Bekijk het origineel

INGEBRUIKNEMING KERKGEBOUW TE NORWICH

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

INGEBRUIKNEMING KERKGEBOUW TE NORWICH

3 minuten leestijd

(Ontario)

Woensdag 15 Juni was het voor de gemeente die de laatste jaren vergaderd was te Otterville een blijde dag. Van heinde en ver was men samengekomen om getuige te zijn bij de ingebruikneming van het kerkgebouw.

De consulent had tot tekst gekozen 1 Kon. 8:29, het eerste gedeelte: “Dat uwe oogen open zijn, nacht en dag over dit huis, over deze plaats, van dewelke Gij gezegd heb: Mijn Naam zal daar zijn.”

In de voorafspraak merkte de leeraar op, dat hij ook dezen avond wel een steen mochten oprichten, gelijk Samuel deed, om te betuigen: Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen.

In October 1948 werd de eerste dienst in Ontario geleid door Ds. Lamain in Courtland, waar toen ongeveer een 30 menschen tegenwoordig waren, de kinderen inbegrepen. Later werd eeni-gen tijd vergaderd in Lyendock, waar ook Ds. Hegeman menigmaal voorging.

In 1950 kwam men samen in Otterville. Een Engelsche kerk werd afgestaan, waarin ook de gemeente geïnstitueerd werd op Zondag 22 October.

2 Jan. 1951 werd een voormalig schoolgebouw dat tot kerk was ingericht in gebruik genomen, met een predikatie over Ps. 132:13-14.

Doordat de gemeente steeds grooter werd, werd de behoefte steeds grooter voor een ruimer gebouw. In Norwich werd een gebouw gevonden, een groote villa, maar dat later als high school gebruikt was, en door de gemeente nu was aangekocht. Het gebouw is zeer doelmatig ingericht, zoodat het voor meer dan 300 menschen ruimte biedt, en een zeer geschikte consistoriekamer, en tevens is er ook een ruime gelegenheid voor het houden van catechisaties. Ook heeft de koster een geschikte plaats om er te wonen.

Het gebouw kon door de gemeente betaald worden. Men heeft het kunnen koopen voor $3500. Voor de verbouwing dat ongeveer ook hetzelfde kostte als de koopsom, werd gezorgd, daar vrienden uit de States dat geld hebben geleend. Er zijn overvloedige redenen tot erkenning van Gods goedertierenheden. De leeraar wees in zijn predikatie op de noodzakelijkheid van de tegenwoordigheid Gods. Die tegenwoordigheid is door God Zelf beloofd; werd door Salomo afgebeden, en is voor ons onmisbaar.

Met ernst werd aangedrongen om toch getrouw op te komen onder de middelen der genade. De groote waardij daarvan werd aangewezen, maar de nadruk werd er op gelegd, dat de door Christus verworven weldaden van het verbond der genade, moeten toegepast worden door God den Heiligen Geest. Christus moet intrek nemen in onze harten, door het geloof in onze harten wonen, en wij in de liefde geworteld en gegrond. Met de wensch en bede dat Gods Geest mocht komen en wonen in dit gebouw, dat vele zielen tot God bekeerd, huichelaars ontdekt, en Gods ware volk getroost en bevestigd mocht worden, werd de predikatie beëindigd.

Aan het eind van de dienst werd nog een enkel woord gesproken door de ouderling van Bradford, en ook door een lid van de plaatselijke overheid, die ook in dezen eersten dienst vertegenwoordigd was, door verschillende leden. De laatste spreker richtte zich tot kerkeraad en gemeente in de taal des lands.

Ook Ds. J. Hamstra, leeraar der Old Christelijk Ger. kerk was aanwezig, met een lid van zijn kerkeraad.

De kerkeraad van St. Catherines was ook vertegenwoordigd.

Nadat nog gezongen was Ps. 133:3 werd den zegen op de gemeente gelegd; keerden allen huiswaarts.

De naam Otterville vervalt nu. Het is nu de Netherlands Reformed Congregation te Norwich.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juli 1955

The Banner of Truth | 16 Pagina's

INGEBRUIKNEMING KERKGEBOUW TE NORWICH

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juli 1955

The Banner of Truth | 16 Pagina's

PDF Bekijken