Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De verschijning van Jezus Christus

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De verschijning van Jezus Christus

5 minuten leestijd

Jezus zeide tot haar: Maria! (…) Raak Mij niet aan (…) Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader. Johannes 20:16-17 Het Paasfeest is het feest van de hoop en de verwachting. Waar Jezus Christus verschijnt, worden de ogen van verblinde mensen – die je kennelijk niet enkel in de politiek, maar ook in de christelijke gemeente tegenkomt – geopend. Bij God is niets onmogelijk. Zijn Koninkrijk komt, maar in de huidige voorlopigheid ervan kunnen wij het niet vastgrijp en en vasthouden.

Verblinding

Maria Magdalena is verblind, waardoor ze zich blijkbaar niet verbaast over engelen in het graf, en waardoor ze de Heere Jezus Christus niet herkent. Zo kun je blijkbaar ook verblind zijn. We leven in een tijd waarin veel mensen blind zijn voor de waarde van het christelijk geloof, laat staan de meerwaarde boven andere levensovertuigingen of vormen van geloof. Voordat we ons daarop blindstaren, is het goed onder ogen te zien dat er ook een andere verblindheid bestaat. Een verblinding die niet voortkomt uit afwijzing van Jezus Christus, maar uit liefde tot Hem en verdriet over Hem. Maria Magdalena wil zorgen voor de gestorven Jezus, en rekent daarom niet met Hem als de Levende.

Vinden we deze houding van Maria misschien bij christenen in de politiek? Dan hebben we wel grote zorg voor wat ons is overgeleverd. We dragen graag zorg voor de dingen die de Heere ons heeft geschonken. We zorgen ervoor om te behouden wat behouden moet worden, en om te weerhouden wat weerhouden moet worden. Wij zorgen, dus. Maar al zorgend en zorgen makend uit echte liefde kun je er blind voor zijn dat uiteindelijk niet wij zorgen voor Gods zaak, maar dat de Heere de Levende is Die zorgt voor het Zijne. Geloven we werkelijk, in de praktijk van ons leven – ook het politieke leven – dat Jezus Christus de Levende is? Dat kan een hoop verdriet en teleurstelling voorkomen, omdat de neiging tot verblinding er niet alleen bij anderen is, maar ook bij jezelf. Het mag verwachting geven, want Jezus Christus leeft.

Verschijning

De verschijning van Jezus Christus Zelf maakt alles anders. Eerst ziet Maria Hem nog niet, en ziet ze Hem aan voor de tuinman. Nu heeft Hij in het begin wel een tuin aangelegd, de hof van Eden, en gaat het wel toe naar een paradijselijke toekomst. En dat komt alles enkel door het werk dat Hij in de tuin (hof) van Jozef van Arimathea gedaan heeft – maar zo’n tuinman als Maria denkt dat Hij is, is Hij toch niet. Het noemen van haar naam leidt tot herkenning. De Heere Zelf opent haar oren en ogen voor Zichzelf. Ze herkent Hem als de Meester! Voor Maria gaat er een heel nieuw perspectief open; haar wereld is niet langer een wereld ten dode, maar een wereld beheerst door de Levende. Jezus Christus leeft! Daar wordt alles anders en is Maria niet langer de zorgende, maar is Hij het. Omdat Hij leeft, bloeit het leven open. Niet enkel daar in die tuin, maar ook in onze tijd. Wat voor zin heeft het om je in te zetten in deze wereld, om mee te helpen aan verandering ten goede? Als je immers al meent te weten wat het goede is in een bepaalde situatie (wat kunnen we ons daarin vergissen), dan is het vaak zo moeilijk bereikbaar. We leven in een gebroken wereld, die in het boze ligt. Toch heeft het zin. Juist aan het eind van het grote hoofdstuk over de opstanding, 1 Korinthe 15, schrijft Paulus dat de broeders standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig in het werk des Heeren moeten zijn, “als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere” (1 Kor. 15:58). Omdat Jezus Christus leeft, is werken en dienen in deze wereld tóch zinvol.

Verbondenheid

Maria wil Jezus wel vasthouden en wie Hem persoonlijk door een waar geloof kent, verstaat dat. Zó had Petrus wel op de berg van de verheerlijking willen blijven. Maar het kon niet: je moet het gewone leven weer in. Maria wil op de oude voet verder, alsof er geen dood en opstanding geweest is, maar de Heere heeft alles nieuw gemaakt. Eerst vaart Hij op naar de hemel. Pas als Hij terugkomt, zal het Koninkrijk ten volle openbaar komen. Het onderstreept dus de voorlopigheid, als de Heere tegen Maria zegt: “Raak Mij niet aan.” Dat wil zeggen: het einde is er nog niet. Laten wij die voorlopigheid ook beseffen: wij halen het Koninkrijk Gods niet met eigen middelen, van welke aard dan ook, naar ons toe. Het is niet in onze macht om het te verwerkelijken. Wij kunnen en mogen Jezus Christus niet vasthouden op deze wijze, dat we doen alsof Hij niet alle dingen nieuw maakt. “Raak Mij niet aan.” De Heere zegt het juist om Maria op een nieuwe manier met Hem verbonden te laten zijn. Ze moet naar Jezus’ broeders gaan. (Zouden ze niet hebben gevraagd: “Heeft Hij dat écht gezegd: ‘Mijn broeders’?”). De boodschap: “Ik vaar op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.” Dat is het evangelie in een notendop. De Vader van de Heere Jezus Christus is omwille van Hem ook de God en Vader van Zijn discipelen, en Hijzelf de oudste Broeder. Dat schept een nieuwe verbondenheid met Hem Die naar de hemel is gegaan. Dat geeft richting aan het christelijke leven: onderweg naar het Vaderhuis, naar de oudste Broeder. Dat stempelt ook de manier waarop je in deze wereld leeft en dient. Als pelgrim onderweg, als vreemdeling, verbonden aan het Hoofd Christus. Dan haal ik het einde niet naar mij toe, maar het Koninkrijk Gods komt op mij toe als een geschenk. Wat een zegen als we de Heere zó kennen mogen, wat arm als we dit missen. Wat hebben we het nodig om (voor het eerst of opnieuw) bevrijd te worden van onze verblinding, en te leven van Zijn genade.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 april 2011

De Banier | 24 Pagina's

De verschijning van Jezus Christus

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 april 2011

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken