Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

HET NIET WILLEN KOMEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

HET NIET WILLEN KOMEN

5 minuten leestijd

„Gij wilt niet komen opdat gij het leven moogt hebben.”

Als elk woord van de Heere Jezus onze speciale aandacht verdient, dan is dit wel heel bijzonderlijk zo wat deze woorden betreft: „Gij wilt niet komen opdat gij het leven moogt hebben.”

In een bepaalde zin zijn het de liefelijkste woorden die ooit over Zijn heilige lippen zijn gekomen. Uit het tekstverband kunt ge merken dat Hij hier tot Zijn vijanden spreekt. Vijanden die reeds vaak Zijn woord mochten. beluisteren en Zijn wonderen gadeslaan, maar toch steeds in ongeloof en hardigheid des harten weigerden om tot Hem te komen voor de zaligheid hunner zielen.

De reden waarom de Heere Jezus nog tot deze vijanden spreekt, vinden we in vers 34: „Maar dit zeg Ik opdat gijlieden zoudt behouden worden.” Wat een wonder, Hij zoekt-in onbegrijpelijke liefde-nog het behoud van hen die zich zo moedwillig onder Zijn prediking verharden. Nee, de reden van hun ongeloof ligt in het geheel niet in Zijn woorden of in enig gebrek in de wonderen die Zijn getuigenis bevestigen. De schuld ligt geheel en al aan de kant van degenen die ondanks al Zijn liefde nog vijandig tegenover Hem blijven staan en steeds weigeren om tot Hem te komen voor deze meest bijzondere genade: leven, dat is geestelijk leven. Wat een liefelijke Zaligmaker dat Hij met zulken nog te doen wil hebben. Dat Hij hun precies wijst waar de fout ligt, opdat ze nog tot inkeer zouden komen. Dat is nu juist zo nodig voor zondaren, die hoewel verloren in schuld, toch niet willen komen tot Hem in Wie alleen het leven is te vinden. Zulk een ontdekkende prediking is van onschatbare waarde. De wonde moet eerst geopend worden zal er ooit sprake van heling zijn !

Van nature zijn alle mensen geestelijk dood. Voor een geestelijke dode is er geen groter wonder mogelijk dan om leven te ontvangen. Deze gave van het geestelijk leven is het grootste dat de Heere ooit aan een mens kan geven. Hij alleen kan het geven, en niemand anders. Voor zo’n grote zaligheid is de mens geheel afhankelijk van Hem die geeft naar Zijn vrijmachtig welbehagen.

De Heere Jezus spreekt over de mogelijkheid om dit geestelijk leven te hebben, te bezitten. Ja zelfs over de zekerheid er van voor allen die er voor tot Christus komen. Het is onmogelijk om het door werken te verkrijgen. Er is geheel iets anders nodig. Niemand mag rusten als dit geheim niet gekend wordt.

Dit leven kan alleen in Christus gevonden worden. Door het verduren van Zijn lijden heeft Hij het vonnis des doods uitgewist. In Hem woont de volheid van de Geest des levens. In Hem alleen is het wezen Gods zodanig geopenbaard, dat men tot God kan gaan als de Fontein des levens.

Wat is nu dat komen tot Christus ? Het is niets minder dan een zich wenden tot Hem met het gehele hart, tot Christus zoals Hij geopenbaard is in de Schriften. Het is het resultaat van het waarderen van Hem zoals Hij ons wordt voorgesteld in het Evangelie. Het is een gevolg van een heilig verlangen naar Hem. Het is een omhelzen van Hem op Zijn eigen voorwaarden. Het is een afzien van alle andere „zaligmakers”. Hij is voor het geloof de Enige. Het is het komen van een dwaas tot Hem om wijsheid. Van een misdadiger om gerechtigheid. Van een melaatse om reiniging. Van een hulpeloze gevangene om vrijmaking, om verlossing. Het is een komen zonder geld en zonder prijs-tot Hem-voor alles-alleen uit genade.

Wat is nu de reden dat zovelen niet komen ? Daar is maar een reden: Hun eigen onwilligheid. Gij wilt niet komen. In dit ene woord ligt de volle concrete werkelijkheid.

Sommigen trachten zich te verschuilen achter de besluiten Gods. Hoe goddeloos om hier de schuld te leggen. Nee, zondaar die weigert te komen, daar ligt de schuld niet. Het is uw onwiligheid. Gij wilt niet komen.

Ook achter de duivel kunt gij u niet verbergen. Het is waar, Hij zoekt de ondergang van elk mensenkind. Maar Satan kan niet een enkele zondaar die gewillig is om te komen maar een ogenblik van Christus afhouden. Dat is onmogelijk.

Zelfs een gevoel van dodelijke onmacht kan een zondaar niet weerhouden. Zulk een gevoel houdt nooit van Christus vandaan.

Het is veeleer een aansporing om tot Hem te gaan.

Het is ook niet een gebrek aan een waarborg. Er blijft niets te wensen over wat Zijn uitnodiging en belofte betreft: Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven. Hem die tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen. Alles is volkomen.

Onwilligheid om tot Christus te komen om gered te worden is het enige wat een zondaar terug kan houden. Maar kan ik mezelf dan gewillig maken ? Nee, maar de Heere kan het. In Zijn kracht om gewillig te maken is Hij nabij. Hij verklaart Zich bereid om alles in u te werken wat vereist is tot uw zaligheid. Dat laat u geheel zonder verontschuldiging.

Hoe goddeloos is deze onwilligheid ! Heeft u Zijn zaligheid niet nodig ? Is zij niet begeerlijk ? Is het niet billijk dat ge u aan Zijn goddelijke autoriteit onderwerpt ?

Hoe wreed is deze onwilligheid voor u zelf ! Ge houdt u zelf van uw zaligheid-van een grote zaligheid. Ge laat u zelf aan de rand van de hel, onder de macht van hem die een moordenaar was van de beginne !

Wie dorst heeft, kome; en wie wil, neme het water des levens om niet.

Alphen aan den Rijn

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 november 1979

Bewaar het pand | 4 Pagina's

HET NIET WILLEN KOMEN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 november 1979

Bewaar het pand | 4 Pagina's

PDF Bekijken