Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een spot en smaad van mensen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een spot en smaad van mensen

5 minuten leestijd

“En die voorbijgingen, schuddende hunne hoofden, en zeggende: Ha! Gij die den tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt: behoud Uzelven, en kom af van het kruis” (Markus 15:29&30).

Een spot en smaad van mensen. Wien’t boze volk naar zijn baldadig wensen, beschimpen kan. Nooit is de spot en smaad voor de Zaligmaker zo fel geweest als toen Hij aan het kruis hing. Als het heilig Offerlam Gods moet Hij Zijn werk, Zijn zware Middelaarstaak, verrichten onder vuile helse spot. Spot en smaad is Hem tijdens Zijn leven op aarde nooit bespaard gebleven, maar nooit is ze zo fel en zo algemeen geweest als bij Zijn uitgang uit de wereld.

Nu Hij aan het kruis hangt en al Zijn gedachten bij het offer zijn, dat Hij Zijn Vader opdraagt en bij het volk dat Hij verlost, probeert men Zijn heilige gedachten door helse spot te verstoren. In de oudheid werden openbare terechtstellingen door velen beschouwd als een zaak van publiek vermaak. Men schudt het hoofd erover. En dan geeft men Hem Zijn eigen woorden terug. Ha! Gij die de tempel afbreekt … Christus heeft eenmaal gesproken: “Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik dezelve oprichten.” Maar dat sprak Hij van de tempel van Zijn eigen lichaam dat aan het kruis afgebroken wordt en na drie dagen opgericht zal worden. Hij is zelf de levende tempel Gods Die de reine eredienst herstelt waarin God wordt aangebeden in Geest en waarheid. Door Zijn offer maakt Hij een eind aan Israëls ceremoniële tempeldienst omdat Hij die vervult. Maar daar verstaan ze niets van. Daarom denken ze dat Hij de tempel veracht. En kom bij de Jood niet aan de tempel. Dat is het nationale heiligdom. Niet zozeer als de woning des Heeren, want de Heere Jezus heeft het tweemaal moeten reinigen. Maar ’t is de volkstrots van Israël. En toch, die tempel kan vallen en zal vallen in het oordeel Gods dat door de Romeinen zal worden uitgevoerd.

Ha! Gij die de tempel afbreekt … Waar blijven nu Uw grote woorden van tempelafbraak en opbouw? Denk eerst maar eens aan Uzelf. Behoud Uzelf. Hoe komt hier de spot van het lage en het gemene in al zijn ontaarding openbaar, want als er ooit iets is geweest waaraan Christus nimmer heeft gedacht, dan is het dat Hij nimmer gedacht heeft aan Zichzelf. Hij dacht altijd aan een ander; aan Zijn Vader om die te verheerlijken en aan Zijn volk om hen te verlossen en te zaligen.

Behoud Uzelf en kom af van dat kruis. Zo wordt er gebruld rondom het kruis en het wordt vervuld. “Vele varren hebben Mij omsingeld: sterke stieren van Basan hebben Mij omringd. Zij hebben hun mond tegen Mij opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw.” En waartoe? Omdat Zijn volk zich zo een uitgang uit de wereld en zo een ingang in de eeuwige duisternis heeft waardig gemaakt.

’t Is om uw zonden, kinderen Gods dat Jezus zo bespot is aan het kruis. ’t Is omdat u zo gespot hebt met het heilige. Mogelijk zegt of denkt u: ik heb wel veel zonden, maar heb nooit bewust het heilige bespot. Ga dan in gedachten eens mee naar het Paradijs. Hoe hebben we daar gespot met de Allerhoogste God. En wat is ongeloof anders dan spotten met de Waarachtige?

Hoelang is u al aan Hem voorbijgegaan? O zeker, wij kunnen veel voor de waarheid over hebben, maar dat hebben de mensen bij ’t kruis ook. Zij zullen dezelfde avond Paasfeest vieren. En toch, wat is het eind van hun bedrijf? “En die voorbijgingen lasterden Hem.” Wat kunnen we veel hebben en toch alles missen omdat wij nooit als verloren zondaren aan Zijn voeten terechtkwamen. Omdat wij onze tempelgodsdienst niet leerden kennen als een wegwerpelijk kleed.

Ziehier de liefde van Christus. Wat heeft het Hem gekost om de Zijnen van de helse pijn en duivelse spot te verlossen. Wij hebben eeuwige smaad verdiend, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.

Dat Christus zulke lage, dierlijke spot moet ondergaan is enerzijds tot verootmoediging.

Dat predikt onze grote schuld die Hij moet verzoenen. Maar anderzijds tot bemoediging voor een volk dat die spottaal ook moet horen. Bedenkt, dat er straks een dag van afrekening komt. Dan worden zij die de vromen hier bespot hebben (en in hen Christus Zelf) voor eeuwig overgegeven aan de spotlust der duivelen.

En laat het Gods kinderen tot troost zijn dat al weten zij geen antwoord op de spottaal van in-en uitwendige vijanden, de Heere wel een antwoord weet.

Hij zegt; Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad van u spreken om mijnentwil.

Dit moest eigenlijk onze hoogste eer zijn. Laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats Zijn smaadheid dragende. ’t Is maar voor een korte tijd. Straks zal Hij de smaadheid Zijns volks van de ganse aarde wegnemen. Dan zullen de rechtvaardigen blinken in het Koninkrijk huns Vaders.

Rev. R. Bogaard (1921-2013)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 april 2017

The Banner of Truth | 24 Pagina's

Een spot en smaad van mensen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 april 2017

The Banner of Truth | 24 Pagina's

PDF Bekijken