Bekijk het origineel

Uit het land van de Bijbel 55.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uit het land van de Bijbel 55.

4 minuten leestijd

C. HET KRIJGSWEZEN (vervolg).

Voor wij het een en ander willen schrijven over de “Geestelijke Wapenrusting” uit Efeze 6. moeten we nog iets aanvullen bij ons vorig artikel over het “krijgswezen” in Israel. En dat betreft het optreden van de soldaten, wat hun “werk” betreft. Zij werden ook als “politie-dienaren” aangemerkt. Zo traden soldaten vaak op bij bewaking van gevangenen en bij hun wegleiding naar gevangenissen of andere executie-plaatsen.

Zo denken we o.a. in deze “lijdensweken” aan de gevangenneming en wegleiding van de Heere Jezus naar het kruis en daarvoor naar het rechthuis van Herodus en Pilatus, na het verhoor door Kajafas. Zo lezen we ook in Handelingen 12 van Herodus, die Jacobus, de broeder van Johannes, met een zwaard doodde en Petrus deed gevangen nemen en in de gevangenis deed bewaken door 4 soldaten. Op de reis van Paulus naar Rome lezen we ook in Handelingen 28, dat Paulus, zij het met veel vrijheid, waardoor hij op zichzelf mocht wonen, maar met bewaking van een “krijgsknecht”. (Hand. 28 : 16). En in Lukas 3 vs. 14 lezen we van Johannes de Doper, dat er tot hem kwamen uit de scharen om gedoopt te worden met de vraag: “Meester, wat zullen wij doen?”

Zo kwamen er ook “tollenaren” tot Johannes om gedoopt te worden en daarom vroegen: “Meester, wat zullen wij doen?” En dan was het antwoord van Johannes: “Eist niets meer dan hetgeen u gezet is”. Wat bedoelde Johannes met dit antwoord? Wel, de tollenaren eisten vaak veel méér belasting of tolgeld dan noodzakelijk was en dat staken zij in hun eigen zak!

Zelfs ook “krijgslieden”, soldaten, kwamen tot Johannes met de vraag: “En wij, wat zullen wij doen?” En dan was het antwoord: “Doet niemand overlast aan en ontvreemdt niemand het zijne met bedrog, en laat u vergenoegen met uw bezoldigingen!”

Welnu, zo moeten deze tollenaren en soldaten ook aangemerkt worden als “POLITIEDIENAREN”. Maar helaas! Hoe vervulden zij hun taak! Want dit is van groot belang, juist nu weer in de “lijdensweken”. Ja, ook daarna!

Want, wanneer we opgemerkt hebben, dat wij de genoemde tollenaren en krijgslieden hebben te zien als “politie-dienaren”, dan krijgt heel het lijdensproces van Christus de zin van “RECHTS-PROCES” als tot vervulling van ’s Heeren getuigenis: “Sion zal door recht verlost worden, en haar wederkerenden door gerechtigheid”.

Dat diene in “lijdensoverdenkmgen” heel duidelijk in ’t licht te worden gesteld. En dat is anderzijds ook zulk een “vertroostend” Evangelie! Want bij nadere inleving ligt hieraan verbonden de rijke beleving, dat “zalig worden” niet op ’n “misschientje” berust. D. w.z. dat hieraan de troost en de zekerheid verbonden ligt van ’t: “Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is, ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter Rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt”.

Ja, wanneer hiervan door het geloof iets mag ervaren worden, o, wat ligt er dan een rijke troost in opgesloten voor aangevochten harten!

Wanneer dit nummer van ons blad verschijnt D.V., is ’t inmiddels Pasen geworden.

Welnu! Dan verheer li j ke de opgestane Levens-vorst de kracht Zijner opstanding tot levensvernieuwing, tot ’t zoeken van de dingen, die Boven zijn, waar Christus is, zittende aan de Rechterhand Gods! Ja, van daaruit heeft Christus Zijn Geest uitgestort in Zijn kerk. En voor die Geest wordt Christus’ Kerk ook geleid en toebereid tot de “Bruiloft des Lams”, waaraan de Bruidkerk mag aanzitten, met al de “gekochten” door het bloed van het Lam!

Mag ù, lezer(es) ook eens daarbij aanzitten? Daartoe bewerkte Hij ons door de Heilige Geest!

Dr.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 april 1986

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Uit het land van de Bijbel 55.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 april 1986

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken