Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Laatste aflevering

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Laatste aflevering

6 minuten leestijd

De rubriek Plaatselijk actief is toe aan zijn laatste aflevering. Ruim twee jaar is aandacht besteed aan de vitalisering van kiesverenigingen. Uiteraard gaat de SGP daar ook in 2013 mee door, maar niet meer via deze rubriek. In deze laatste aflevering een terugblik en vooruitblik. En we zijn op zoek naar uw ideeën!

De rubriek Plaatselijk actief begon op 17 september 2010. De constatering die in de eerste aflevering gedaan werd, is dat de SGP dankzij haar structuur al decennia lang actief is. Er werd echter meteen een vraag aan gekoppeld: “Hoe zorgen we dat in de toekomst de 205 kiesverenigingen nog steeds écht actief zijn?”

Die vraag is inmiddels door de werkelijkheid ingehaald. Waren er in 2010 nog 205 kiesverenigingen, eind 2012 zijn er nog 188. De oorzaak van die daling is vaak een combinatie van (gemeentelijke) fusies en een gebrek aan vitaliteit. Maar de essentie van de vraag blijft staan: “Hoe houden we in de toekomst door heel Nederland heen de SGP-boodschap levend?”

Doel

Die SGP-boodschap levend houden, is immers een belangrijk doel! Elke kiesvereniging heeft namelijk in haar statuten staan: “De kiesvereniging stelt zich ten doel de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen in den lande overeenkomstig de in artikel 2 vermelde grondslag. Derhalve is haar streven erop gericht dat Gods Woord als norm aanvaard wordt voor het politieke en maatschappelijke leven.”

Praktisch handen en voeten geven aan die vraag, blijkt voor kiesvereniging vaak lastig te zijn! Een ledenvergadering organiseren, lukt wel, maar als maar 10% van de leden komt, voldoet u dan aan uw doel? Of als alle SGP-raadsleden minimaal 50 jaar zijn en ook de komende periode blijven zitten, voldoet u dan aan uw doel? Met die vraag worstelen besturen: wanneer kunt u zeggen dat u voldoet aan het doel dat in de statuten vermeld staat.

Drie pijlers

Om kiesverenigingen daarbij te helpen, is het model van de vitale kiesvereniging ontwikkeld (zie afbeelding). Een vitale kiesvereniging herkent u aan drie pijlers:

1. Het vinden, binden, boeien en betrekken van leden en achterban bij Bijbels genormeerde politiek.

2. Het zichtbaar invloed uitoefenen op de maatschappij en participeren in de plaatselijke (netwerk)samenleving.

3. Het veiligstellen van de toekomst door aanwas van nieuwe leden en door jongeren actief te interesseren voor de SGP.

Wanneer bent u vitaal? Wanneer voldoet u aan het doel? Als een kiesverenigingsbestuur aandacht heeft voor elke pijler en bezig is elke pijler te versterken. 100% op orde, zult u ze nooit hebben. Maar het gaat om activiteiten die u telkens opnieuw moet blijven doen.

Hart

Dat kan niet zonder het hart van de kiesvereniging: het bestuur. Als het bestuur niet enthousiast is, zijn de leden niet enthousiast. Is het bestuur niet betrokken, dan zijn de leden het ook niet. Is het bestuur niet actief, dan hoeft u van leden helemaal niets te verwachten. Het bestuur is de dragende kracht van de drie pijlers!

Tegelijk worstelen veel SGP-bestuursleden met een gebrek aan tijd. In die worsteling is het belangrijk om altijd de roep van de ledenvergadering voorop te stellen: zij vraagt het bestuurslid of hij namens de leden het doel van de kiesvereniging wil realiseren. Wanneer iemand die verplichting aangaat, doet hij dat geheel vrijwillig, maar niet vrijblijvend! Een gebrek aan tijd is geen excuus om weinig tot niets te doen. Een ‘ja’ betekent de daad bij het woord voegen.

Aan de slag in 2013

Hoe staat het met uw kiesvereniging? Die vraag kunt u zich als lid of als bestuurslid stellen. Kan uw kiesvereniging wel wat levendiger? Is er werk aan de winkel voor de SGP in uw woonplaats? Maakt u zich zorgen om de toekomst van de SGP? Dan is het goed om aan de slag te gaan met vitalisering (of er mee door te gaan als u begonnen bent). Wat zijn de mogelijkheden in 2013, als de rubriek Plaatselijk actief niet meer bestaat?

1. Cursus

De meest effectieve manier om aan de slag te gaan met vitalisering is een cursus volgen. Volg bijvoorbeeld als u net begint met vitalisering de cursus Vitalisering kiesvereniging. Als u op eigen initiatief al wat langer bezig bent of als u de cursus Vitalisering kiesvereniging al gedaan hebt, is de cursus Besturen kiesvereniging iets voor u. Met beide cursussen krijgt een kiesverenigingsbestuur praktische handvatten waarmee ze meteen in de praktijk van uw bestuur mee aan de slag kan.

Binnenkort gaat het SGP-bureau aan de slag met het ontwikkelen van een nieuw SGP-studieprogramma (2013-2017). Daarin liggen twee zwaartepunten: lokale SGP-politici de mogelijkheid geven zich verder te ontwikkelen en kiesverenigingsbesturen vaardig maken in het vitaliseren van hun kiesvereniging. Daarbij proberen we van de vergaderfaciliteiten in het nieuwe SGP-bureau, met name in de avonduren, dankbaar gebruik te maken.

Hebt u ideeën of suggesties voor nieuwe cursussen en trainingen voor kiesverenigingsbesturen en lokale politici? Mail ze naar hpool@sgp.nl of bel naar 010- 7200778.

2. Handboek

Het ligt in de planning om voorjaar 2013 met een nieuwe aanvulling op het losbladig Handboek te komen. Bij die aanvulling zit onder andere de Handleiding Vitalisering kiesvereniging. Deze handleiding is een stappenplan dat u per stap kunt volgen om uw kiesvereniging te vitaliseren, geheel in uw eigen tempo. Handleiding en cursus sluiten nauwkeurig op elkaar aan. Uiteraard wil het SGP-bureau u ook hierbij helpen.

Als u nog ideeën hebt voor de aanvulling op het losbladig Handboek, dan houden wij ons graag aanbevolen voor uw gedachten hierover. Laat vooral weten wat u nog mist!

3. Middelen

De rubriek Plaatselijk actief verdwijnt uit De Banier. Uiteraard zal de SGP in de nieuwe Banier wel aandacht blijven geven aan politiek dicht bij huis. Maar de artikelen die specifiek op besturen gericht zijn verdwijnen en ook wordt de nieuwe rubriek breder van opzet door naast kiesverenigingen ook op de activiteiten van lokale SGP-politici te richten. Hebt u hier suggesties voor? Of weet u een goede naam voor de rubriek? U weet ons te vinden!

Het SGP-bureau wil kiesverenigingsbesturen wel rechtstreeks blijven betrekken bij het onderwerp vitalisering. Natuurlijk via de bestaande nieuwsbrief, maar er zijn vast nog meer mogelijkheden. Hoe zou u willen dat het bestuur van uw kiesvereniging benaderd wordt? Via (een afgesloten account) op Facebook of Twitter? Of gewoon door een brief bij u in de bus, dat als ingezonden stuk op de bestuursvergadering wordt behandeld? We horen het graag.

Tot slot

Was deze rubriek niet wat te praktisch? Had het niet een te hoog ‘doe-gehalte’? Wie kijkt naar het geformuleerde doel in de statuten van de kiesverenigingen, ziet dat juist dat doel heel praktisch is. Ze ‘stelt’, ze ‘brengt’ en ze ‘streeft’. Het doel van de SGP vraagt om praktische uitwerking. Handen uit de mouwen.

Tegelijk kan niemand zonder Gods zegen. Niet voor niets begint een kiesverenigingsbestuur haar vergadering met gebed. Niet voor niets luistert ze eerst in afhankelijkheid naar het geopende Woord. En niet voor niets vraagt ze aan het einde van haar vergadering nogmaals om een Gods zegen.

Dan moeten tijdens de vergadering en erna wel de handen uit de mouwen! Niet teveel meer praten. Niet teveel meer redeneren. Vooral doen! Want weldenkende mensen zijn er binnen de SGP al genoeg. Van weldoende mensen kunnen we er nog wel wat gebruiken.


Suggesties gezocht

In dit artikel is een paar keer gevraagd om uw suggesties en ideeën! Hier staan ze nog een keer overzichtelijk op een rijtje.

• Ideeën voor nieuwe cursussen en trainingen voor kiesverenigingsbesturen en lokale politici.

• Suggesties voor aanvullingen op het losbladig Handboek, zowel voor kiesverenigingen als voor lokale SGP-fracties.

• Tips voor een goede naam voor de rubriek in de nieuwe Banier die lokale SGP-politiek centraal wil stellen

• Voorstellen voor middelen waarmee de SGP uw kiesverenigingbestuur kan bereiken voor de vitalisering van kiesvereniging.

We zien uw ideeën, suggesties, tips en voorstellen graag tegemoet! Mail naar hpool@sgp.nl of bel 010-7200778


Ledenwerfcampagne 2012

De SGP is vanaf 1 januari 2012 tot en met begin december gegroeid van 28.048 leden naar 29.136 leden. De deadline van de ledenwerfcampagne 2012 komt inmiddels snel in zicht: op maandag 31 december 2012 om 23.59 uur moeten alle gegevens van de nieuwe leden binnen zijn bij het SGPbureau. Alle nieuwe leden die vanaf 1 januari 2013 binnenkomen, worden uiteraard enthousiast verwelkomd, maar vallen niet meer onder de voorwaarden van de Ledenwerfcampagne 2012.

U kunt de gegevens van de nieuwe leden sturen naar administratie@sgp.nl. Ook per post kunt u hun gegevens sturen: SGP-bureau, Dinkel 7, 3068 HB Rotterdam. In de eerste (vernieuwde) Banier van 2013 zal worden teruggeblikt op de Ledenwerfcampagne 2012.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 8 december 2012

De Banier | 24 Pagina's

Laatste aflevering

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 8 december 2012

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken