Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

IN DE BEGINNE

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

IN DE BEGINNE

Genesis Eén tot Drie en het Gezag van de Heilige Schrift

5 minuten leestijd

23

13. De Eerste Messiaanse Profetie

Het derde hoofdstuk van Genesis komt tot een climax in de belofte van vers vijftien. Hier spreekt de Heere tot de slang. We hebben reeds opgemerkt dat de zonde die Adam en Eva bedreven veel met zich meebracht: een verdorven hart en, tevens stonden ze schuldig voor God. Ze durfden God niet vrijmoedig onder de ogen te komen. Zo wijst de Heere, op een liefelijke wijze, door middel van vragen, op hun ware toestand. Dan komt het hoofdstuk werkelijk tot zijn climax in vers vijftien.

We letten hier in de eerste plaats op het goddelijke initiatief: “Ik zal vijandschap zetten.” Dit is niet een bemoediging of vermaning aan de mens om weer vijandschap te bewijzen aan de slang, doch dit is eerder een goddelijk initiatief. Zaligheid is altijd uit genade. Dit betekent dat het uit God is. Indien God hier niet het initiatief genomen had, was er geen zaligheid geweest.

Ten tweede, bemerken we dat zaligheid of verlossing bestaat in de ommekeer van de houding van de vrouw: “Vijandschap zal ik zetten tussen u en deze vrouw en tussen uw zaad en haar zaad.” Dit betekent dat de vrouw moet leren dat de slang haar vijand en dat God haar vriend was.

De implicatie is niet dat er een ommekeer zal komen in de houding van de slang. Ofschoon de slang verscheen als een vriend, en ofschoon zij de indruk aan Eva gaf dat zij iets deed dat goed voor haar zou zijn, de slang is aldoor de vijand van de mensheid geweest. In werkelijkheid was de slang de vijand van de mens die het verderf van zijn ziel zocht. Dus komt er geen verandering in de Boze. Doch de mens moet zien dat de slang zijn vriend niet is.

Dit betekent dat er een volledige ommekeer moet komen die alleen door God Zelf gewerkt kan worden. Dit komt heel dicht bij de Nieuwtestamentische leer van de wedergeboorte. De ongelovige, de mens die nog in zijn zonden is, is een vijand van God. Hij is in dit opzicht niet ongeïnteresseerd. Hij haat God en hij haat Gods wegen. Hij heeft zulk een ommekeer van houding nodig zoals alleen God hem kan geven.

In de derde plaats bemerken we dat deze vijandschap zich uitstrekt tot hun beider zaad. Vijandschap zal Ik zetten tussen u en de vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat is tussen de nakomelingen van Satan aan de ene kant en de nakomelingen van Eva aan de andere kant.

Maar wat wordt nu bedoeld met “het zaad van Satan?” Ik denk dat deze uitdrukking betrekking heeft op zondige mensen. Mensen die zich in de loop der geschiedenis hebben gesteld aan zijn kant tegenover God. Hier is zelfs de intimatie dat er in de wereld twee soorten mensen zullen zijn. Zij die aan Gods kant zijn en zij die tegen God zijn. Deze vijandschap strekt zich uit tot het zaad van beide de slang en de vrouw.

Het kan ook zijn dat het woord in een ruimere zin moet worden opgevat. Er is een koninkrijk van het boze waarover Satan regeert. Daarbij inbegrepen zijn de duivelen, de gevallen engelen en allen die de wil van Satan doen in oppositie tot God.

Vervolgens bemerken we dat de vijandschap het hoogtepunt zal bereiken in een beslissende slag die de slang zal vernietigen. Ik citeer nu letterlijk: “Het zal u de kop vermorzelen, en gij zult Het de verzenen vermorzelen.”

Zo wordt de belofte gegeven dat op de een of andere manier er Eén uit het menselijk geslacht zal voortkomen die de slang zal vernietigen. Dit is de eerste Messiaanse belofte in het Oude Testament. Deze belofte is de bron waaruit alle andere voortvloeien. Ze wordt ons gegeven in zeer ruime en algemene bewoordingen. Van dit tijdstip af, als de tijd vordert, openbaart de Heere meer en meer bijzonderheden omtrent de komende Messias.

Ik denk dat we deze belofte zeer terecht als een echte Messiaanse profetie kunnen beschouwen. Ze wijst op de toekomst en zegt dat het zaad van de vrouw, een mens, de dodelijke slag zal geven die de slang zal vernietigen en die de mens vrij maakt van haar macht.

Adam beantwoordt in het geloof. Hij geeft zijn vrouw de naam Eva, want zij is de moeder aller levenden. Het woord “Eva” is in het Hebreeuws een zeer interessant woord. Zelfstandige naamwoorden die van dit woord zijn afgeleid, duiden aan dat iets voortdurend of regelmatig is. Zo is Eva inderdaad degene die leven geeft. Adam beantwoordt Gods belofte en erkent dat van zijn vrouw leven zal komen. Hij gelooft de belofte die God gegeven heeft, en in beantwoording aan dat geloof van Adam, geeft God de man en zijn vrouw kleding.

N.B. Het copyright van deze vertaling van “In the Beginning” door Prof. Dr. E.J. Young berust bij “The Banner of Truth Trust”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 februari 1984

Bewaar het pand | 6 Pagina's

IN DE BEGINNE

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 februari 1984

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken