Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Lijden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Lijden

4 minuten leestijd

Wat het kerkelijke jaar betreft is de lijdenstijd weer aangebroken. In de lijdenstijd staat het lijden van Christus centraal in de prediking. Wie de krant naast de Bijbel legt, ziet dat waar is wat we lezen: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen (Johannes 15:20).

Het lijden van Christus

Naar ziel en lichaam heeft Christus plaatsvervangend voor Zijn Kerk geleden. Dit lijden was werkelijkheid de ganse tijd van Zijn leven op de aarde, maar inzonderheid aan het einde van Zijn leven. Hierbij valt te denken aan de bange zielenworsteling in de hof van Gethsémané. Daar werd Zijn zweet gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. Christus gevoelde de toorn van God in Zijn ziel. Hij is gegeseld. Zo is in Christus in vervulling gegaan wat we lezen in Psalm 129 vers 3: “Ploegers hebben op mijn rug geploegd, zij hebben hun voren lang getogen.” Christus is gekruisigd. Hij heeft de vervloeking die op Zijn Kerk lag, op Zich geladen. De Zaligmaker heeft de Godverlatenheid doorgemaakt. Hij heeft het uitgeroepen: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”

Hij werd van God verlaten, om de nabijheid van God voor Zijn Kerk te verwerven. Christus heeft als de goede Herder Zijn leven gegeven voor Zijn schapen. Dat is een onbegrijpelijk groot wonder. Christus gaf Zijn leven voor vijanden en stortte Zijn bloed voor een volk waarin niets te vinden is wat Gods liefde en ontferming zou kunnen opwekken. Juist het tegendeel. Gods kinderen vallen zichzelf steeds tegen. Zij zijn niet sterker dan de discipelen die allen aan Christus geërgerd werden. In eigen kracht kunnen zij niet één uur waken. Zij zijn niet beter dan Petrus die de Heere tot driemaal toe verloochende. Mag u verwondering kennen over het lijden van Christus? Hoe meer zelfkennis Gods kind mag krijgen, hoe meer stof tot aanbidding van de Zaligmaker, Die de Zijnen heeft liefgehad tot het einde. De Zaligmaker heeft voldaan aan het recht van God. Gods Kerk wordt zalig met opluistering en verheerlijking van de deugden van God.

Het lijden van christenen

De eeuwen door is er vervolging van christenen geweest. Gods Woord spreekt ervan. We denken aan Stéfanus die gestenigd werd. Onder diverse Romeinse keizers zijn er wrede en bloedige vervolgingen geweest. In de tijd van de Reformatie hebben de brandstapels gerookt. De opsteller van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, Guido de Brès, is terechtgesteld. Tot in onze tijd gaan de vervolgingen door. Er zijn heel wat landen waar dit werkelijkheid is. Dan denk ik niet alleen aan Noord-Korea, maar ook aan vele andere landen. Een recent voorbeeld wil ik u doorgeven. Onlangs las ik van een Turkmeense prediker die in 2010 veroordeeld werd tot vier jaar strafkamp met dwangverpleging. In augustus 2010 werd hij opgepakt op verdenking van oplichting, een verzonnen beschuldiging om hem te straffen voor het leiden van een niet-geregistreerde kerk. In oktober werd hij veroordeeld en in december naar een werkkamp gestuurd. De omstandigheden in dit kamp waren redelijk. Hij zat eenmaal tien dagen in een isoleercel, maar geslagen werd hij niet. Hem werd samen met andere gevangenen amnestie verleend. Zo kwam hij vrij. Turkmenistan is een overwegend islamitisch land. De grondwet voorziet in godsdienstvrijheid, maar in de praktijk kunnen alleen geregistreerde kerken actief zijn. Deze prediker had geprobeerd zijn kerk geregistreerd te krijgen, maar werd daarbij tegengewerkt. Niet-geregistreerde kerken worden als onwettig beschouwd en door de regering nauwkeurig in de gaten gehouden. Soms is er sprake van een beperkte vrijheid voor christenen in moslimlanden. Maar moslims die overgaan tot het christendom zijn hun leven vaak niet zeker.

Verdrukking en vervolging zijn geen vreemde zaken voor volgelingen van Christus. Het gaat in vervulling wat we lezen in Johannes 15 vers 18 en 19: “Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld.” Wat zullen wij in ons vaderland nog gaan meemaken? Wedergeboorte, waarachtige bekering en waar zaligmakend geloof is noodzakelijk. Het luistert nauw. De Heere is de Hartenkenner. Denk aan 1 Korinthe 13 vers 3: “En al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven.” Daarentegen geldt klein en groot in de genade dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Christus zal al de Zijnen in Zijn overwinning doen delen. Hij bidt voor hen: “Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt.”

Ds. A. van Heteren, Urk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 maart 2012

De Banier | 24 Pagina's

Lijden

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 maart 2012

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken