Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jezus komt

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jezus komt

6 minuten leestijd

Ziet Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien

Over enkele dagen zal het de laatste dag van het jaar zijn. Het zal weer oudejaarsdag zijn. Wat gaat de tijd toch snel. Een jaar vliegt voorbij. Van de laatste dag van het jaar gaat bijzonder een prediking uit. We worden herinnerd aan, we worden gewezen op de vergankelijkheid aller dingen. Tot die vergankelijkheid behoort ook ons eigen leven. Eenmaal breekt voor ons de laatste dag, het laatste uur van ons leven aan. De dood komt voor ons allen. Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Velen zijn ons in 1973 voorgegaan en wij zullen zeker volgen. Gods Woord zegt het ons: „de bezoldiging der zonde is de dood”. Wij zullen allen sterven. Wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel van Christus. Wanneer op de oudejaarsavond de klokken zullen luiden, dan roepen zij het ons toe: „Hij komt”. Dit is een onderstreping van hetgeen de Heere ons in Zijn Woord voorhoudt. De Heere spreekt tot ons in Zijn Woord over Christus’ wederkomst. Deze zaak is dus niet opgekomen in de gedachten van mensen. Deze zaak wordt niet geponeerd door mensen, maar zij is Godsopenbaring. De wederkomst ligt vast in het raadsbesluit van God. Vandaar dat de Heere er over spreekt in Zijn Woord. Tot de discipelen, staande op de berg der scheiding klonk het: „Deze Jezus, die van U is opgenomen in de hemel, zal alzo komen, gelijk gij Hem naar de hemel hebt zien henenvaren”. In Zijn prediking heeft de Heere Jezus Zelf vele malen gesproken over en gewezen op Zijn wederkomst. Die zekerheid deed Johannes op Padmos het woord van de overdenking uitspreken. Die zekerheid ligt ook gegrond in Wie Hij is. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Hij is de Overste van de koningen der aarde. Die zekerheid ligt ook in hetgeen Hij gedaan heeft. Hij heeft de Zijnen lief gehad en gewassen in Zijn bloed van hun zonden. Hij heeft hen gemaakt tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader.

Hij zal nu verschijnen tot hun volmaking. Zij zullen eeuwig leven met Hem. Zijn eerste komst. Zijn komst in het vlees bewerkte hun zaligheid. Zijn tweede komst zal dit bewerken dat zij naar lichaam en ziel God zullen dienen dag en nacht in Zijn tempel. Nu zegt Johannes dat Hij komt met de wolken. Dit is een aanduiding van Zijn majestueuze verschijning. De wolken zijn Zijn lichtende hemeldienaren, die Hem als witte, glanzende wolken van alle kanten omzweren. Hij komt in heerlijkheid. Omgeven door duizenden engelen. Wanneer Hij komt, zal alle oog Hem zien. Het oog van allen, die op aarde geleefd hebben, of nog zullen leven, als Hij verschijnt. Welk een werkelijkheid. Welk een ontzagelijke werkelijkheid als Kind liggend in de kribbe hebben maar enkelen Hem gezien. Tijdens Zijn rondwandeling op aarde hebben Zijn volgelingen, de Joden, een aantal romeinen en andere heidenen Hem gezien. Nu zal een ieder Hem zien. Hij verschijnt voor aller oog. Ook ons oog zal Hem zien. Men zal zich voor Hem niet kunnen verbergen. Men zal het oog voor Hem niet kunnen toesluiten. Zijn oog zal op allen gericht zijn en het oog van alle bewoners van deze aarde zal op Hem gericht zijn. In dat uur zal het grote onderscheid gezien worden onder de mensheid. Dan komt zichtbaar openbaar hoe men in dit leven gestaan heeft tegenover Hem. Blijdschap zal er zijn bij allen, die Hem in het leven liefhadden. Die Hem vreesden en dienden. Die Hem als Borg en Middelaar nodig hadden. Die bedroefd waren, omdat zij Hem in het leven niet volmaakt konden dienen. Die bedroefd waren, omdat zij nog zo ongelijkvormig waren aan het beeld des Heeren. Zij zullen in woorden en houding hun blijdschap over Zijn verschijning kenbaar maken. Zij weten, dat nu het uur van de eeuwige gelukzaligheid is aangebroken. Zij zullen nu voor altijd leven met Hem. Maar ook zal er droefheid en schrik zijn. Allen, die de heilsband aan Hem niet kenden zullen getroffen worden door Zijn verschijning. Hun zonden zullen hen voor de aandacht staan. Hun daden zullen hen aanklagen Zij zien in de Verschenene niet hun Heilsvorst, maar hun Rechter, die hen zal oordelen en veroordelen. Hij zal hen eeuwig straffen. Hun roep „bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht Desgenen, Die op de troon zit” zal niet baten. Het slaan op de borst vanwege droefheid en berouw baat niet meer, want de dag der genade is voorbij. De mogelijkheid tot zalig worden is er niet meer. Zij komen voor altijd in de plaats waar wening zal zijn en knersing der tanden. Ziet Hij komt! Naar de grondtekst zegt Johannes: Hij is komende. Hij is op komst. Zijn voetstappen worden al gehoord. Hoort U die voetstappen. Het wereldgebeuren, de hele ontwikkeling in de wereld zegt ons, dat Zijn komst aanstaande is. Wanneer we acht geven op de tekenen der tijden, dan leven we in de laatste periode der wereld. Leest Uw dagblad maar naast Uw Bijbel. Dit jaar heeft ons ook weer dichter gebracht bij Zijn wederkomst. Hoe zal Hij ons aantreffen, wanneer Hij komt? In de staat der zonde of in de staat der genade? Zullen we slapende of biddende zijn als Hij komt? Dat we toch allen staan naar Zijn heilswerk, Zijn heilsdaden in ons leven, want wanneer Zijn werk, Zijn daden in ons leven ontbreken, zal zijn komst ons geen vrede en blijdschap brengen.


Welzalig echter zij, die, naar Zijn reine leer,
In Hem hun heil, hun hoogst geluk
beschouwen;

Wie Zions Vorst erkennen voor hun’ Heer’!
Welzalig zij, die vast op Hem betrouwen.
Zij zullen met vreugde in het eeuwige
Huis des Heeren gaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 december 1973

Bewaar het pand | 4 Pagina's

Jezus komt

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 december 1973

Bewaar het pand | 4 Pagina's

PDF Bekijken