Bekijk het origineel

Lichtstraal in de donkerheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Lichtstraal in de donkerheid

4 minuten leestijd

”Toen maakte zich Jonathan, de zoon Sauls op, en hij ging tot David in het woud, en hij versterkte zijn hand in God”.

De vriendschap tussen David en Jonathan kan niet leven van veel ontmoetingen. De gelegenheid is er nu eenmaal niet voor geweest. Des te kostbaarder zijn de ontmoetingen, die er wel geweest zijn. Ze zijn door God bereid in Zijn gunst en worden gebruikt om de weg van de gezalfde des Heeren te banen. En zeker geldt dat voor deze ontmoeting in het woeste bergwoud van de woestijn Zif. Het is een lichtstraal in Davids donkerheid.

Is het niet uitzichtloos in het leven van David? In meer dan een opzicht is hij gekomen tot een dieptepunt in de tijd van zijn omzwervingen. Hij heeft Kehila verlost van de druk der Filistijnen. Maar de inwoners van deze stad hebben de verlosser niet geacht. God Zelf heeft het aan David laten weten, dat zij hem zullen overgeven in de hand van Saul.

Eenzaam zit David in de bosrijke streek van de woestijn Zif. Saul rust niet eer dat hij hem gevonden zal hebben. In dit gedeelte kunnen we lezen, dat Saul David zocht alle dagen. Zo sterk is de vijandschap geworden. Zo vreselijk is de dreiging voor de man naar Gods hart. Het is de vorst der duisternis te doen om de verbreking van het werk Gods in Christus. Voor David lijkt het, of de beloften Gods nimmer vervuld zullen worden, als hij in de woeste eenzaamheid zich bevindt.

Maar wat wonder, de Heere waakt over Zijn gezalfde. Juist als hij het niet meer weet en benauwd wordt van alle kant. Dan laat de Heere hem weten, dat Hij de zaak van David zal vervullen. Gods vertroostingen komen nooit te laat, al kan het wel eens zo lijken. Hier is de Goddelijke vertroosting precies op tijd.

Saul kan David niet vinden. Voor de ogen van de haat blijft de weg verborgen. Daar zorgt God voor door Zijn bewarende hand. Maar voor Jonathan blijft David niet verborgen. De liefde vindt wel de weg. Zijn hart was bij David gebleven, al had deze ook moeten vluchten voor de greep van zijn vader. De weg door het woud, die door al de mannen van Saul niet gevonden kon worden, wordt hem gebaand, totdat hij bij David komt. Er is een liefhebber, die meer aankleeft als een broeder. En die liefde is uit God.

Door het geloof is Jonathan aan die God verbonden. Hij heeft leren buigen onder het oordeel over het huis van Saul. Hij heeft in David de Gezalfde des Heeren erkend. Zijn hart is door dat geloof aan David verbonden. Dan kan geen wildernis en ook de vijandschap niet van zijn eigen vader, wanneer dit ontdekt wordt, hem tegenhouden om David tot bemoediging te zijn.

Wat is het voor David geweest in dat donkere woud en in die nog donkerder omstandigheden, dat Jonathan tot hem gekomen is.

Hij wordt er door gesterkt in God. Zoals later op de puinhopen van Ziklag vindt hij sterkte in God. Het geloof wordt er door geoefend op die God, Die de weg baant door de beproevingen heen, naar de kroon en de troon. Dat is uiteindelijk Jonathans werk niet, maar Gods werk. Een Goddelijke lichtstraal in de donkerheid en uitzichtloosheid. Alleen: Jonathan is het instrument in de hand van God.

Die God leeft vandaag nog, Hij weet van de omzwervingen van al de Zijnen af. Van de weg van hen, die juist vanwege de grote Gezalfde door beproevingen heen moet gaan. Christus heeft de pers alleen getreden. Hij was Zijn broederen vreemd en onbekend de zonen zijner moeder! En dat om te betalen voor de schuld van de verloren zondaar. En uit Zijn verdienste druppelt de balsem der vertroosting, ook door middel van de gemeenschap der heiligen. Daar is dan niets van hen bij. Het is het werk des geloofs, dat vrucht is uit het werk van Christus.

Wat een voorrecht elkaar te kennen in wegen van beproeving en strijd. Dan gaat het niet allereerst om de genieting van de geestelijke ontmoetingen onder elkaar, hoe aangenaam die ook mag zijn. Dan gaat het om het rechte dienen van elkaar uit de wortel van het werk van God.

Dan is de kroon voor de grote Koning. Hij zal al de Zijnen door de weg van beproevingen heen kronen met de kroon van het eeuwige leven. En nooit meer zal er een scheiding zijn tussen wat hier reeds door Gods vrije genade verbonden was.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 oktober 1986

Bewaar het pand | 6 Pagina's

Lichtstraal in de donkerheid

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 oktober 1986

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken