Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbespreking

5 minuten leestijd

PRINS DER PREDIKERS. Het leven en de arbeid van Ds. Charles Haddon Spurgeon. N.V. Uitgeverij „De Banier”, Utrecht.

Het titelblad vermeldt, dat het boek is samengesteld door zijn echtgenote, dat het in het Nederlands is vertaald door Elisabeth Freystadt en dat het opnieuw voor de druk is gereedgemaakt door Ds. J. van der Haar. We lezen daar ook tussen haakjes, dat Spurgeon leefde van 1834-1891. Dat is niet juist. Hij werd geboren op 19 juni 1834 en stierf op 31 januari 1892 na een langdurige ziekte.

Het oorspronkelijke werk is uitvoeriger. Dit is een enigszins verkorte uitgave, die ook nog 360 bladzijden groot is. Het bevat in hoofdzaak wat Spurgeon zelf heeft geschreven.

Spurgeon was één van de meest begaafde predikers, die er ooit geweest zijn. De Heere had hem vele talenten toebetrouwd en die heeft hij vanaf zijn jeugd totdat hij niet meer kon ten volle gebruikt. Hij heeft geijverd voor de naam en zaak des Heeren. Hij was nog slechts 57 jaar oud, toen de Heere hem wegnam.

Wij kennen Spurgeon uit zijn preken en uit andere werken, die ook in onze taal gedrukt zijn. Door zijn werken spreekt hij nog nadat hij gestorven is.

Wij kunnen er ons over verheugen, dat ditwerk opnieuw het licht ziet. Daardoor zijn we in de gelegenheid nader met het leven en de arbeid van deze prediker bij uitnemendheid kennis te maken. Hij was de Calvinistische leer van harte toegedaan en heeft gedurende veertig jaren het Evangelie van Gods genade gepredikt aan verloren zondaren. Onze belangstelling wordt al lezende gewekt en we willen het boek tot het einde uitlezen.

Zo hier en daar komt er een vraag op. Om maar iets te noemen. Is Spurgeon niet wat al te gemakkelijk overgegaan tot de Baptisten? Wij menen van wel. Is al de zegen op zijn veelvuldige arbeid van blijvende, van eeuwigheidswaarde geweest? Wij behoeven geen antwoord te geven. Wij belijden naar Gods eigen getuigenis, dat Zijn Woord niet ledig wederkeert, maar dat het doet, wat Hem behaagt. En Paulus schrijft 2 Kor. 2 : 15-16: „Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen, die zalig worden, en in degenen, die verloren gaan; dezen wel een reuk des doods ten dode, maar genen reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam?”

Dat de Heere de arbeid van deze prediker menigmaal heeft gezegend, mogen wij gerust aannemen. We moeten bij onze beoordeling niet vergeten, dat Spurgeon een opwekkingsprediker was, die in Londen duizenden onder zijn gehoor samenbracht, die anders, menselijk gesproken, nooit onder de waarheid van Gods Woord gekomen waren.

Wij willen daarom het lezen van het boek van harte aanbevelen. We volgen Spurgeon in het boek van zijn jeugd tot zijn dood. Het is niet zonder meer een levensbeschrijving. Het bevat veel meer. Daardoor gaat Spurgeon voor ons leven.

Het boek is verlucht met een aantal illustraties. Het is gedrukt op prima wit houtvrij papier, en kost gebonden in linnen prachtband met stofomslag f 14,-.

HET HOOGLIED VAN SALOMO door Jacobus Revius, bewerkt door Marinus Nijsse. Uitgeverij Pieters te Oostburg.

Revius leefde van 1586-1658. Hij was predikant te Zeddam, Winterswijk, Aalten en Deventer. Hij was één van de revisoren van de Statenvertaling. Behalve predikant was hij ook dichter. „Het Hoghe Liedt Salomons” verscheen voor het eerst in 1621. De verzen zijn in de uitgave van Pieters gezet in de spelling van deze tijd. De oude spelling schrikt velen af. Om duidelijker aan te spreken, zijn hier en daar de regels gewijzigd, maar de uitgangen moesten blijven staan in verband met de zangwijze, waarop de gedichten kunnen worden gezongen. Boven elke zang staat in het kort wat de strekking is van dat gedeelte. Die „inhoud” mogen wij zeker niet overslaan, want het is de sleutel tot het goed verstaan van de samenspraak van Christus met Zijn bruid. Dat door de lezing van dit Hooglied de dichter Revius meer bekendheid zal krijgen en dat de liefde tot de klassieke verskunst mag worden gewekt of vergroot, is de wens van de bewerker, aan wiens inleidend woord het bovenstaande is ontleend.

Revius is onder ons bekend door zijn gedicht: ’t En zijn de Joden niet, Heer Jezu, die U kruisten”. Het Hooglied van Revius is een vrije weergave van de inhoud van dit bijbelboek. Het bevat acht zangen. Het is een werkje voor liefhebbers van dichtwerken en kan ook anderen toespreken.

In de laatste zang eindigt de Bruidegom als volgt:

O, gij die woont in Mijn verheven hoven,
wilt toch Mijn naam bij al uw vrienden loven.
Verkondigt vrij Mijn zuiver hemels woord,
’t verkregen volk dat naar uw stemme hoort.

Daarop laat de Bruid volgen:

En Gij, mijn Heer’, mijn Bruigom hoog gezeten,
kom haastig tot mij, wil mij niet vergeten.
Als ’t vlugge hert komt rennen door het kruid,
Kom haastig, haal uw uitverkoren Bruid.

Het viel ons op, dat in de eerste zang boven het 9e vers de aanduiding, dat de Bruid gaat spreken, gemist wordt. De uitgave ziet er keurig verzorgd uit. Het boekje kost, gebonden in een witte band, f 4,95 per exemplaar.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 november 1966

Bewaar het pand | 4 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 november 1966

Bewaar het pand | 4 Pagina's

PDF Bekijken