Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De grote God

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De grote God

5 minuten leestijd

Deze zal groot zijn. Lukas 1:32a Deze woorden zijn gesproken door een gezant van God, uitgezonden om te verkondigen aan oud en jong. De oude Zacharias hoorde ze in het huis des Heeren. Maar omdat hij de woorden niet geloofd had, kon hij er niet van spreken. De jonge maagd Maria hoorde wat later dezelfde woorden. Zij werd daardoor diep ontroerd en bevrijd van haar vrees.

Grote woorden

Mensen kunnen woorden gebruiken die weinig zeggen. Bekende standpunten worden ingenomen die geen nieuw licht laten vallen op oude zaken. Het gevolg is dat de problemen blijven. Geheel anders is het als God Zijn Woord spreekt. Hij gebruikt daar blijkbaar gezonden dienaren voor. Zij hebben mogen zeggen: Zo zegt de God der heirscharen. Niet alleen de God van de hemelse heirlegers, maar ook de God Die de aardse legermachten en het tumult van de volkeren bestuurt. Hij is de drie-enige grote God van hemel en aarde. Hij heeft Zijn Woord niet alleen gesproken, maar ook vastgelegd. Al zouden het weinige woorden zijn, Hij zegt daarin veel. Het kleinste woordje is dan groot, omdat het van God komt. Daarom is het niet nodig dat er nu een engel van de hemel komt om alles te openbaren. De bode Gabriël bracht deze woorden in een tijd waarin de Romeinse bezetter heerste in het beloofde land. Hij spreekt niet over de politieke constellatie, maar over God, zijn Zender. Al lijken de omstandigheden er niet naar, hij verzekert: “De Heere is met u.” Het ongeloof zou vragen: Waar blijkt dat dan uit? Maar het geloof ziet af van de omstandigheden en ziet op tot God. Het geloof is toch de lege hand en het lege hart. Het ongeloof wil weten en blijft vragen en afwachten. Geloof verwacht niets meer van zichzelf, maar wacht op God. Ongeloof wil eerst de daadwerkelijke kracht van God zien. Maar het kinderlijke geloof hoopt op Gods Woord. God spreekt in Zijn Woord en door Zijn voorzienigheid in de omstandigheden. Hij maakt juist gebruik van moeiten en verdriet, om ons erbij te bepalen dat wij de oplossing van de problemen niet kunnen bewerken. God verandert niet altijd de omstandigheden, maar Hij verandert wel het hart van de hoorder. God is groot, en wij begrijpen het niet. Maar als we kleine gedachten van onszelf krijgen, wordt de geloofsverwachting van God niet beschaamd. Gedenk dit goddelijke Woord, waarop verwachting werd gegeven.

Grote wonderen

Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Weinigen vragen: Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE! Waar eerst geen uitweg gezien werd, wordt dan de weg gewezen. Niet onze weg, maar Gods weg. En God is een God van wonderen. In Zijn Zoon, de Heere Jezus. Wanneer God dat zalige geloof in de komst van Zijn Zoon schenkt, is dat altijd een wonder. Het geloof is een gave Gods. Het wordt geschonken aan een mens en raakt zijn ziel, die daardoor ontroerd wordt. Zo’n mens bewaart de woorden Gods en overlegt ze in het hart. Allereerst wordt gezegd dat de Zoon van deze grote God Jezus zal heten. Als eerste wonder wordt van Jezus gezegd dat Hij groot zal zijn, omdat Hij de Zoon des Allerhoogsten genaamd zal worden. Hij is groot in Zichzelf. Maar Hij wordt groot voor hen die in Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die rampzalig zijn buiten de Zoon, maar die welzalig zijn wanneer zij vast op Hem betrouwen. Het tweede wonder is dat Hem de troon van Zijn vader David gegeven zal worden. Dat de Zoon van de Allerhoogste regeert in de hemel, dat beleden ze al. Maar dat Hem alle macht ook op de aarde gegeven is, dat beleven ze dan. De Zone Gods, Die zonder enige zonde is, wilde naar Nathans profetie geboren worden uit het nageslacht van hem die beleden had: Ik heb gezondigd en gedaan wat kwaad is in Gods oog. Is het geen wonder, als een aardse vorst van de troon komt en belijdt: Ik ben, o Heere, Uw gramschap dubbel waardig. Ten derde wordt beloofd dat de Zoon eeuwige Koning zal zijn over het huis van Jakob. Hoe is het mogelijk dat zegenende handen over een bedrieger worden opgeheven? Jakob en zijn zaad hebben de vloek verdiend. Maar zij ontvangen de zegen wanneer ze schuilen onder het kleed van hun oudste Broeder. Dan verheft Zich Gods vriendelijk aangezicht, wanneer we buigen voor Zijn troon.

Grote werken

Wat zou nu de reden zijn dat die oude, godvrezende knecht in de tempel het Woord niet geloofde en Maria, de jonge vrouw, het Woord van de grote God wel geloofde? Zou het misschien zijn omdat de hemelbode tot Zacharias sprak over de voorloper van Christus en tot Maria over Christus Zelf? Wanneer we op een mens zien, dan is er geen verwachting. Want uit onszelf kan geen goed voortkomen. Maar wanneer we op de Zoon des mensen, de Zoon van God mogen zien, dan zal bij God geen ding onmogelijk zijn. Wanneer de engel spreekt van de grootheid van de zoon van Zacharias, heeft dat niet te maken met uiterlijke schoonheid. Deze zoon zal in de woestijn zijn werk vinden. Hij zal het oordeel aankondigen. Zijn schoonheid is dat hij van de moederschoot aan vervuld zal zijn met de Geest van Christus. De klemtoon ligt dan niet op wie hij is, maar op wat hij zal zijn: om te bekeren de harten van oud en jong. Om de Heere te bereiden een toegerust volk. Maar als de engel tot de moeder des Heeren spreekt over het Heilige Dat uit haar geboren zal worden, dan wijst de engel op Hem met grote nadruk: Deze, Hij zal groot zijn. En daarom zegt het geloof: Hij is in Zijn werk onze hoogste Profeet, in Wie alle beloften ja en amen zijn. Hij is onze enige Hogepriester, Die voor Zijn Kerk bidt. Hij is onze eeuwige Koning, Die nog bezig is om toe te brengen, voordat Hij zal wederkomen op de wolken des hemels om te oordelen. Is Hij dat grote werk in ons begonnen? Hij alleen, en anders geen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 december 2011

De Banier | 32 Pagina's

De grote God

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 december 2011

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken