Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Moederbelofte

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Moederbelofte

5 minuten leestijd

“Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.” — Genesis 3, vers 15

Deze bekende tekst wordt genoemd de moederbelofte, omdat ze is de moeder van al de beloften, welke onder het Oude verbond gegeven zijn van de komende Messias. Het is de inhoud van de eerste Evangelie prediking, Jezus Christus, het Zaad der vrouw. Deze rijke toezegging is door de Heere niet rechtstreeks tot de mens gericht, maar zijdelings. Immers de Heere sprak tot de slang deze woorden tegelijk met het veroordelend vonnis. Hoe wordt hierin getekend de ontzettende val van het eerste mensenpaar en het ganse menselijk geslacht. In de staat der recht-heid deelden ze in de onmiddelijke gemeenschap Cods en sprak Hij, hun Schepper, met hen als een Vriend die met Zijn vrienden spreekt. Nu alleen veroordelende vragen gesteld. Ze worden als schuldigen geroepen om voor Hem verantwoording of te leggen, van het geen ze gedaan hebben. Vrezend en bevend en toch niet dadelijk de schuld volledig bekennen, maar zich vrij willen pleiten hebben ze daar gestaan, toen de Heere deze woorden sprak.

De mens eenmaal de kroon der schepping, heeft zichzelf ontkroond, zich verkocht aan de vorst der duister-nis, de vijand des Heeren. Menende als God te zullen zijn is hij nu een slaaf geworden van de satan, welke hij blinde-lings volgt.

Daardoor is er nu vijandschap tussen God en de mens en dat is voor de mens de dood en het eeuwig verderf, omdat hij zich moedwillig van de Bron des levens heeft losgescheurd. Had de Heere de mens niet opgezocht en hem geroepen, dan zou de mens nooit naar God gevraagd hebben. Welk een onuit-sprekelijke genade, dat God zelf de mens opzoekt en nog met hem wil te doen hebben. De mens is door eigen schuld gekomen onder hem, die het geweld des doods had en is niet in staat zichzelf daaruitte verlossen. Hoe kan de mens zijn schuld bij God betalen, zijn ongerechtigheid verzoenen, zijn banden des doods slaken?

Hebt ge daar wel eens over nagedacht, dat de Heere door uw zonde en schuld een vijand van u is? Hebt ge met Adam en Eva geleerd dat de schorten van vijgeboombladeren uw naaktheid der zonde voor God niet kunnen bedekken?

Is het ook uw belijdenis voor God geworden, ik heb gegeten, dat is, ik heb gezondigd en gedaan dat kwaad was in Uw oog, dies ben ik Heer, Uw gramschap dubbel waardig? Kent u, door het ontdekkend licht des Geestes, dat ge zonder God en zonder Christus zijt en geboeid zijt door de ketenen der zOnde en ongerechtigheid en uw ganse bestaan een vijandschap tegen de Heere en Zijn Gezalfde?

Ziet hier in bovengenoemde tekst de opzoekende liefde Gods voor een zich in vijandschap van God afkerend mensenpaar. Daarom zal de verlossing Godswerk zijn. Die verlossing is alleen mogelijk door Een die sterker is dan de boze, die hen gevangen houdt, en die het geweld des doodste niet doet door aan Gods recht te volden. God in Zichzelf bewogen zijnde heeft in het Zaad der vrouw, in Christus, een weg gebaand om met behoud van Zijn goddelijke deugden door de diepte van de val uit het menselijk geslacht de door Hem uitverkorenen tot Zijn kinderen aan te nemen waar ze met alien kinderen des toorns waren.

Uit soevereine genade zegt God: Ik zal vijandschap zetten. Dat ge hier u zelf leerde kennen als een vriend van satan door uw eigen toedoen en als een vijand van God, dan is de strijd in uw ziel begonnen om satan af te vallen en de Heere toe te vallen. En als het van u moest afhangen voorwaar de strijd was verloren. De Heere kondigt satan aan: Ik zal uw toeleg verijdelen; Ik zal da rampzalige bondgenootschap verbreken.

Straks hopen we het heuglijk heilsfeit van de vervulling dezer belofte weer te herdenken. Het kerkelijk jaar staat weer in het teken van advent enkele weken voor kerstdag. Toen is Hij gekomen om als mens zich de verzenen te laten vermorzelen daardoor heeft hij de satan volkomen overwonnen, omdat Hij sterker was dan alle schepselen; waarachtig God. Het Woord is vlees geworden.

De overwinning is hier klaar en duidelijk getekend: datzelfde zal u de kop vermorzelen. Dan is overwonnen de list om de mens te verleiden, dan is dit heilloos verbond, dat voorzichtig ver-drag met de hel te niet gedaan, de gemeenschap met satan verbroken.

Hij is gekomen om de werken des duivels te verbreken. In Hem, die als hulpeloos Kind werd neergelegd in de kribbe is de vervulling van de komst van Die Held der Hulp voor hen, die hun boeien der zonde niet kunnen breken, maar dagelijks de schuld meerder maken, die met Adam en Eva tot hun smart en droefheid, dagelijks moeten bekennen onbekwaam te zijn de strijd tegen de macht der duisternis te strijden.

Verstaat ge de betekenis van het naderende kerstfeest? Is bij u het uitzien naar de komst van Hem die uw heil volmaakt? Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverdriet. De belofte houdt in: Hij zal komen. De vervulling: Hij is gekomen. Nu te verstaan voor eigen hart en leven, Zo Hij vertoeft, verbeidt Hem, want Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven.

Rev. J.C. Weststrate is pastor of the Gereformeerde Cemeente (Netherlands Reformed Congregation) at ‘s-Graven-polder, the Netherlands.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 december 1986

The Banner of Truth | 28 Pagina's

De Moederbelofte

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 december 1986

The Banner of Truth | 28 Pagina's

PDF Bekijken