Bekijk het origineel

De betekenis van het “bloed” in de Bijbel 4.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De betekenis van het “bloed” in de Bijbel 4.

4 minuten leestijd

De “Voortbrenging” of “presentatie” van het offer (vervolg).

We stonden in de vorige les stil bij “Voorbereiding” of “presentatie” van het offer en bijzonder bij het woord “KORBAAN”. D.w.z. de offeraar màg met zijn offer komen en wat is hieraan een rijke vertroosting verbonden, zo merkten we op, namelijk: U mag komen met uw offer. De Heere zal u niet afwijzen met ’t: U is een te groot zondaar of zondares! Hij zegt ’t Zelf in Zijn Woord: Jeremia 3 vs. la: “Gij nu hebt met vele boeleerders geboeleerd; keer nochtans weder toe Mij, spreekt de Heere”.

En hoé mag men dan komen met zijn offer? Als met een angstig of slaafs gebaar? Met de gedachte: zou de Heere mijn offer wel aannemen? O neen! U mag tot Mij komen met uw offer met een......verblijd hart, zoals de Heere Zélf getuigt in Zijn Woord: “Dient de Heere met blijdschap”. Maar dan is dat niet gelijk als van het uitwendig vrolijke christendom, dat innerlijk vreemd is van de ware droefheid naar God! O neen! Want de ware blijdschap is voortvloeiend uit een hart “door schuldbesef getroffen en verslagen”, gelijk David belijdt in psalm 51 vs. 9 (ber.).

Dus nog eens: niet komen met uw offer als met een “slaafs gebaar”, zoals de heidenen hun offer tot de góden brengen: angstig, aarzelend als komend tot een jaloerse afgod, maar met volle vrijmoedigheid, zoals de schuldige offeraar tot de priester naderde, zijn hand leggend op het offerdier en dan beleed: “Zo Gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar dan oók mocht ervaren:

“Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt”. (Psalm 130 vs. 4).

Ja, dan wordt ook de dienst des Heeren een liefdedienst!

Is zij dat ook voor u geworden, lezer(es)? Mag u ook met de dichter belijden: “Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten!”

Wij gaan nu over tot het derde hoofdmoment van het brandoffer: de ”slaehtingsaete”.

Deze is niet de voornaamste handeling in de offerdienst, zoals wel gemeend is. Hoe gewichtsvol zij ook is, zij is nog als een subjectieve inleiding van de offerdienst. Dat blijkt ook uit het feit, dat de slachting van het offerdier niet door de priester geschiedde, maar door de offeraar zelf! Zij is ook nog niet de VOORNAAMSTE handeling, want deze moet nog volgen, namelijk de ”bloedplenging”. Hierover echter straks.

Zij was een inleiding van de offerhandeling. Vandaar is het, dat de slachting niét geschiedde door de priester, maar door de offeraar zélf.

Hij doodde het dier. Hij deed alzo het bloed van het dier uitstorten. Met deze handeling van de bloeduitstorting is wel het kernpunt van de offerdienst bereikt!

We zouden hier kunnen opmerken, dat alle bedreven zonden geschieden onder “verhoogde bloeddruk”, En......denken we daarom niet, dat zulks als een heel rustige zaak geschiedt! Want o, als die bloedmachten zich in ons gaan bewegen, dan kunnen zij zelfs aangroeien tot een ORKAAN en wee onzer, wanneer die orkaan losbreekt! Wie zal dan deze kunnen keren?

En daarom! Wat zal dat eens zijn, wanneer de zondaar sterft in zijn zonden en aan dezelve nooit is ontdekt geworden en men alzo voor de heilige God moet verschijnen! O, dan zal de wanhoopskreet zijn: “Bergen, valt op ons en heuvelen, bedekt ons!”

Maar, wat is het dan een grote weldaad en zegen, wanneer men hiér aan die “stroom van ongerechtigheden” ontdekt wordt en dan gaat belijden in ootmoed:

”Een stroom van ongerechtigheden Had d’ overhand op mij.”

Wat krijgt dan de “bloeduitstorting van Christus” een rijke, ja troostvolle betekenis en waardij voor een schuldig, belijdend volk! Dan mag ervaren worden:

”Maar ons weerspanning overtreden Verzoent en zuivert Gij!”

Maar dan wordt het óók verstaan en bewonderd, wat de dierbare Borg er voor over gehad heeft om met zulk een zwaar lijden die sterke bloedstroom af te wenden, ja, zulks onder zodanige “verhoogde bloeddruk”, met diepe eerbied uitgedrukt! Zo heeft Hijzelf uitgeroepen, wat wij lezen in Lukas 12 vs. 50b: “En hoe word Ik geperst, totdat het volbracht zij!”

O welk een onuitsprekelijke liefde jegens zulk een straf- en doemwaardig volk!

Gel. lezer(es)! Is zulks ook üw ervaring en bewondering? Dat geve de Heere uit genade, voor ’t eerst of bij vernieuwing!

Dr.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 maart 1987

Bewaar het pand | 6 Pagina's

De betekenis van het “bloed” in de Bijbel 4.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 maart 1987

Bewaar het pand | 6 Pagina's

PDF Bekijken