Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het betrekken van de achterban (2)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het betrekken van de achterban (2)

7 minuten leestijd

Mensen betrekken bij de SGP kan lastig zijn. We kunnen er uren over praten. Maar praten over betrokkenheid is nog geen betrokkenheid creëren. In plaats daarvan kan een kiesvereniging beter met concrete activiteiten aan de slag gaan om de betrokkenheid van de achterban te vergroten. Daarom in deze aflevering nog een keer: als de mensen niet naar de SGP toekomen, moet de SGP naar de mensen toe!

In de vorige aflevering van de rubriek ‘Plaatselijk actief’ bleek dat er genoeg kansen zijn voor SGP-kiesverenigingen om de betrokkenheid van leden en achterban te vergroten. Die kansen moeten wel benut worden. Cruciaal is de rol van het bestuur. Wanneer het bestuur zich met veel enthousiasme volop inzet, kan de achterban niet achterblijven.

Wat moet een bestuur dan doen? De vorige keer is gewezen op het nagaan van behoeften en beweegredenen van leden en het gelijkwaardig met hen optrekken. Belangrijk is dat de gehele achterban overtuigd wordt – met hoofd en hart – van de urgentie van Bijbels genormeerde politiek. Ook is geopperd om met andere verenigingen een gezamenlijke activiteit te organiseren. In dit artikel worden een aantal nieuwe suggesties gepresenteerd. Weeg voortdurend af of ze kansrijk zijn in uw situatie.

Politieke activiteiten

De meeste kiesverenigingen organiseren zo’n twee à drie ledenvergaderingen per jaar. Na de huishoudelijke zaken (statuten, mededelingen, vacatures) is er vaak een spreker met een verhaal van drie kwartier; na de pauze mogen de leden vragen stellen. Wie dat al jarenlang achtereen doet, moet zich afvragen of dit de beste manier is om leden (blijvend) bij Bijbels genormeerde politiek te betrekken. Naast een betere inkleding van de ledenvergadering (interactief programma, afwisseling, kortere monologen, minder tijd besteden aan huishoudelijke onderwerpen) zijn er nog veel andere mogelijkheden.

Bedrijfsbezoek

Wat dacht u van een bezoek aan een interessant bedrijf tijdens de voorjaarsvergadering? Voor de pauze staan in de kantine de verplichte zaken op het programma. Na de pauze volgt de rondleiding. Wat is het doel? Meer leden naar de vergadering krijgen en de betrokkenheid van de achterban doen toenemen.

Doelgroepen

Binnen kiesverenigingen zijn verschillende doelgroepen. Vaak is het moeilijk om met één activiteit al die doelgroepen aan te spreken. Organiseer daarom eens een doelgroepspecifieke activiteit. Een reis naar de Tweede Kamer voor 55+’ers. Een debattraining van de SGPJ voor jongeren. Een avond over alcoholmisbruik onder pubers voor ouders in de leeftijd van dertig tot zestig jaar. Probeer deze insteek uit om verschillende doelgroepen te bereiken.

Raadsbezoek

Een van de kernactiviteiten van SGPkiesverenigingen is deelnemen aan de gemeenteraad. Betrek daarom de achterban hierbij. Roep een commissie van drie leden in het leven die zich ten doel stelt elke raadsvergadering vijf mensen uit de achterban uit te nodigen om op de tribune van de raadszaal plaats te nemen.

Om 19.00 uur beginnen ze samen met de SGP-fractie in de fractiekamer en vanaf 19.30 uur zitten ze letterlijk achter de SGP in de raadszaal. De commissie zorgt voor drinken en versnaperingen en geeft een toelichting op alles wat er gebeurt. Uiteraard houdt de SGP een vlammend betoog en betrekt de fractie de leden tijdens de schorsingen. De achterban wordt zo betrokken bij de politieke laag die het dichtst bij hem staat.

Andere mogelijkheden

Er zijn nog vele andere mogelijkheden. Vergeet de tijdrede niet, zo mogelijk elke keer in een ander kerkgebouw. Denk aan een debatavond of zingevingsbijeenkomst (zie volgende aflevering), bedoeld voor de inwoners van alle kernen die bij de kiesvereniging behoren. En beperk u als bestuur niet tot de leden, maar bedien de hele achterban.

Inzet leden

Leden betrekken kan ook op een veel kleinschaliger niveau en een meer persoonlijke wijze. Een aantal suggesties.

Deskundigheid

Breng de deskundigheid van uw leden in kaart. De SGP heeft hiervoor een standaardformulier klaarliggen. Hiermee kunt u leden bij projecten van de fractie of kiesvereniging betrekken. Als de fractie iets wil weten over het Centrum voor Jeugd en Gezin, kan ze de leden die in de jeugdgezondheidszorg werken benaderen. Evenzo bij ‘verkeer’ medewerkers van Rijkswaterstaat, bij ‘ondernemen’ zzp’ers en bij ‘veiligheid’ politie-, brandweer- of ambulancemedewerkers.

Misschien worstelt u als bestuur met het betrekken van jongeren. Nodig dan alle onderwijsmensen eens uit om hun advies te vragen. Of vraag, als u en de fractie niet in beeld zijn bij de pers, de leden die journalistiek of communicatie gestudeerd hebben om hulp. Zo kunt u zorgen dat de Bijbels genormeerde boodschap in de politiek op deskundige wijze vertolkt wordt.

Wijkambassadeurs

Help uw raadsleden midden in de gemeenschap te staan, door SGP-leden als wijkambassadeurs aan te stellen. Zij zijn de ogen en oren van hun wijk of woonkern. Als er iets leeft in hun buurt, nemen zij contact op met de fractie. Organiseer ook standaard een jaarlijkse bijeenkomst tussen deze wijkambassadeurs en de fractie, waarin de vraag centraal staat wat er leeft in de wijken en hoe de SGP hierop in kan spelen.

Commissies

Denk als bestuur ook eens na over commissies. Hierbij moet u altijd zorgen voor een duidelijk doel met heldere richtlijnen. De mogelijkheden zijn te veel om op te noemen: een onderzoekscommissie, een activiteitencommissie, een ledenwerfcommissie of een PR-commissie. Ook fractieondersteuning, plaatselijke comités en studiegroepen zijn mogelijk. Zo bestaan er nog veel meer manieren om leden in te schakelen.

Communicatie

Als bestuur moet u zich wel realiseren dat alle activiteiten staan of vallen met communicatie. Daar valt veel over te zeggen.

Nieuwsbrief

Zorg allereerst dat u de SGP continu bij de achterban onder de aandacht brengt – zo begint u met betrokkenheid te creëren. Zorg voor een nieuwsbrief van één A4 die maandelijks bij de achterban in de brievenbus en mailbox valt, met daarin informatie vanuit de fractie, de kiesvereniging en de SGP-jongeren. Stel de urgentie van Bijbels genormeerde politiek, de behaalde resultaten door fractie, bestuur en jongeren en de komende activiteiten centraal. Zo wordt het een wervende nieuwsbrief naar leden en achterban.

Middelen

Voor bijeenkomsten nodigen veel kiesverenigingen hun leden uit door een enkele brief. Aan de opkomst kunt u beoordelen of dit volstaat. Waarom zorgt u niet voor een mooi A6-kaartje? Op de voorkant plaatst u een aandacht trekkende afbeelding met titel en spreker en achterop de essentie van de bijeenkomst.

Maar laat dat niet het enige zijn. Zorg dat de leden een week voor de bijeenkomst een herinnering krijgen via hun e-mail. Plaats een aankondiging in het lokale nieuwsblad (vaak gratis door middel van een persbericht). Zorg voor posters in supermarkten, banken, winkels, huisartspraktijken, scholen, verenigingsgebouwen en kerken. Als de middelen er goed uitzien en veel gezien worden, zal dat effect hebben. En belangrijker nog: nodig leden mondeling uit, door hen op te bellen, hen aan te spreken waar u ze tegenkomt, enzovoorts. Persoonlijke contacten blijven het beste middel.

Woordgebruik

Realiseer u dat taal veel doet met mensen. Als uw achterban een ‘ledenvergadering’ duf en saai vindt, noem het dan anders. Als er geen huishoudelijke zaken besproken worden, kunt u het ook een debatbijeenkomst, forumdiscussie, politieke avond of iets anders noemen. En staat er wel formeel het een en ander te bespreken, zorg dan dat er een aantrekkelijke, brede uitnodiging komt voor het openbare gedeelte (vanaf 20.00 uur) en stuur alleen de leden een briefje voor het huishoudelijke gedeelte (vanaf 19.30 uur). Daarmee haalt u voor sommige mensen de angel uit uw bijeenkomst, zodat ze dan wel komen.

Overig

Het is ook noodzakelijk dat alle voorwaarden voor communicatie kloppen. U kunt nog zoveel doen aan het uitnodigingsbeleid, maar als op dezelfde avond een concert, een mannenvereniging en een NPV-ledenvergadering gehouden worden, kunt u het wel vergeten met de opkomst. Stel daarom een halfjaar voor het nieuwe seizoen begint een jaarplan op, waarin u alle datums van de komende bijeenkomsten vastlegt. Stuur dit zo spoedig mogelijk naar alle verenigingen, maatschappelijke organisaties en andere organisatoren in de achterban en daarbuiten, zodat niemand op uw datum een bijeenkomst plant.

Ook de plaats waar u de bijeenkomst organiseert, is bepalend voor de opkomst! Als u een debatavond voor de gehele gemeenschap organiseert, is het niet verstandig dit in een kerk te doen. Kerkverlaters – die u er ook mee wilt bereiken – komen daar niet. De drempel is voor hen te hoog. Ze komen misschien wel in het gemeentehuis of dorpscentrum.

Mentaliteit

Concluderend: kiesverenigingen hebben een andere kijk op betrokkenheid nodig. Blijven hangen in het oude stramien heeft weinig zin. Per jaar vier ledenvergaderingen organiseren werkt niet meer. De mensen blijven weg. De SGP is niet interessant genoeg, biedt geen uitdaging, geeft geen antwoord op de vragen die er leven. Door de toegenomen concurrentie moet elke SGP-activiteit van meerwaarde zijn.

Presenteer daarom een afwisselend programma voor de gehele achterban, waarbij u inzet op verschillende fronten. Zoek interessante mogelijkheden en aansprekende onderwerpen. Besteed aandacht aan de communicatie. Dan wordt de achterban vanzelf nieuwsgierig naar wat de SGP te bieden heeft. En houd in gedachten: als de mensen niet naar de SGP toekomen, moet de SGP naar de mensen toe!

Op deze manier bezig zijn, vraagt misschien een mentaliteitsverandering van uw bestuur. Om de achterban te vinden, binden, boeien en te betrekken is het nodig dat u zoekt, zich volop inzet, afwisseling biedt en acties onderneemt. Als u zo bezig bent, neemt u uw verantwoordelijkheid om Bijbels genormeerde politiek die plaats te geven in de achterban die haar toekomt!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 oktober 2011

De Banier | 24 Pagina's

Het betrekken van de achterban (2)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 oktober 2011

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken