Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Bergrede

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Bergrede

4 minuten leestijd

Zo luidt de brochure, geschreven door Drs. A. Noordegraaf en uitgegeven door de Willem de Zwijgerstichting, postbus 642, 7300 AP Apeldoorn.

De Bergrede vraagt in deze tijd veel aandacht. Er zijn allerlei beschouwingen over deze rede. De schrijver van de brochure noemt ze. Hij geeft verder een beknopte uitleg en tenslotte gaat hij de vraag na, wat de betekenis is van de Bergrede in het geheel van Jezus’ prediking van het Koninkrijk zoals de evangeliën ons die vertolken, en in het licht van zijn werk waarvan het Evangelie van Kruis en opstanding getuigt. We nemen hier enkele uitspraken van de schrijver over om te trachten zo zijn zienswijze te vertolken:

Hij (de Christus) is degene die door zijn lijden en sterven zijn volk zal redden van hun zonden en het heil van het Koninkrijk voor hen verwerft. We kunnen de Bergrede niet verstaan zonder dit Evangelie van verzoening en heil te horen meeklinken. In dat licht heeft het diepe zin dat de Bergrede begint met het Evangelie van het Koninkrijk, het Evangelie der armen waarin de Heere het heil van het Koninkrijk toezegt aan hen die delen in het nieuwe Verbond en dat zijn grondslag vindt in de verzoeningsdood aan het kruis. De Bergrede staat zo verstaan in het hart van de nieuwtestamentische verkondiging. (blz. 42).

Wanneer Christus ons de heilige eis Gods leert verstaan in al haar radicaliteit en diepte, leren we daaruit, om met de Catechismus (zondag 2) te spreken, onze ellende kennen. In die zin bindt de Bergrede ons, ja drijft zij ons uit tot Hem Die zelf de wet der liefde vervuld heeft in zijn leven, in zijn lijden en sterven. Maar deze Koning van het Rijk leert zijn volgelingen ook wat het betekent de weg van de geloofsgehoorzaamheid te gaan in zijn navolging. Het gebod „gij zult” krijgt zo de klank van een belofte, maar roept tevens tot een nieuwe gehoorzaamheid. (blz. 44)

De liefde-eis dient verstaan te worden in het licht van heel de geopenbaarde wil van God in de wet en de profeten. Zo ontvangen we verticale doorsneden van het gebod der liefde in al haar radicaliteit, (blz. 45)

En de kinderen van het Koninkrijk staan in de wereld als het zout der aarde en het licht der wereld. Daarom zal van hun aanwezigzijn, hun getuigenis, hun levenswandel een bederfwerende en vernieuwende kracht uitgaan. Daarom zal de gemeente die de Bergrede verstaat (horen en doen) altijd iets hebben van een „stoorzender” die profetisch getuigend staat in de wereld, heilzaam verontrustend en kritisch stimulerend, (blz. 46)

Slechts wie leeft uit het heil van het Rijk zal de geboden horen, verstaan en doen. Daarom komt het aan op het zoeken van dit Koninkrijk (Matth. 6:33). De geboden zijn geen voorwaarden, maar laten de weg van het Koninkrijk zien opdat we horen en geloven. Dat Koninkrijk brengt eerst de gave van de liefde en daarna de eis van de liefde.(.....) De Bergrede bindt ons aan Christus die met ons meegaat tot aan de voleinding der wereld ,en die ons door zijn Heilige Geest onderwijst(.........) Door de vernieuwende kracht van Gods Geest in geloofsverbondenheid met de Heere zien we hoe mensen tot omkeer komen en op de weg van de liefde en de dienst leren wandelen met een liefde die de gewone gang der dingen soms verrassend doorbreekt, (blz. 46/47).

De Bergrede is geen nieuwe wet voor de maatschappij, geen absolute moraal, wel een radicaal woord, want het wil ons brengen tot een nieuw leven uit de nieuwe wortel (radix = wortel) van de genade van JezusChristus in de dienst der liefde. (......) Leven met de Bergrede is een spanningsvol bestaan, een leven naar de wet, door het geloof, uit de genade, door de kracht van de Heilige Geest, die de eerstelingsgave van het Koninkrijk is. Leven met de Bergrede is dan ook een verwachtingsvol uitzien, waarin het gebed opklinkt: Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op aarde. (blz. 47/48).

Deze belangrijke brochure telt 56 pagina’s en kost ƒ 7,50. De vaste donateurs van de Willem de Zwijgerstichting ontvangen de twee jaarlijks uitkomende brochures voor een minimum bijdrage van ƒ 10,- per jaar. Een lijst van reeds verschenen brochures is verkrijgbaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juni 1982

Bewaar het pand | 6 Pagina's

De Bergrede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juni 1982

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken