Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boeren en vissen in de natuur

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boeren en vissen in de natuur

4 minuten leestijd

Jumbo heeft recent met de overname van C-1000 haar slag geslagen. Drie inkooporganisaties hebben nu 85% van de supermarkten in handen. Kenners verwachten een nieuwe prijzenslag. Goed nieuws voor de consument. Slecht nieuws voor de agrarische ondernemer. De SGP vindt dat geen goede ontwikkeling. Dijkgraaf maakte er een punt van tijdens de begrotingsbehandeling van Landbouw en Natuur.

De SGP vindt het goed dat boeren worden opgeroepen om te verduurzamen. Wel moet er rekening mee gehouden worden dat boeren hier enorm veel geld insteken. Geld dat linksom of rechtsom toch terugverdiend moet worden. De SGP riep staatssecretaris Bleker op om er voor te zorgen dat boeren meer geld krijgen voor een eerlijk product. Hieronder een aantal gedeelten uit de speech van Dijkgraaf:

“De druk van de maatschappij op de agrarische sector om te verduurzamen is groot, terwijl boeren een hogere kostprijs nauwelijks door kunnen berekenen. Economisch noodzakelijke schaalvergroting stuit op maatschappelijke en milieugrenzen. (…)

Ik proef ruimte voor hervorming. Heeft de staatssecretaris de politieke wil om daarvoor te gaan? Concreet proef ik ruimte voor het mogelijk maken dat producenten collectief afspraken maken met ketenpartijen over het doorberekenen van de meerprijs van bovenwettelijke dierenwelzijns- en milieumaatregelen. Wil de staatssecretaris zich daarvoor inzetten?”

Binnenvisserij

De SGP vroeg aandacht voor de beroepsvissers die getroffen worden door het vangstverbod in gebieden met vervuilde waterbodems. Het is de overheid die deze vervuilde rivierbodems jarenlang heeft verhuurd aan de beroepsvisserij en de vervuiling niet heeft aangepakt. De regering heeft aan de Kamer én de vissers toegezegd dat hij met een regeling komt die degelijk is, maar zonder gouden randje. Een man, een man, een woord, een woord. Dijkgraaf zei er dit over: “De Kamer heeft een tijdje geleden per motie gevraagd om in ieder geval de totale financiële schade in kaart te brengen. Het bleef lang stil. Tot de staatssecretaris (Bleker, HM) een paar weken geleden vissers opriep om zelf gegevens aan te leveren. Deze inschatting ligt inmiddels bij het ministerie. Wie schetst onze verbazing dat in de recente Kamerbrief staat dat het ministerie gewoon zelf een inschatting heeft gemaakt en dat de inschatting van de vissers wordt genegeerd? Deze wijkt behoorlijk af. Zo gaan we niet met elkaar om. (…) Ik roep staatssecretaris en Kamer op samen te zoeken naar ruimte voor een betere tegemoetkoming voor de getroffen beroepsvissers.”

Natuurakkoord

Het ging veel over de natuur de afgelopen weken. Staatssecretaris Bleker is samen met de provincies een akkoord overeengekomen over de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur en de decentralisatie van het natuurbeleid. De Kamer heeft de afgelopen tijd over dit akkoord gedebatteerd. Hieronder een verslag van de SGP inbreng. Dijkgraaf:

‘’De SGP is kritisch over het akkoord. De SGP steunt de herijking, de verkleining van de Ecologische Hoofdstructuur en de decentralisatie van het natuurbeleid. In het verleden is teveel geld uitgegeven aan het aankopen van grond, terwijl er onvoldoende budget was voor inrichting en beheer. Natuur is een belangrijk onderdeel van het landelijk gebied en daarom bij uitstek een verantwoordelijkheid voor de provincies. Gelet op ons uitgangspunt ‘goed rentmeesterschap’ en de internationale verplichtingen vinden wij wel dat de natuur die we hebben goed beheerd moet kunnen worden. Op dit punt heeft de SGP enkele maanden geleden een motie ingediend. Die motie is aangenomen.’’

Scherp aan de wind

In de debatten over het natuurakkoord heeft de SGP scherp aan de wind gezeild. Het onderhandelingsakkoord was op belangrijke punten onduidelijk. Krijgen provincies wel de verantwoordelijkheid voor internationale doelen en verplichtingen op hun bordje geschoven, maar niet het geld dat daarvoor nodig is? Hoe wordt het verwachte gat tussen ecologische en financiële opgaven en het beschikbare budget gedicht? Wie gaat de noodzakelijke hydrologische maatregelen betalen?

Op aandringen van de SGP heeft de staatssecretaris opnieuw gesproken met de provincies. Via een bijlage bij het akkoord hebben zij op belangrijke punten steviger afspraken gemaakt. Daar zijn we uiteraard mee ingenomen.

Omdat het natuurakkoord nodig is om gebiedsprocessen weer op gang te krijgen, verzet de SGP zich niet tegen het sluiten van het bestuursakkoord natuur. Wel vinden we dat staatssecretaris Bleker voordat de decentralisatie definitief geregeld wordt, inzicht moet geven in een goede aansluiting van ecologische en financiële opgaven en het beschikbare budget. De SGP heeft daar een motie over ingediend. Als er gaten vallen, moeten deze hoe dan ook gedicht worden. De natuur die we hebben, moet goed beheerd kunnen worden.

De SGP heeft per motie evenééns gevraagd om extra geld uit te trekken voor hydrologische maatregelen die nodig zijn om de kwaliteit van het waterbeheer van natuurgebieden te verbeteren. Dat moet de komende maanden geregeld worden. Bij dit alles hechten we ook aan het evaluatiemoment in 2016. Als het nodig is, moet het Rijk dan bereid zijn een tandje bij te zetten. Het is en blijft de SGP-inzet dat de natuur die we hebben goed beheerd moet kunnen worden, ook na het overhevelen van het natuurbeleid naar de provincies.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 december 2011

De Banier | 24 Pagina's

Boeren en vissen in de natuur

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 december 2011

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken