Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Aan het begin van het nieuwe jaar

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aan het begin van het nieuwe jaar

4 minuten leestijd

Ds. Van Heteren zal als partijvoo rzitter oo k dit jaar wee r name ns alle geledingen de nieuwjaarswens verwoo rden. In deze rubriek zal ik me daarom richten op de plannen en activiteiten die dit jaar de aandacht zullen vragen.

In een tijd waarin de ruimte om in gehoorzaamheid aan Gods Woord te opereren steeds kleiner wordt, is het van het grootste belang als partij(geledingen) van harte verbonden te blijven aan de wortels van onze partij: Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid. Vanuit die achtergrond zal er dit vergaderjaar aandacht besteed en gevraagd worden voor enkele belangrijke zaken die hiermee verband houden. In de eerste plaats staat er dit jaar een ledenwerfcampagne op de rol met als doelstelling te groeien van ruim 28.000 naar 30.000 leden. We streven ernaar dat allen die de SGP een warm hart toedragen (en dat zijn er veel meer dan 30.000) zich als lid verbinden aan de SGP. Daarmee verlenen we met woord en daad steun aan het uitdragen van de boodschap van het ware welzijn voor land en volk anno 2012.

SGP: een vitale partij

De vitaliteit van een partij blijkt naast het aantal leden nog meer uit de aanwezigheid van die leden op partijbijeenkomsten en tijdens campagnes. Die vitaliteit blijkt echter het meest uit de innerlijke betrokkenheid bij de principiële uitgangspunten en de daarbij behorende visie op overheid en samenleving én de praktischbestuurlijke uitwerking van Bijbels genormeerde politiek. Bovengenoemde overtuiging is in de achterliggende periode aanleiding geweest om vanuit het strategisch beleidsplan (vastgesteld in 2009) een proces van doordenking te starten over de communicatie en partijorganisatie in relatie tot de boodschap.

Boodschap en communicatie

“Een partij die achter de tijdgeest aanholt, verwatert. Een partij die haar beginselen niet weet te vertolken in de actuele situatie, verstart”, zo valt te lezen in de toelichting op het Program van Beginselen. We zien het dan ook als een opdracht om op gezette tijden onszelf de vraag te stellen of we in onze communicatie de boodschap niet vervagen, maar ook of de boodschap nog ‘landt’ bij de ontvanger. Dat heeft geleid tot een piramide- achtige communicatiestructuur met een korte en bondige kerntekst waarin voor iedereen helder verwoord wordt waar de SGP voor staat. Als basis dient een uitgebreid document met links naar de grondslag- en beleidsdocumenten. Daarnaast is er een gedragscode voor (nieuwe) media vastgesteld (waar ik in mijn volgende bijdrage op terug hoop te komen) en bezint een werkgroep zich op de doelstelling, inhoud en vormgeving van het partijorgaan De Banier.

Boodschap en partijorganisatie

De ontwikkelingen in de samenleving volgen elkaar in snel tempo op. De SGP is geen kameleon die zich voortdurend aanpast aan de gewijzigde omstandigheden, maar wel een partij die, om met de woorden van onze oud-partijleider de heer Van der Vlies te spreken, het beginsel pasmunt wil maken voor deze tijd. Dat vraagt niet alleen een doordenking van de communicatie, maar ook van de inhoud van de boodschap. In dat verband wil ik hier noemen dat er een uitgebreide studie plaatsvindt over de vertaling en toepassing van de uitgangspunten voor staatkundig gereformeerde politiek, intern bekend als het project ‘Theocratiestudie’. Het Hoofdbestuur heeft dit samen met het Wetenschappelijk Instituut, de ‘Guido de Brès-Stichting’, ter hand genomen. In de loop van dit jaar hopen we onze partijleden en -geledingen hierover nader te informeren. Ten slotte vindt er ook een intensieve doordenking plaats hoe we de partijorganisatie kunnen versterken en zo de SGP-achterban nog meer kunnen betrekken bij de centrale doelstelling en opdracht van onze partij: Gods Woord tot meerdere erkenning brengen in het publieke domein. Een zaak van ons allen. Vandaar dat we ons buigen over de vraag: hoe bereiken, behouden en mobiliseren we onze mensen? Uiteraard zullen we hierover communiceren met de partijgeledingen en het grondvlak om te komen tot een gedeelde visie en draagvlak.

In het kader van uw betrokkenheid delen we u alvast mee dat op de komende partijdag op D.V. 24 maart door middel van een forumdiscussie met de ‘partijgangers’ onze aandacht in het kader van het jaarthema ‘Oog voor elkaar’ in het bijzonder gericht zal zijn op de bezuinigingen in het sociale beleid door het huidige kabinet. Behalve onze fractieleider, de heer Van der Staaij, zullen ook de heren R. Bisschop en P. Schalk aan het forum deelnemen. Alle drie zijn ze voldoende generalist om het niet te specialistisch te maken. We hopen op de 24e maart velen van u te ontmoeten!

Laat 2012 het jaar mogen zijn waarin we in afhankelijkheid en biddend om de wijsheid van de Prediker der gerechtigheid gestalte zoeken te geven aan het goede voor onze partij en het geheel van de samenleving waarvan we deel uitmaken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 21 januari 2012

De Banier | 24 Pagina's

Aan het begin van het nieuwe jaar

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 21 januari 2012

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken