Bekijk het origineel

Uit het land van de Bijbel 63.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uit het land van de Bijbel 63.

5 minuten leestijd

C. HET KRIJGSWEZEN (9).

“HET SCHOEISEL VAN DE BEREIDHEID VAN HET EVANGELIE DES VREDES”. (vervolg)

We hebben in onze vorige les een enander mogen schrijven over de “aard” van die bereidheid van het “evangelie des vredes”. Nu dus een en ander over de “bron”.

Allerwege is er zeer zeker een grote activiteit en bereidheid om “vrede” te bewerkstelligen. De leus is dan: geen oorlog meer! Op zichzelf is dat heel begrijpelijk. Ach, welke afwekkende en angstaanjagende verschrikkingen brengen “oorlogen” mee, nietwaar! Toch is er anderzijds wel een z.g.n. motief aangegeven, dat wij niet mogen accepteren en dat is van hen, wier leus het is: geen oorlog meer. Zij beroepen zich dan op de “bergrede” van Jezus. Het zijn namelijk sterke voorstanders van een vredes-beweging, die dan behoort bij de gewenste “heilstaat”: “vrede op aarde”.

Maar men zal toch moeten bedenken, uit welke “wortel” die “vrede op aarde” voortvloeit! Vloeit zij voort uit de “humanistische” beginselen dan berust die op een “valse” grond! Dat is de “valse vrede”.

Maar ook onder degenen, die kennis hebben verkregen van de “ware” vrede, welke de Heilige Geest doet beoefenen, is onderwijs nodig.

Want die “ware” vrede, welke het “Evangelie” geeft door zaligmakend geloof, gewerkt door de Heilige Geest in het hart, is een “vrede”. . . “door recht!” Maar dan niet een recht, dat de zondaar in zichzelf heeft, maar dat door Christus is verworven. Alzo: “Sion zal door recht verlost worden”. Want Christus heeft dat recht verworven tot volkomen heling van de breuk, welke de zonde’geslagen heeft.

Welnu, wanneer de Heere Zijn strijdend volk oproept, om de strijd aan te binden tegen de machtige drie “doodvijanden” van Zijn kerk, dan zal het toch niet ten strijde trekken door al die gevaarlijke wegen, welke “onbegaanbaar” zijn, zonder een “onduigdelijk” schoeisel! Dat is dus “de bereidheid van het Evangelie des vredes”.

Het “Evangelie des vredes” is dus de bron van die bereidheid. Dat is, dus niet een z.g.n. Evangelie, dat de mens wil, een heling op ’t lichtst, maar een “heling” van de breuk der zonde “door recht”!

Daarvan zingt de dichter van psalm 85 vers 4, namelijk:

“Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet:

“De vrede met een kus van ’t recht begroet:

Dan spuit de trouw uit d’aarde blij omhoog:

Gerechtigheid ziet neer van ’s hemels boog:”

O, wat heeft de dierbare Borg die vrede duur verworven! Daartoe moest Hij indalen in die ontzaggelijke breuk, welke de mens geslagen heeft in zijn verbondshoofd Adam. Denken we hierbij aan de drie-urige dikke duisternis welke Christus in Zijn bitter lijden op Golgotha is ingegaan!

Maar. . . in die ontzaggelijke duisternis is hij niet bezweken, maar heeft ook met een grote stem uitgeroepn: “Het is volbracht”!

Ja, toen is het “voorhangsel des tempels” gescheurd, van boven naar beneden. Dat wijst dus duidelijk op de daad des Vaders, als een daad vanwege Zijn “voldaan” zijn over het borgwerk van Zijn Zoon!

o, wat nameloos groot en troostvol voor een volk, dat, ziende op zichzelf moet belijden:

“Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad:

“Mijn zonde zie ’k mij steeds voor ogen zweven.

’k Heb tegen U, ja alleen misdreven:

Uw wil en wet, hoe heilig, stout versmaad. Ik heb gedaan wat kwaad was in Uw oog, Dies ben ik. HEER’, Uw gramschap dubbel waardig,

’k Erken mijn schuld, die U tot straf bewoog: Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig”.

Lezer(es)! Mag U hiervan geen vreemdeling(e) zijn? O, wat is dan die vrede zoet. nietwaar

Want die zonde-breuk kon uzèlf niet helen. Ge hebt dat zeker wel geprobeerd, maar... te vergeefs! En. . . gelukkig!

Want, wat een onuitsprekelijke genade is het, de heling van de breuk der zonde dan te mogen vinden door het geloof in de dierbare en algenoegzame “Vrede-verwerver” en “Vredeschenker”. Ja, wat wordt dan die vrede genoten in het “Evangelie des vredes”. Maar... dan komt het er óók op aan, die vrede te bezitten! Dat is de DERDE zaak, welke onze aandacht vraagt. En daarom! Waarmede is ons hart en ons leven vervuld? Die vraag is alleszins noodzakelijk. Want er is ook een “valse” vrede.

Want arglistig is ons hart van nature, ja, dodelijk en wie zal het kennen? Van nature is het hart van de mens vol “blijdschap” en van die “valse” vrede. Velen gaan er met een “ingebeelde” hemel het eeuwig verderf tegemoet! Velen zullen “menen” in te gaan, zo lezen we in Gods Woord, en zullen niet kunnen!

En dat zullen zijn zij, wier hart alleen vol is van vijandschap tegen de leer van “vrije genade” en vol van “ingebeelde” vrede. Want men wil de Heere dienen, maar tegelijk ook “de wereld en haar begeerlijkheden” vasthouden. Daarom is het z.g.n. “nieuwe evangelie” zo door en door gevaarlijk en misleidend! Want dan ziet men nergens meer “zonde” in! O, wat zal dan de ontnuchtering vreselijk zijn, wanneer ze moeten horen de stem van de Heere: “Ik heb u nooit gekend”! Nooit als een “arm doemwaardig zondaar voor God”!

en daarom. . . dat onze voeten gezet mogen worden op die “weg des vredes” en daartoe ook de voeten geschoeid mogen worden met de “bereidheid van het Evangelie des vredes”!

Want diè zullen eens mogen ingaan in het “Nieuwe Jeruzalem”, waarin ten volle zal vervuld worden:

“Zal alles door de vrede bloeien,

Totdat geen maan meer schijnt”.

Dr.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 september 1986

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Uit het land van de Bijbel 63.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 september 1986

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken