Bekijk het origineel

Van de Redactie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Van de Redactie

3 minuten leestijd

1. Abonnees in Canada en de Verenigde Staten.

Er is een regeling getroffen, waardoor onze abonnees in Canada en de Verenigde Staten ons blad eerder in hun bezit kunnen krijgen. De nummers worden gezamenlijk per luchtpost toegezonden aan mijn schoonzoon Mr. M. Sommer R.R.2 Ancaster, Ontario. (Voor de abonnees van de kerk van Dundas gold deze regeling al jaren.) Mr. Sommer zendt de nummers door of hij reikt ze uit. Dat wordt zeer op prijs gesteld. De verzendkosten zijn in totaal wat hoger, wat eigenlijk zou moeten leiden tot verhoging van de abonnementsprijs, maar dat geldt voor andere abonnees ook. We komen tot nu toe rond door de overbetalingen. Er zijn er ook overzee, die meer betalen dan het abonnementsgeld. Kortgeleden kwam er nog een bedrag van twintig dollar van een abonnee binnen. Deze schreef: We zouden dit blad niet gaarne missen, want de inhoud is het dubbel waard. Moge de Heere er nog Zijn zegen over gebieden is onze wens en bede.

Het is bemoedigend zoiets te lezen.

2. School voor Dundas en Hamilton.

Hartelijk dank voor een gift van W.V.d.R. te A. ten bedrage van ƒ 100,-. Het is verblijdend dat er regelmatig giften binnenkomen.

3. De kerk een wonder.

Het boekje onder deze titel hebben we al eerder aangekondigd. Het is inmiddels verschenen. Daarom willen we er weer op wijzen. Het is een boekje van 128 bladzijden geworden. Het kost ƒ 16,90. We hebben het nog niet gedrukt gezien, maar we menen te mogen aannemen, dat de uitgever er alle zorg aan heeft besteed.

Het boekje is allereerst bestemd voor jeugdigen en zeer geschikt om uit te reiken bij het afleggen van belijdenis des geloofs. Daarom heeft de uitgever zich met de kerkeraden in verbinding gesteld. We verwachten uiteraard, dat er binnenkort vele bestellingen worden gedaan.

Natuurlijk is het boekje ook voor anderen zeer lezenswaardig. Het leent er zich ook heel goed voor bij een andere gelegenheid dan de openbare belijdenis aan deze of gene ten geschenke te worden gegeven.

Uiteraard houden we ons voor bestellingen aanbevolen.

4. Filemon.

We hebben nog geen verder nieuws van de uitgever gehoord, m,aar nemen aan dat hij alles in het werk stelt om het boek van Ds. van der Ent over Filemon op de aanstaande ontmoetingsdag te Sliedrecht te kunnen presenteren. Dat zou inderdaad van groot belang zijn.

Ook bestellingen op dit boek zijn van harte welkom.

5. Andere uitgaven.

Er is belangstelling voor de artikelen van Ds. van Leeuwen in ons blad in boekvorm. Nadere gegevens hopen we te zijner tijd te kunnen verstrekken.

Het boekje met preken van Ds. P. Sneep heeft goede ingang gevonden en wordt met zegen gelezen. Het is nog niet uitverkocht.

Tenslotte wijzen we op het vroeger uitgegeven boek van Ds. Van der Ent over Gideon. Het vindt nog aftrek. Dat is te begrijpen. Als ons blad komt zijn er velen, die eerst het artikel van Ds. Van der Ent gaan lezen.

De vroegere artikelen zijn door de uitgave in boekvorm blijvend bij de hand.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 maart 1982

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Van de Redactie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 maart 1982

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken