Bekijk het origineel

Zwaardmacht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Zwaardmacht

5 minuten leestijd

Er worden heel wat misdaden begaan in ons vaderland. De roep om strenger optreden klinkt. Het kwaad moet harder aangepakt worden. Wetsovertreders moeten zwaarder gestraft worden. De overheid heeft hierin een taak. Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis spreekt duidelijke taal. De Heere heeft aan de overheid het zwaard in handen gegeven tot straf der bozen en bescherming der vromen.

Straf

Het behoort tot de taak van de overheid om het kwade te straffen. Dat is geen gedachte die pas opkwam in de tijd van de opstelling van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, maar dat is een gedachte die we duidelijk in de Bijbel terugvinden. Hierbij valt te denken aan Romeinen 13:3 en 4 waar staat: “Want de oversten zijn niet tot een vrees den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben. Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene die kwaad doet.” De overheid dient het kwade tegen te gaan en te straffen. Het kwade moet vergolden worden. Het is niet zo dat de overheid zou mogen straffen, maar het dient zo gesteld te worden dat de overheid dit moet doen als dienares van God. Dit behoort tot de taak van de overheid. De vraag kan gesteld worden: moet de overheid ook de doodstraf toepassen? De kanttekening op Romeinen 13:4 is veelzeggend. Die kanttekening luidt: “Dat is, heeft de macht ontvangen om de kwaaddoeners, zelfs ook met de dood te straffen, Gen. 9:6, en laat niet zonder oorzaak het zwaard voor zich dragen, of draagt het aan zijn zijde, om te kennen te geven, dat hij zulke macht heeft, en die tegen de boosdoeners ook zal uitvoeren.” Voorzichtigheid is geboden als het gaat over de doodstraf. Het moet volstrekt duidelijk zijn dat de dader met voorbedachten rade iemand anders van het leven heeft beroofd. We hebben in dit opzicht te buigen voor Gods Woord. Genesis 9:6 is duidelijk: “Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt.” De Bijbel dient ook voor de overheid richtsnoer te zijn. In dit opzicht geldt dat de barmhartigheden der goddelozen wreed zijn. Wie de doodstraf niet toepast, maakt dat moordenaars na verloop van tijd vrijkomen en opnieuw een moord kunnen plegen. Ook dient de overheid op te treden tegen abortus en euthanasie. God zal verantwoording vragen voor het niet straffen van het kwade.

Vergelding

Het is niet juist als de straf alleen maar gezien wordt om het leven van de misdadiger te verbeteren. Wie dit stelt moet de doodstraf wel afkeuren, omdat door die straf verbetering onmogelijk wordt. Ook wordt wel gesteld dat de doodstraf anderen afschrikt om tot doden over te gaan. In ieder geval heeft de doodstraf een preventieve werking ten aanzien van de moordenaar. Als die gedood is, kan hij geen nieuwe moord meer uitvoeren. Ook wordt wel gezegd dat een mens de genadetijd wordt ontnomen door de doodstraf. We moeten het zo zien dat de moordenaar zichzelf een verder voortleven ontneemt door zijn misdaad. Ook wordt er wel een beroep op de barmhartigheid gedaan. Het zou onbarmhartig zijn de doodstraf toe te passen. Maar de barmhartigheid mag niet uitgespeeld worden tegen de rechtvaardigheid. Barmhartigheid dient Bijbels ingevuld te worden. De moordenaar aan het kruis stierf rechtvaardig de kruisdood. Hij werd zalig, maar werd niet van de doodstraf ontslagen. De normen van Gods Woord dienen gehandhaafd te worden. Een zwaard is een instrument dat in het uiterste geval gebruikt moet worden om te doden. Er valt te denken aan oorlogsmisdaden. Er zijn dingen gebeurd, met name ten aanzien van de Joden, die ten volle de doodstraf verdienen.

Bescherming

God heeft de overheid het zwaard in handen gegeven tot straf van de bozen en tot bescherming van de vromen. De overheid heeft dus tot taak de misdadigers te straffen en de vromen te beschermen. Zij die van harte begeren te leven naar Gods Woord dienen beschermd te worden. In Romeinen 13:3 staat dat de overheid het goede dient te belonen. In de kanttekening op Romeinen 13:3 lezen we met betrekking tot het ambt van de overheid: “Want het ambt der overheid is, niet alleen het kwade te straffen, maar ook het goede te belonen, door welke twee zaken als door zenuwen het lichaam van de staat samengebonden en bijeengehouden wordt.” De overheid dient leven en goed van de onderdanen te beschermen. Daaronder valt ook het ongeboren leven en het leven dat niet voor zichzelf kan opkomen: gehandicapten, wilsonbekwamen en zij die in comateuze toestand verkeren. De overheid behoort het schild voor de zwakken te zijn. De overheid dient ook de goddelijke ordening van huwelijk en gezin te beschermen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 februari 2011

De Banier | 24 Pagina's

Zwaardmacht

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 februari 2011

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken