Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bidden voor de nieuwe regering

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bidden voor de nieuwe regering

4 minuten leestijd

Het kabinet Rutte II is aangetreden. Velen leveren commentaar op de nieuwe regering. Er is al heel wat kritiek gekomen op deze regering. Wordt er ook voor de nieuwe regering gebeden?

Gebod

Het is een goede zaak dat in het gebed de overheden worden opgedragen aan de Heere. Gods Woord houdt het ons voor dat dit moet gebeuren. Zo mag het bidden voor de nieuwe regering niet nagelaten worden. De apostel Paulus schrijft immers in 1 Tim. 2:1-2a “Ik vermaan dan vóór alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn.” Dat zijn woorden die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Duidelijk klinkt de opdracht tot gebed door. De vraag kan gesteld worden: welke zaken dienen dan een plaats te krijgen in het gebed? Dit wordt door de apostel Paulus in vier woorden getekend: smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen. De kanttekening geeft duidelijk aan wat er met deze woorden wordt bedoeld. Er is sprake van ‘smekingen’ vanwege dreigende straffen en zwarigheden die God rechtvaardig kan doen komen, omdat er veel zonden bedreven worden in ons land en door ons volk. Mag u gebed kennen om de betoning van Gods lankmoedigheid? Mag u smeken of de Heere niet wil overgeven aan het oordeel van de verharding? Het woord ‘gebeden’ geeft aan dat de hulp van de Heere onmisbaar is en het houdt het bidden om zegeningen in. Zonder dat de Heere het geeft, kan de nieuwe regering niets doen. ‘Voorbiddingen’ betekent dat anderen aan de Heere worden opgedragen, dus ook de overheden die over ons gesteld zijn. ‘Dankzeggingen’ worden gedaan vanwege de weldaden die de Heere aan ons of aan anderen geeft. Voor allerlei soort van mensen dient gebeden te worden. Dat geldt ook voor onderdanen en overheden. In de tijd van Paulus was er sprake van een goddeloze overheid, een overheid die met God en gebod geen rekening hield. Er was sprake van een vijandige overheid, waar vervolgingen van te verwachten waren. Dit bracht Paulus er niet toe om te zeggen: bidt maar niet voor zo’n goddeloze overheid. Ondanks alles wat tegen de toenmalige overheid kon ingebracht worden, roept Paulus op voor de keizer en voor degenen die het grote Romeinse Rijk bestuurden, te bidden. Zo komt vandaag de vermaning tot ons voor de regering die plaatselijk, provinciaal en landelijk regeert, te bidden. Laten we die vermaning niet naast ons neerleggen. De Heere heeft immers het gebed voor de overheden geboden.

Doel

Wat is het doel van gebed voor de overheden? Dat staat in 1 Tim. 2:2b “Opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid.” Calvijn schrijft dat de overheden rust dienen te bieden aan de onderdanen en de dienst Gods dienen te beschermen. Ook bij de woorden ‘godzaligheid en eerbaarheid’ willen we weergeven wat de kanttekening zegt. De kanttekening spreekt over de gehoorzaamheid aan de geboden van de eerste en tweede tafel van Gods wet. We lezen ondermeer het volgende in de kanttekening: “Want de rechte overheden zijn bewaarders of beschermers van beide de tafelen der tien geboden.” God kan op het gebed vijandige overheidspersonen bekeren zodat zij persoonlijk gaan leven naar Gods geboden en die geboden ook gaan voorhouden aan hun onderdanen. De apostel Paulus had de almacht van God leren kennen in zijn leven. Hij was immers een vervolger, een vijand van Christus en van de christenen. Hij was uitgegaan naar Damascus ‘blazende dreiging en moord’. Maar God hield hem staande, zodat hij van een vervolger een volgeling werd. De Heere heeft het werk van Paulus rijk gezegend. De prediking van Paulus was een instrument in de hand des Heeren om afbreuk te doen aan het rijk van de vorst der duisternis. Zo kan het vandaag nog gebeuren dat vijanden volgelingen worden. Geloven we dat? Bidden we daarom? Denken we groot van Gods almacht? Het is een wonder als op het gebed overheidspersonen tot kennis der waarheid zouden komen en die waarheid door bekering hartelijk lief zouden krijgen. Dat zou van grote betekenis kunnen zijn voor de gang van zaken in ons vaderland. Doet het ons pijn dat Gods geboden met de voeten getreden worden of voelen we alleen pijn als onze portemonnee geraakt wordt? De eer van God dient bovenaan te staan. De Heere geve in gehoorzaamheid aan Zijn Woord en gebed voor allen die over ons gesteld zijn. Hij werke wonderen op het gebed, opdat overheidspersonen de Tien Geboden gehoorzamen, beschermen en bewaren zouden. Onverminderd dient ook door onze vertegenwoordigers naar de overheid verwoord te worden wat we lezen in Psalm 2:12 “Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op Hem betrouwen.”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 24 november 2012

De Banier | 24 Pagina's

Bidden voor de nieuwe regering

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 24 november 2012

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken