Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Praktische beginselen (44)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Praktische beginselen (44)

5 minuten leestijd

De zorguitgaven groeien in absolute termen van 61,2 miljard euro in 2011 naar 74,4 miljard euro in 2015. Dat laat de Miljoenennota 2012 ons weten. Is het dan niet overbodig dat de SGP in haar Program van Beginselen heeft staan: Op de overheid rust de zorg voor de openbare gezondheid van het volk? Dat wordt toch vol en zoet gedaan? Is de genoemde visie altijd die van de SGP geweest? Waarom ziet de SGP dit beleidsterrein als een zeer wezenlijk onderdeel van de taak van de overheid?

Vergelijking met het Program der Staatkundig-Gereformeerde Partij (1918) maakt duidelijk dat de kernzin van artikel 21 al te vinden is in het eerste Program. Daaruit blijkt dat de SGP vanaf haar oprichting op het terrein van de volksgezondheid een taak weggelegd ziet voor de overheid. Het eerste Program stelt dat de overheid de taak heeft verontreiniging van het milieu te voorkomen en de bevolking te beschermen tegen besmettelijke ziekten met middelen die niet strijdig zijn met Gods Woord. De overheid mag “kunstbewerking aan den lijve” (vaccinatie dus) niet dwingend opleggen. De roeping lijkverbranding te beletten, staat in artikel 4 lid g.

Christelijke barmhartigheid?

Oude zorginstellingen dragen soms nog namen uit een ver verleden. Om enkele voorbeelden te noemen: Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en Diaconessenhuis. De meeste zorginstellingen hadden een naam die refereerde aan de religieuze kring waaruit ze ontstonden. Al dan niet ingegeven door fusies zijn die namen verwisseld voor zakelijke en neutrale namen. Was de gezondheidszorg vroeger een aangelegenheid van de kerken, nu wordt de zorg voor (psychisch) zieken, gehandicapten en ouderen meer gerekend tot de verantwoordelijkheid van de overheid. Ds. Kersten schetste in een brochure over de Invaliditeitswet de verzekering als een wereldse “caricatuur van wat alleen in de kerk naar waren aard der liefde zijn kan: ‘Draagt elkanders lasten!’” De SGP benadrukte en benadrukt dat er allereerst een eigen verantwoordelijkheid is en dat er daarnaast een taak ligt voor de overheid. De christelijke barmhartigheid, vertolkt in Christus’ woorden ‘draagt elkanders lasten’, is door de secularisatie helaas op de achtergrond geraakt.

Het leven

Artikel 21 geeft aan dat de SGP opkomt voor de beschermwaardigheid van het leven. Waarom? Omdat God de Gever van dat leven is. De Heere heeft de mens naar Zijn beeld gemaakt (Gen. 9:6). En hoewel de mens door de zonde zichzelf van die uitnemende gaven beroofd heeft (DL, H. 3-4, art. 1), blijft hij Gods schepsel. En ook al is het menselijk leven lichamelijk en psychisch geschonden, het blijft een door God gegeven leven. Daarom gaat de SGP in haar beleid ervan uit dat de mens niet het recht heeft ongeboren leven te beëindigen en de hand te slaan aan het leven in de laatste fase. Het leven dient geëerbiedigd en beschermd te worden vanaf de conceptie. Het leven dient geëerbiedigd en beschermd te worden totdat de dood is ingetreden.

De werkelijkheid: abortus

Meer dan 30.000 vrouwen lieten in 2008 een abortus uitvoeren in Nederland. Dat zijn de feiten. “Als een vrouw ongewenst zwanger is, kan zij kiezen voor abortus.

Deze behandeling kan plaatsvinden tot uiterlijk 24 weken zwangerschap.” In 17 abortusklinieken en 108 ziekenhuizen kan zwangerschapsafbreking plaatsvinden. Die info is te vinden op de site van de Rijksoverheid. Het zal duidelijk zijn dat de SGP abortus niet rekent tot het bevorderen van de volksgezondheid. Zij stelt zich te weer tegen verruiming van de abortusmogelijkheden. Zij streeft naar beperking van die mogelijkheden en als het enigszins kan naar afschaffing van abortus. Zij stelt misstanden aan de kaak. Zij biedt ook alternatieven: het regelen van hulp en opvang voor tienermoeders. Zij waarschuwt tegen de seksuele moraal die veelal leidt tot abortusaanvragen. Het leven moet vanaf de conceptie worden geëerbiedigd en beschermd.

De werkelijkheid: euthanasie

Het aantal euthanasiegevallen stijgt. In 2009 waren het er ongeveer 2.500. In 2006 waren dat er 1.900. De Rijksoverheid geeft ook over euthanasie de nodige info. Bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden kan de arts dodelijke middelen toedienen. “Euthanasie is alleen legaal wanneer de arts de zorgvuldigheidseisen uit de euthanasiewet naleeft.” De overheid is verantwoordelijk voor de regelgeving en naleving. Dat moet dan te maken hebben met het respect voor de waarde van het menselijk leven. De SGP wijst euthanasie af. Zij wijst op de mogelijkheden van palliatieve zorg. Zij strijdt tegen verruiming. Ook hier moeten misstanden aan de kaak worden gesteld. Het leven moet tot de dood toe worden geëerbiedigd en beschermd.

De werkelijkheid: bloedschuld

In het Program van 1918 is de passage over de beschermwaardigheid van het leven nog niet te vinden. Actualisering van het Program was helaas nodig. Zij is de verwoording van het beginsel van Gods Woord. Tegen het recht van zelfbeschikking op het menselijk leven plaatst de SGP het recht van God op het door Hem gegeven leven. Door bloedschulden wordt Nederland ontheiligd. De zorg voor de openbare gezondheid van het volk eist naleving van Gods geboden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 21 januari 2012

De Banier | 24 Pagina's

Praktische beginselen (44)

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 21 januari 2012

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken