieppolder op Goeree-Overflakkee. Voor het project moet veel grond verzet worden. Dat kost geld, terwijl het de vraag is of de gewenste natuur er ooit zal komen. Bovendien is het risico groot dat omliggende landbouwgronden verzilten. Neem ook de ontpoldering van de Hedwigepolder. Daarover zijn stevige debatten gevoerd. Ook hier geldt de vraag wat er terecht zal komen van de gewenste natuur. De kans lijkt groot dat door voortdurende slibafzetting de gewenste ‘estuariene’ natuur op langere termijn weer zal verdwijnen. Waar ontpolder je dan nog voor? Ook bestaat het gevaar dat giftig slib vanuit de Westerschelde in het ontpolderde gebied wordt afgezet. Wat ons betreft blijft goede en vruchtbare landbouwgrond gewoon landbouwgrond.

Natura 2000
Het kabinet kiest voor een nuchtere benadering van de Natura 2000-problematiek. De tijd zal leren of staatssecretaris Bleker echt door gaat pakken. De SGP denkt graag met hem mee. Ook hier een voorbeeld. Voor de bescherming van een belangrijke (Europese) natuurwaarde ‘actief hoogveen’ hebben we onszelf verplicht fikse inspanningen te plegen. Dat lijkt vechten tegen de bierkaai. Door de klimaatverandering zal ‘actief hoogveen’ op termijn waarschijnlijk verdwijnen. Is het dan verstandig om veel geld en energie te steken in het behoud van deze natuurwaarde op vaderlandse bodem? Onze Kamerleden hebben daarom een motie ingediend waarin de regering gevraagd wordt om nog eens goed te kijken naar de selectie van Natura 2000-gebieden en de doelen die voor elk gebied zijn gesteld. Deze motie is aangenomen en zet Bleker aan het werk.

Ora et labora. Bid en werk. een opdracht voor de Borculose landgoedeigenaar, voor het nieuwe ministerie en voor ons.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 december 2010

De Banier | 24 Pagina's

Vouwen en wapperen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 december 2010

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken