Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uitkomst in nood

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uitkomst in nood

7 minuten leestijd

.......Gaat tot Jozef, doet wat hij u zegt.......

Om deze tijd van het jaar is het Biddag voor gewas en arbeid. Het is goed een aparte dag af te zonderen om de noden, ook van het dagelijkse leven, voor Gods Aangezicht neer te leggen. De Heere is er niet te groot voor om te horen naar het gebed om de vervulling van de noden van het tijdelijk bestaan. Helaas zijn wìj er vaak wel te groot voor ! De mens gaat aan God voorbij. We zien het in onze tijd. De omstandigheden zijn niet rooskleurig, waaronder we Biddag houden. We maken een grote wankeling mee in het economische leven. Veel bedrijven zijn in moeilijkheden, moeten zelfs sluiten. Er moet „loon” ingeleverd worden. De moeilijkheid daarbij is dat in feite ieder vindt dat dat inleveren een ander geldt en niet zichzelf. Het aantal werklozen neemt bij de dag toe. En het ergste bij deze omstandigheden is dat men niet buigt onder de Heere. De verootmoediging onder Gods Hand blijft uit. Men spreekt daar zelfs liever niet over. Inkeer en wederkeer zijn vreemde klanken geworden. Men zoekt uitkomst, maar buiten God.

Hoe hoogst actueel is het woord dat uit de mond van de heidense Farao eenmaal geklonken heeft ! Het bevat een boodschap voor onze tijd. „Gaat tot Jozef en doet al wat hij zegt..........” Het wijst de weg aan naar uitkomst ook in onze moeilijke tijd.

De weg der vernedering is ten einde voor Jozef. Gods Raad heeft de dag doen aanbreken dat hij uit de gevangenis mocht komen aan het hof van Farao. Wonderlijk zijn de lijnen van Gods Voorzienigheid. Juist dan als Farao gedroomd heeft en niemand deze dromen weet te verklaren is het ogenblik daar, dat Jozef verschijnen mag en door de vrijheid Gods de verborgenheden openbaart. Zo wordt hij verhoogd en over heel Egypte gesteld. Hij is de „behouder des levens.”

Als het nood wordt in Egypte komt dat uit. Dan gaat de boodschap uit: gaat tot Jozef en doet wat hij u zegt. Erg is dat: honger in Egypte. Is het niet de korenschuur van de omliggende landen ? En deze honger was duidelijk door God Zelf van te voren vóórzegd. We kennen de dromen van Farao. Van de zeven vette koeien, die door de zeven magere werden opgegeten. Van de zeven volle aren, die door de zeven dunne werden verslonden. Waar we niet aan voorbij moeten gaan is dat Jozef van deze dromen zegt: „hetgeen God is doende, heeft Hij Farao vertoond”.

Hetgeen God is doende ! Daarmee wordt gezegd, dat God Zelf achter de zeven vette en de zeven magere jaren staat. Dus ook dat er deze honger en ellende is. Honger in Egypte en honger in de omliggende landen tot in het land van Kanaan. God heeft deze nood werkelijkheid gemaakt. Zijn Hand was daarin bewogen. Opdat Jozef als de behouder des levens openbaar zou komen. Temidden van de ontreddering spreekt het. Als de honger in geheel Egypte erg wordt en het volk tot Farao om brood komt klinkt het woord: Gaat tot Jozef, doet wat hij u zegt. De draden van Gods Voorzienigheid zijn zo gespannen dat hongerigen bij Jozef terecht komen. Ook het schuldige geslacht van Jacob zal door de honger worden uitgedreven naar Jozef. God gaat Zijn belofte waarmaken. Het gaat Hem om de komst van de Christus, de grote Behouder des levens. Die in de nood naar lichaam en ziel alles schenkt aan schuldige zondaren.

Wij weten niet van honger af in onze tijd. Goed is het voor ons in woord én daad te denken aan die duizenden verder van ons vandaan, die er wél van weten. Dat de tijd van de grootste welvaart voorbij is, is echter wel duidelijk. Toch willen velen er niet aan. Het mag vooral niet minder worden. We denken recht te hebben op grote welvaart. Gelukkig die het tegenover God leert, dat hij geen rechten kan laten gelden. Die op de Biddag eigen onwaarde leert verstaan en eigen rechteloosheid. Om voor tijd en eeuwigheid de grote „Behouder des levens” nodig te hebben. Bij Hem kunnen terecht mensen die hun armoede voor God leren kennen, dan is het een lichtstraal in de nood: Ga tot Jozef.........

Het is Farao’s boodschap, nee Gods boodschap ! Die honger hebben behoeven niet tevergeefs naar Jozef te gaan. Hij had het Woord Gods in de uitlegging der dromen gebracht aan Egypte. Hij had zelf ook dat Woord gelóófd. En naar de wijsheid, die God hem geschonken had, had hij er naar gehandeld. In de zeven vette jaren was 20% van de oogst ingezameld en in de voorraadschuren terecht gekomen. Wonderlijk is het dat Farao en Egypte meewerkten. Er was beslag van het Woord op hen. Stel het u eens even voor dat een vreemd man zoiets voorstelt en later uitvoert terwijl er geen wolkje aan de lucht is. Het gebeurt en de korenschuren worden overvol. Het staat hier zó beschreven dat Jozef in het middelpunt staat. „Alzo bracht Jozef zeer veel koren bijeen als het zand der zee, totdat men ophield te tellen...........” Gods bijzonder bestel in het leven van Jozef komt daarin zo tekenend uit. Niemand zal tevergeefs bij hem komen om koren te kopen. Zo vol zijn die voorraadschuren dat er koren is voor alle landen rond Egypte. Voor het geslacht Jacob. Dat geslacht zal onderhouden worden door hem. God baant de weg door Jozef heen naar Hem, Die alles betekent voor hongerigen.

In Christus is er voorraad. Een volheid niet uit te spreken. Hij heeft Zichzelf laten verbrijzelen als het Tarwegraan. Betaald heeft Hij aan het recht van God voor die de dood en de doem hebben verdiend. Door Zijn lijden en sterven heen heeft Hij Zijn voorraadschuren volgemaakt. Er is geen nood, waarin Hij niet kan voorzien. Dringend laat Hij de nodigingen uitgaan om alles bij Hem te zoeken. Het raakt Zijn eer om niet aan Hem voorbij te gaan. Och, wij kunnen denken dat wij met eigen wijsheid en eigen kunnen de huidige moeiten te boven komen. Zeker is er wijsheid nodig en heeft de Heere ieder ook zijn eigen plaats gegeven. Maar toch wat zullen plannen baten als de Heere Zijn zegen er niet aan verbindt ? Wat is er te verwachten als de Heere niet erkend wordt als de bron van alles, wat nodig is ? Uitgaan tot de Heere in de gehoorzaamheid aan Zijn Woord en Wet, is de weg, die Hij aan ons volksleven boodschapt. Velen halen hun schouders daarover op. Zal dát wat geven ? Tóch............. de Heere wil in de weg van het zoeken van Hem en van het wandelen in de inzettingen van Zijn Woord Zijn zegen nog gebieden. Hoeveel temeer moet het uitkomen in het persoonlijk leven. Die eigen armoede heeft leren kennen, wordt het zo’n wonder dat er vervulling is voor de noden in de grote Behouder des levens. Hij is de Rechthebbende. Hij heeft de Zijnen gekocht met Zijn eigen bloed. Hij heeft tot in eeuwigheid al de gaven voor hongerenden bij Zich. Ze worden uit Hem gevoed en gekleed. Zelf heeft Hij willen hongeren en dorsten en ontkleed willen zijn, opdat ze nu alles in Hem zouden krijgen. Dan krijgt Hij zo’n enige betekenis. Om maar in geen ding bezorgd te zijn en al hun begeerten bekend te maken voor God. Dat geeft een afhankelijk leven in teerheid voor Gods Aangezicht. Dat is nodig voor het tijdelijke leven. Dan is er geestelijke beleving ook in het dagelijkse leven. Om maar gedurig de Heere nodig te hebben. Gelukkig die de oorzaak van zijn ellende leert verstaan. Die met zijn schuld voor God terecht komt. Die houdt geen rechten over. Die krijgt de meerdere Jozef Zélf nodig. Die wordt het het grootste wonder om HemZélf te kennen door Woord en Geest. En in Hem krijgen ze alles. Hij is een algenoegzame Christus in Wie alle heil vastligt en uit Wie het geschonken wordt. Op de Biddag, ja in een biddend leven, in waarheid Hem nodig te krijgen, door een waar geloof tot Hem te leren uitgaan is de enige uitkomst in alle noden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Bewaar het Pand

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 maart 1981

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Uitkomst in nood

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 maart 1981

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken