Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bruggen slaan!?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bruggen slaan!?

4 minuten leestijd

Het nieuwe regeerakkoord is door de VVD-leider Rutte en de PvdAleider Samsom gepresenteerd met als motto: Bruggen slaan Elders in deze Banier zal er wel een eerste analyse worden gemaakt van positieve en negatieve punten in dit akkoord.

Drie pijlers

Het nieuwe kabinet lijkt ernst te gaan maken met broodnodige hervormingen op het sociaaleconomisch terrein. Uit de eerste commentaren valt op te maken dat de middeninkomens en dan vooral de gezinnen in die categorie het hardst getroffen worden. Er wordt naar de gezinnen helaas geen brug geslagen! Het nieuwe kabinet baseert zich op drie pijlers. “De schatkist op orde, eerlijk delen en werken aan duurzame groei”, zo vatte VVD-leider Rutte het regeerakkoord samen.

Eén pijler ontbreekt.

Helaas moeten we ook nu constateren dat de belangrijkste pijler ontbreekt in dit regeerakkoord: Bijbels gefundeerd beleid. Het feit dat in dit regeerakkoord Bijbelse noties ontbreken, maar er wel volop aandacht is voor verdergaande liberalisering van normen en waarden, betekent in feite dat waar Paars II stopte, Paars III onverdroten verdergaat. Er wordt wat betreft immateriële zaken in dit regeerakkoord geen brug geslagen naar dat deel van de bevolking dat naar de norm van Gods Woord wenst te leven. Integendeel, de brug wordt voor hen nog verder opgehaald!

Dilemma’s voor christenen

Het ontbreken van Bijbels gefundeerd beleid zal een verdere teloorgang betekenen van immateriële thema’s die niet alleen van groot belang zijn voor de christelijke minderheid, maar ook voor de samenleving als geheel. Als gevolg daarvan zullen identiteitsgebonden instellingen en organisaties, maar ook ondernemers en medewerkers in den brede gaan ervaren dat de al bestaande spanning tussen Bijbelse opvattingen en een seculiere overheidspraktijk alleen maar zal toenemen. De gereformeerde gezindte zal met steeds grotere dillema’s geconfronteerd worden. Niet voor niets zijn er in het Reformatorisch Dagblad de laatste tijd indringende oproepen gedaan om over de ingrijpende consequenties een diepgaande bezinning tot stand te brengen.

Een SGP-dilemma.

In de vorige Banier heeft een mededeling gestaan over de vraag welke consequenties de SGP voornemens is te verbinden aan de beslissing van het EHRM. Binnen de partij is er een breed gedragen besef, dat het Hoofdbestuur (HB) met dit vraagstuk voor een heel groot dilemma is geplaatst. Dit dilemma is kort samen te vatten in een tweetal kernwoorden: geloofwaardigheid (wat betreft ons beginsel) en de rechtmatigheid (wat betreft onze statuten/reglementen). Dit alles wordt gezien in het licht van de uitspraak van de Hoge Raad, dat met optimale waarborging van de grondrechten van de SGP onze partijinterne regels in overeenstemming moeten worden gebracht met het geldende recht. Het Hoofdbestuur heeft ons toegezegd zich hier serieus op te beraden. Voor dat proces van doordenking en bezinning mag onze bede en uw voorbede wel zijn: “Heere wijs Gij ons de weg.” Er zijn vragen gesteld over de wijze waarop de partij betrokken wordt bij het proces van besluitvorming. Daarover kan en wil het Hoofdbestuur duidelijk zijn: de partij in haar diverse geledingen wordt er nadrukkelijk bij betrokken en als er besluitvorming plaatsvindt, zal dat conform onze regelementen zijn. Concreet betekent dit dat er eind november een klankbordbijeenkomst belegd wordt met de diverse geledingen binnen onze partij. Het gaat dan om bestuursleden, (voormalige) vertegenwoordigers van de SGP in overheidsorganen, leden van de Raad van Advies, enz.. Deze bijeenkomst wordt belegd om te reflecteren op de overwegingen die het HB gemaakt heeft en maken zal. Vervolgens zal bij concrete besluitvorming de gebruikelijke procedure gevolgd worden: het HB-besluit wordt voorgelegd aan de Raad van Advies. Daarna wordt dit als voorstel toegezonden naar de kiesverenigingen en gepubliceerd in de Banier. Voorzien van eventuele amendementen door pkv’s en preadvies van het HB zal één en ander, wellicht aansluitend op de Algemene Vergadering, in een extra huishoudelijke vergadering tot besluitvorming moeten leiden. Het Hoofdbestuur is in dat geval voornemens D.V. januari/februari 2013 regionale bijeenkomsten te beleggen om de bestuursleden zo goed mogelijk voor te bereiden op de bespreking binnen de pkv’s. Wij begrijpen dat elke rechtgeaarde SGP’ er zich zo betrokken voelt bij deze gevoelige kwestie dat het soms zwaar valt om af te wachten wat de uitkomst is van de beraadslaging van het HB. We hopen met deze uiteenzetting echter een ieder overtuigd te hebben, dat er uiterste zorgvuldigheid betracht wordt en optimale betrokkenheid van de partij gewaarborgd wordt.

Bidstond op dankdag

Ten diepste is er in onze samenleving sprake van een geestelijke nood. Toen Daniël (zie hoofdstuk 9) na het lezen van de profetie van Jeremia bad om de verlossing van zijn volk uit Babel, verootmoedigde hij zich voor de Heere, ziende op zijn persoonlijke schuld en die van zijn volk. Zou zo’n verootmoediging, gewerkt door Gods Geest, niet het allernoodzakelijkste zijn?

M.F. van Leeuwen,algemeen voorzitter

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 10 november 2012

De Banier | 24 Pagina's

Bruggen slaan!?

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 10 november 2012

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken