Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Moderne barmhartigheid?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Moderne barmhartigheid?

5 minuten leestijd

Het zal niemand de afgelopen periode zijn ontgaan dat er een nieuwe uitvinding is gedaan: de levenseindekliniek. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde is de bedenker van deze uitvinding en kreeg hiervoor uitgebreid aandacht in het tv-programma Nieuwsuur en in de Volkskrant. In de levenseindekliniek kunnen lichamelijk ongeneeslijk zieken, chronisch psychiatrische patiënten die uitbehandeld zijn en mensen met beginnende dementie hun leven beëindigen of laten beëindigen.

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) meent met dit initiatief in een (groeiende) behoefte te voorzien en verwacht haar initiatief in 2012 (!) te kunnen realiseren binnen de huidige wettelijke regels. De vraag die zich opdringt is hoe dit mogelijk is.

Cijfers

Laten we eerst naar de cijfers kijken die bekend zijn. Volgens de NVVE worden in Nederland jaarlijks ongeveer tienduizend verzoeken om euthanasie of hulp bij zelfdoding gedaan. Bij circa een derde van de gevallen gaat de behandelend arts niet in op het verzoek, ook al voldoet het verzoek aan de eisen die zijn gesteld in de euthanasiewet en de daarbij behorende zorgvuldigheidseisen. Volgens de vereniging zijn er jaarlijks ruim drieduizend mensen van wie de euthanasiewens niet wordt uitgevoerd. In de opinie van de vereniging grijpen de mensen van wie de euthanasiewens niet wordt gehonoreerd naar andere middelen. Omdat dit inhumaan is voor zowel de patiënt als diens nabestaanden, moet de levenseindekliniek de deuren openen. De NVVE verwacht dat jaarlijks ongeveer duizend mensen onder begeleiding van de kliniek zullen sterven. Dit betekent dat iedere werkdag de levens van ongeveer vier ‘patiënten’, zoals de NVVE deze mensen heel klinisch noemt, zullen worden beëindigd.

Procedure

In de levenseindekliniek worden alleen mensen opgenomen die binnen de wettelijke criteria van de euthanasiewet vallen, maar van wie het verzoek om levensbeëindiging niet door hun arts wordt gehonoreerd. Hierbij wordt gecheckt of er sprake is van een vrijwillig en weloverwogen verzoek en een ondraaglijk en uitzichtloos lijden, en wordt nagegaan of er geen reële andere behandelopties meer zijn. Ook voor mensen die hun leven als voltooid zien, zou de levenseindekliniek open moeten staan. Voordat er daadwerkelijk wordt overgegaan tot opname, moet er een intakeprocedure worden doorlopen. Deze intakeprocedure moet zo kort mogelijk duren, zodat de aanvrager zo snel mogelijk duidelijkheid heeft. Na een eerste screening worden in de kliniek een aantal gesprekken gevoerd met de ‘patiënt’ en eventueel met de naaste betrekkingen. Als de ‘patiënt’ niet naar de kliniek kan komen, komt het team naar de ‘patiënt’ toe voor de gesprekken. Als de intakeprocedure goed wordt uitgevoerd, hoeft het verblijf in de kliniek maar kort te duren. Petra de Jong, de directeur van de NVVE, lichtte in ‘Nieuwsuur’ toe dat het verblijf in de kliniek gemiddeld zo’n drie dagen duurt. Dit betekent niet dat de stemming in de kliniek droevig zal zijn; het wordt volgens mevrouw De Jong namelijk “een heel blije kliniek waar lang gekoesterde doodswensen in vervulling gaan”.

Reacties

Het plan van de NVVE kan terecht op brede kritiek rekenen. Hiermee is overigens terdege rekening gehouden bij het publiek maken van de plannen. In de tvuitzending zegt mevrouw De Jong dat het initiatief wereldschokkend is en dat zij negatieve reacties vanuit de samenleving verwacht: “Mensen zullen hiernaartoe komen, gaan demonstreren, gaan bidden…” Welbewust worden dus gevoelens die leven in brede lagen van de samenleving geschoffeerd. Ook de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) reageert afwijzend. In haar reactie wijst zij er terecht op dat de levenseindekliniek de indruk wekt dat er een recht bestaat op euthanasie, dat altijd gerespecteerd dient te worden. Het zal duidelijk zijn dat dit onjuist is. Het leven moet beschermd worden en de inbreuk die euthanasie maakt op de bescherming van het leven, mag nooit verworden tot een recht op de dood. Ook moet er gewaakt worden voor een tunnelvisie, waarbij de dood de enige uitkomst lijkt te zijn. Als de focus komt te liggen op het voortijdig beëindigen van het leven, wordt uit het oog verloren dat er alternatieven zijn, zoals palliatieve zorg. Dit effect wordt niet in het minst beïnvloed door de korte doorlooptijd die de NVVE voor ogen staat. Hierdoor bestaat het risico dat de alternatieven en zorgvragen niet of niet voldoende in kaart worden gebracht.

Conclusie

Wie het voorstel van de NVVE goed op zich in laat werken, krijgt kippenvel. Dat in de publieke ruimte is afgerekend met God, Die de Schepper en Onderhouder van ons leven is, wordt hiermee op schokkende wijze bevestigd. De moderne barmhartigheid die hiermee wordt gepropageerd, is ten diepste slechts wreedheid. De zorg voor de laatste levensfase verwordt hiermee tot een doodsfabriek. De levenseindekliniek kan, naar uit de media blijkt, binnen de huidige wettelijke kaders worden gerealiseerd. Als we letten op de politieke en levensbeschouwelijke kleur van het Nederlandse landschap, is de kans – helaas – niet groot dat de huidige wettelijke kaders worden aangepast. Als de huidige wet niet wordt aangepast, rest ons alleen te voldoen aan de verwachting van mevrouw De Jong en onze roeping als christen op te volgen…

Peter Kranendonk Voorzitter commissie Sociaal-Economische Zaken

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 februari 2011

De Banier | 24 Pagina's

Moderne barmhartigheid?

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 februari 2011

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken