Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Terugblik Statenwerk Noord-Brabant

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Terugblik Statenwerk Noord-Brabant

6 minuten leestijd

Eind 2002 werd duidelijk dat ik als lijsttrekker zou worden aangewezen door de provinciale ledenvergadering van de SGP . Hoewel ik zorg had of ik dat goed kon combineren met het wethouderschap in Werkendam, heb ik toch ja gezegd. Voor het eerst zou de nieuwe naam ChristenUnie-SGP worden gebruikt en ik volgde ChristenUnie-lid Rinus van Langevelde op.

Ik heb de verkiezingen als enerverend ervaren. Lijsttrekker zijn van een kleine partij in een voor mij toch deels onbekende provincie vergt heel wat van jezelf. Interviews, debatten, radio-optredens, actief campagne voeren en ook nog inwerken op provinciale dossiers. De verkiezingsslogan was: Voor een waarde(n)vol Brabant! Daarin lag de kern van ons verkiezingsprogramma opgesloten.

Fijn was dat er na de verkiezingen van maart 2003 een burgerlid in de Statencommissies mocht optreden. Jan van Groos (ChristenUnie), tweede op de gezamenlijke kandidatenlijst, was daarvoor beschikbaar. Er kwamen ook meer financiële middelen voor fractieondersteuning ter beschikking. Zodoende kon Willem Boerma als eerste fractiemedewerker worden benoemd. Om als werkgever te kunnen optreden, is zelfs een Stichting Ondersteuning Statenfractie opgericht, met drie bestuursleden. Een nieuwe steunfractie met mensen van beide partijen besprak de voorstellen voorafgaande aan de commissievergaderingen.

Kort na de installatie van Provinciale Staten moest er een vertrouwenscommissie worden ingesteld om de voordracht voor een nieuwe Commissaris van de Koningin voor te bereiden. Namens drie kleine fracties mocht ik hierin plaatsnemen. Opnieuw een boeiende ervaring. Er werd afscheid genomen van de heer Houben en mevrouw Maij-Weggen werd geïnstalleerd.

Onderwerpen

Ik heb in een van de eerste Statenvergaderingen aandacht gevraagd voor waarden en normen in de Brabantse politiek. Het resultaat was een reeks gesprekken tussen leden van Provinciale Staten, waarin het onderwerp is besproken.

Hierover is een klein boekje gemaakt, waarin integriteit en identiteit centraal staan. De bedoeling was om dit elke bestuursperiode te verdiepen. Dat is helaas niet gelukt. Wel is er een permanente Commissie Integriteit ontstaan

In de Statenvergaderingen benadrukte ik steeds dat de provincie een bondgenoot is (of zou moeten zijn!) van de gemeenten. Als gemeentebestuurder voelde ik me aangesproken als er minder positief over gemeenten gesproken werd. Daarnaast heb ik altijd een zwak gehad voor de knelpunten in het landelijk gebied. De kwetsbare positie van de lokale economie, de zorg voor voldoende woningen en voorzieningen in kleine kernen én adequaat openbaar vervoer op het platteland waren belangrijke thema’s om aandacht voor te vragen.

De ChristenUnie-SGP-fractie heeft daarnaast enkele onderwerpen geaccentueerd op de politieke agenda. Ik denk aan het Combifonds, aan investeringen voor goederenvervoer over water, aan restauratie van monumenten, aan investeringen in duurzaamheid en aan blijvende aandacht voor de agrarische sector en dan in het bijzonder de gezinsbedrijven!

Naast de regelmatige bezoeken aan Brussel heb ik tweemaal een korte reis gemaakt. Naar Cork in Ierland, waar vooral de sociaaleconomische ontwikkeling van het landelijk gebied centraal stond, en naar Birmingham. Deze reis werd georganiseerd om kennis te maken met de Engelse aanpak om oude bedrijventerreinen te revitaliseren. Beide reizen waren wat inhoud betreft de moeite waard. Bovendien ontstaan er op informele wijze waardevolle gesprekken met Statenleden. \

In de zomer van 2009 heeft de fractie (maar vooral de fractiemedewerker) een notitie ‘Duurzaam bouwen’ geschreven. Deze notitie hebben we geagendeerd voor de commissievergadering Ruimte en Milieu. Dit heeft met steun van andere fracties geleid tot enkele concrete doelen op het gebied van duurzame (en dus ook energieneutrale) woningbouw in Brabant.

In de Statenvergaderingen heb ik meer dan in eerdere periodes gebruikgemaakt van amendementen en moties. Verschillende daarvan zijn ingediend met steun van andere fracties, maar ik heb ook solitair deze bestuurlijke instrumenten gebruikt. En regelmatig met succes. Amendementen en moties verplichten andere fracties hun positie duidelijk te maken en dat was meer dan eens nodig!

Samenwerking

Eind 2006 is Hermen Vreugdenhil namens de ChristenUnie aangewezen als lijsttrekker van ChristenUnie-SGP voor de verkiezingen in maart 2007. Dit keer kwamen de meeste campagneactiviteiten bij hem terecht. De verkiezingscaravan werd van stal gehaald en heeft op tal van locaties zijn diensten bewezen. Ik heb als nummer twee bij enkele onderdelen van de campagne mijn bijdrage geleverd. Op de werkbezoeken tijdens de verkiezingsperiodes zie ik met genoegen terug. Beleid en uitvoering komen dan heel concreet voor het voetlicht en dat is nodig. Gesprekken met inwoners en ondernemers die in de dagelijkse praktijk staan, zijn onmisbaar voor politici. Opnieuw behaalden we een zetel in Provinciale Staten en werd ik als burgerlid benoemd in twee commissies: Bestuur en Middelen en Zorg, Welzijn en Cultuur. Dat was natuurlijk wennen. Vooral de commissie Bestuur en Middelen was nieuw voor mij. Voor een burgerlid is het belangrijk om helder terug te koppelen wat er in een commissiedebat is gepasseerd. Vooral bij Statenvoorstellen waarover later in de Statenvergadering een besluit wordt genomen, moet de lijn van onze inbreng kloppen.

De samenwerking tussen de twee politieke partijen resulteerde ook in tweemaal per jaar een besturenoverleg tussen SGP en ChristenUnie. Het Statenlid en het burgercommissielid bezoeken deze overleggen. Het blijkt functioneel om op deze wijze verantwoording af te leggen aan beide besturen én om informatie uit de eerste hand met elkaar te delen.

Teleurstelling

De voorbereidingen van de Statenverkiezingen op 2 maart 2011 zijn opnieuw uitstekend verlopen. Onder mijn voorzitterschap is een nieuw verkiezingsprogramma geschreven en voor het eerst was de lijsttrekker voor een tweede periode beschikbaar. Na Hermen Vreugdenhil stond Chris Baggerman (SGP) nu op de tweede plaats.

De uitslag van de verkiezingen van 2 maart 2011 is teleurstellend. Hoewel ChristenUnie-SGP 14.710 stemmen kreeg, bleek dit resultaat net niet voldoende om opnieuw een Statenzetel in te mogen nemen. De besturen beraden zich met de kandidaten over mogelijkheden om te participeren in het Brabantse bestuur. We zullen nieuwe wegen moeten zoeken om onze Bijbelse visie op het bestuur in Noord-Brabant te laten horen. Ik had me een ander afscheid voorgesteld. Maar ook hier geldt dat Gods wegen hoger zijn dan onze wegen. Ik hoop en bid dat we elkaar als christelijke politici zullen vasthouden en dat we nieuwe samenwerkingsvormen vinden om sterker uit dit verlies te komen. In 2015 opnieuw een Statenzetel blijft ons perspectief!


Reactie van lijsttrekker

“De teleurstelling over het verlies van de Statenzetel voor ChristenUnie-SGP is groot. Stemmenverlies, strategische kiezers, maar vooral de relatief hoge opkomst hebben geleid tot dit resultaat. Hiermee komt een eind aan een dertig jaar lange vertegenwoordiging van ChristenUnie-SGP in de Staten van Noord-Brabant. Het is goed om van vele zijden te horen dat ons geluid als constructief en helder is ervaren. Al die jaren heeft mogen doorklinken dat wij ons politieke werk mochten doen onder de leiding van God en dat Hij het is Die ons de beste regels voor onze samenleving heeft gegeven. We zijn de verkiezingscampagne begonnen met het lezen van Jozua 1: ‘Wees sterk en heb goede moed, en verschrik niet en ontzet u niet, want de Heere, uw God, is met u.’ Deze woorden geven krachtig weer hoe we als fractie onder Gods Woord hebben mogen werken. Jozua 1 blijft onverkort van toepassing in de komende jaren. We weten ons bemoedigd en zijn vastberaden om ons geluid waar nodig en waar mogelijk door te laten klinken.”

Hermen Vreugdenhil


Reactie van nummer twee op kandidatenlijst

“Toen in het najaar van 2010 aan mij werd gevraagd om beschikbaar te zijn als kandidaat voor de verkiezingen van Provinciale Staten, heb ik me bewust beraden of ik dit wel wilde. Zeker toen duidelijk werd dat ik nummer twee op de definitieve lijst zou worden. Maar ik heb er zeker geen spijt van. Want toen ik begin dit jaar samen met Hermen Vreugdenhil aan de campagne ging werken, kregen we soms het gevoel en enthousiasme dat er wel eens twee zetels mogelijk zouden zijn. Dit geeft aan dat de samenwerking binnen de fractie goed is, maar ook op het persoonlijke vlak gaat het erg goed tussen de verschillende mensen. Zoals al geschreven door Jan Luteijn, is de teleurstelling dan des te groter dat er nu geen zetel meer is voor de ChristenUnie-SGP. Is het tekenend voor de tijd waarin we leven dat er minder plaats is voor christenen in de politiek? Naast de besturing van God zijn het de inwoners van Brabant die een andere keus maken. De komende weken willen we ons gezamenlijk beraden op een discussie in Brabant over de waarde van christelijke politiek. We hopen dat dit mag bijdragen aan een bezinning op onze plaats in politiek en maatschappij.”

Chris Baggerman

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 april 2011

De Banier | 24 Pagina's

Terugblik Statenwerk Noord-Brabant

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 april 2011

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken